Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam: Jacob, van BMG Architects (datum: 20-03-2024 16:25)

Bestemming Gemend-2 op het perceel. Dus kantoor / winkel / horeca en wonen op het perceel mogelijk. Momenteel is er een winkel op de bg en op 1ste en 2de verdieping wonen.
Nu is de bedoeling van de huidige winkel ( met mooie oude houten balken als hoofdraagconstructie van circa 20x20 cm dik ) een woning te maken. Dus een functie wijziging van winkel naar wonen.
Voor de nieuwe functie / gebruik voldoet wonen niet.
Nu is de omgevingswet opgeknipt in twee vergunningen. 1 voor bouwactiviteit ( art 2.25-27 ) en 1 voor planactiviteit ( Art 2.29-30 ).
Omdat de nieuwe functie/gebruik niet voldoet aan wonen, dient een nieuwe indeling, oa slaapvertrekken en woonkamer, ect gemaakt te worden. Hierdoor moet er vergunning voor bouwactiviteit komen.

Vraag 1. Moet er nu ook een vergunning voor planactiviteit komen?
Mij lijkt het van niet omdat het bestemmingsplan het nieuwe gebruik, toelaat. Echter zie ik iest over het hoofd.

Vraag 2. Moet er wel een planactiviteit komen als we in oude glorie luiken aan de voorgevel willen herstellen?

Vraag 3. Moeten de oude balken ingepakt en weggewerkt worden achter een gips plafond?
Mijn inziens is een wbdbo van 20 min voldoende ( bestaande situatie ). Echter op de 1ste verdieping ligt geen fermacell vloer. Vlgs archief tekeningen ligt tussen de balken in het winkel plafond minerale wol met gips en Heraklit in zicht ( deze heb ik zelf gezien). Dit is mijn inziens als wbdbo 30 min. Echter de balken zijn in het zicht.

Bijlage: IMG_4861.JPG Reageer
Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
pino (datum: 20-03-2024 17:31)

ik zie huten standvinken en een balklaag die grotendeels is beschermd hoor hout wolcement platen.
de eisen hangen van de situatie af,
wordt het 1 woning of is die vloer straks woningscheidend

hout kan afhankelijk van uitnuttingsgraad een vrij hoge weerstand tegen bezwijken hebben bij brand

het zou mij niets verbazen als die ooit vloer als 60 minuten is vergund.

voor de eisen moet je bij verbouw kijken als je gaat verbouwen
bestaand is de ondergrens met betrekking tot het beoordelen van een bestaande situatieRe: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
Jacob , van BMG Architects (datum: 21-03-2024 08:20)

Gedacht het gehele pand als brandcompartiment waarvan de bg een subrandcompartiment wordt. De vloer /plafonds wordt dan idd woningscheidend.
Op de vergunning (1996) staat niets van 60 min. Geen idee of toen brandcompartimentering een issue was.
Heraklith ( merknaam vd hout wolcemntplaten ) gebeld en geven aan dat hun standaard plaat A2 brandklasse heeft. Echter dit zegt niets over de brandwerendheid van de constructie. De platen zijn zeker brandvertragend echter met oude panden kan je er ook vanuit gaan dat er flinke spleten tussen de platen zitten. Vlgs mij hebben ze deze meer gebruikt als akoestische meerwaarde.
Ik lees het zo : Bestaande situatie Art 5.4 en 5.5 geeft mij rechts verkregen niveau ( wbdbo 20 min ). Gaat het plafond eruit,oftewel vernieuwen, gaan er nieuwbouw regels gelden.

Art 4.17 Tijdsduur bezwijken constructie 30 min.
Art 4.42 Binnennopp. - Rookklasse 2 - Overig Bklasse D
Art 4.45 Beloopbaarvlak - Rookklasse 1 - Overig Bklasse D

Nu kan je de Heraklith platen eruit halen ( zijn niet de fraaiste om tegenaan te staren ) en min. 1x gips plaat ( wbdbo 30 min ) ten tussen de balken. Bij vernieuwen moet ik vlgs mij nog steeds de balken inpakken met gips of promatec. Flinke arbeidsslag en ergens lijkt mij dit ook totaal verbodig. Wat zie ik over het hoofd ?
Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 21-03-2024 09:17)

Aan je vraagstelling meen ik te merken dat je niet goed bekend bent met de technische voorschriften uit het BBL (vroeger het bouwbesluit). Bij functiewijziging naar wonen gelden er voor sommige aspecten de eisen bestaande bouw, maar vooral qua veiligheid en bruikbaarheid moet je het e.e.a. upgraden. Dat kun je vinden in Hoofdstuk 5 van het BBL.

Omdat je het aantal woningen verandert, zal er ook altijd een 'technische' bouwtoestemming nodig zijn.

Of dit qua Omgevingsplan kan, zul je in het omgevingsplan zelf moeten nakijken. Meestal worden daarin specifiek de verdiepingen voor wonen aangewezen, en de begane grond voor Bedrijfsruimte. Als je daarvan wilt afwijken, zul je dus ook moeten onderzoeken of je daarvan kunt afwijken via het omgevingsplan zelf (misschien staat er een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid in) of dat je een buitenplanse afwijking moet gaan volgen.
Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
Jack (datum: 21-03-2024 10:02)

In de bestaande situatie moet al voldaan worden aan eisen v.w.b. "weerstand tegen bezwijken" en wbdbo tussen winkelfunctie en woonfunctie(s). Dat wijzigt volgens mij niet door het wijzigen van de winkelfunctie op de begane grond in woonfunctie. De bestaande woonfunctie was al maatgevend.

Als de huidige situatie voldoet (check houten constructie-onderdelen en vloeropbouw !) dan zijn m.i. geen aanvullende maatregelen nodig v.w.b. WTB en WBDBO. Dat je de hwc-platen wilt vervangen door gispplaten kan ik begrijpen.
Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 21-03-2024 10:34)

@Jack,

Heb je dat nagekeken in het BBL? Let vooral even op art. 5.22a (moderne rookwerendheid), 5.24 (moderne rookmelders NEN2555) en 5.24a (vrijloopdeurdrangers bij inwendige gangen)

Vooral die eerste is nogal een upgrade ten opzichte van bestaande bouw.

Ook je aanname 'dat de WTB wel zal voldoen' is een beetje kort door de bocht. Om te bepalen of het nu al aan het minimale niveau voor bestaande bouw voldoet, zul je dat gebouw wat beter moeten kennen dan wij nu doen.
Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 21-03-2024 10:39)

@Jacob,

Ik las je tweede post nog even wat beter: Het is verplicht elke woning in een eigen separaat BC te leggen. dat geldt ook voor de bestaande woningen.
Het hele gebouw als één BC uitvoeren is dan ook niet mogelijk.
Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
Jacob , van BMG Architects (datum: 21-03-2024 15:25)

@ J.Bolte

Omgevingsplan (bestemmingsplan Gemend-2) laat woningvorming in dit geval toe omdat er een relatie is met wonen. Ook binnen de Volkshuisvestelijke- en Leefbaarheidstoets ( binnenplanse bevoegdheid ) is het toegestaan. Dus geen vergunning voor planactiviteit. Alleen de vergunning voor bouwactiviteit ( technische bouwtoestemming / bouwkundig splitsen ).

Voor vergunning bouwactiviteit
Nog steeds ga ik ervan uit ( nieuwe situatie wonen ) vd bestaande situatie ( art 5.4 en 55 ) rechtens verkregen niveau.

Dat de woning een BC dient te worden en daardoor ook automatisch een Sub BC wordt moet idd. Hierdoor dient het plafond wbdbo 30 min te zijn.

Art 3.12 lid 1+2 ( wbdbo 20 ) vloer/plafond ligt niet hoger dan 7 m.

Art 3.31 lid 1 Binnenoppervlak – Rookdichtheid max 10 m-1 - Overig Bklasse 4
Art 3.33 lid 1 Beloopbaarvlak - Rookdichtheid max 10 m-1 + Klasse T3 - Overig Bklasse 4


Ik begrijp de upgrade veiligheid en bruikbaarheid. Thanks voor de opmerking.

Art 5.22a. Was echter niet van plan een beschermd Sub BC te maken binnen de woning en zie Art 4.64 lid 4 niet van toepassing. ( Geen WTR R200 vlgs NEN 6075 ).

Art 5.24 Doorgeschakelde rookmelders gaan er sowieso komen, zodat de buren ook gelijk mee kunnen genieten als ze afgaan. Ik zie al in hun pyjamas gezammelijk buiten staan.

Art 5.24a met doorverwijzing naar Art 4.218. lid 1. Binnen de woning komen geen inwendige deuren waar een wbdbo eis aanhangt. Dus BC en Sub BC betreffen alleen de woningscheidende onderdelen.

Art 4.218 lid 4. “Toegansdeur is alleen zelfsluitend bij brand “. Dit zou impliceren dat er een brandmeldinstallatie aan de voordeur gekoppeld dient te worden. Dat is natuurlijk waanzin. Dan ga je een mechanische van € 30 toepassen welke ook bij geen brand actief is. In het gebruik mega vervelend en wordt er dus afgehaald.

Vlgs mij mag je dan voldoen om geen dranger op de voordeur te voldoen, als je vanaf de voordeur door de hal naar de woonkamer deur ( 2de deur ) gaat. In deze hal is aannemelijk dat de vuurlast niet meer als dacht ik 500 MJ /m2 gaat halen. Dus geen openhaard hout stapelen in de gang.


Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
Jack (datum: 22-03-2024 09:46)

@Bolte;
in mijn reactie beperk ik me tot WTB en wbdbo (n.a.v. de vraag). Dat er meer speelt had jij in een eerdere reactie al aangegeven.

Ik schrijf overigens niet 'de WTB zal wel voldoen'. Niet voor niets de toevoeging het te (laten) checken.
Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-03-2024 13:48)

@Jacob,

Het vormen van een beschermd subbc is geen keuze, zie BBL art. 3.44 lid 1. Elke woning is tegelijkertijd een BC/SBC/BSBC. En je zult dus ook aan de rookwerendheidseisen moeten voldoen tussen de onderste woning en die daarboven, tussen de woning en evt. schachten, en tussen de woning en inwendige gangen.

Daarnaast kun je het vereiste van een vrijloopdranger onzin vinden, maar je mening maakt daarbij niet uit. :)

Vrijloopdrangers zijn wat prijzig, maar niet zo hinderlijk als gewone drangers in het gebruik. Sturing gebeurt centraal door een rookmelder die bij de deur hangt (evt. een van de rookmelders die sowieso al aanwezig moeten zijn), je hoeft e dus niet een complete brandmeldinstallatie voor op te gaan hangen.

En het stellen van eisen aan het gebruik of de opslag in de gang is een leuke gedachte voor een ontwerper, maar als het gebouw er eenmaal staat heb je daar geen invloed meer op. Te makkelijk gedacht dus.
Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
Jacob (datum: 22-03-2024 14:05)

Dank voor de kritische blik


Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-03-2024 14:07)

@Jacob,

daarnaast, art. 3.12 gaat over weerstand tegen bezwijken (wtb), en niet WBDBO. Je WTB voor dit gebouw is waarschijnlijk 30 minuten.

Je WBDBO tussen BC's is geregeld in art. 3.41. Voor bestaande bouw inderdaad 20 minuten.

En nee, het is niet raar dat de WTB hoger is dan de WBDBO, en ze hebben ook geen echte directe invloed op elkaar. Maar dat is een ander verhaal.
Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
Roy (datum: 24-03-2024 12:33)

In het BBL wordt aangegeven: "Een toegangsdeur van een woonfunctie is alleen zelfsluitend bij brand in de woonfunctie of het woongebouw waarin de woonfunctie is gelegen."

Een dergelijke deur zoals aangegeven is mijn inziens niet de toegangsdeur van de woonfunctie en kan mijn inziens met een reguliere dranger worden uitgevoerd.
Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
Roy (datum: 24-03-2024 14:35)

**Ik mis de EDIT-knop**

Ik dacht dat deze discussie bij het topic "Deur tussen 2 woningen" hoorde. Mijn reactie is niet relevant voor deze functiewijziging.
Re: Functiewijziging winkel naar woning.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 26-03-2024 14:31)

@Roy,

Verkeerde topic, maar toch even:
Het woordje 'een' betekent binnen de regelgeving 'elke'. Dus elke toegang van de woonfunctie, ook als er aan de andere kant bijvoorbeeld een andere woonfunctie ligt in plaats van een gang, valt onder dat artikel.

Je stapt in je laatste zin tamelijk makkelijk door naar het woordje 'de'. Als dat zo in de regelgeving wordt gebruikt, betekent het ook maar één deur die als toegang is aangewezen.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl