Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: vrije breedte verkeersroute particuliere woning
Naam: B. Dover (datum: 08-02-2024 10:17)

Wat is de eis aan de vrije doorgang van een verkeersroute in een, in particulier opdrachtgeverschap gebouwde, nieuwbouwwoning?

De eisen in art. 4.23 gelden niet voor particulier opdrachtgeverschap (zie. art.1.12a). Echter, de eisen voor een vluchtroute (art. 1.107.6 geldt wel). Hierin wordt een minimale vrije doorgang van 850mm. geeist. Aangezien in een woning bijna alle deuren en gangen vanuit een verblijfsgebied ook een vluchtroute zijn volgt dan dus dat de vrije doorgang dus eigenlijk 850mm. dient te zijn. Klopt deze redenatie?

De reden voor de vraag is dat ik bij een aantal deuren onder een schuin dak op een eigenlijk een 830mm. deur (dus 800mm. vrije doorgang) kan plaatsen. Gebruiktechnisch niet heel lekker maar ook niet onoverkoombaar.
Reageer
Re: vrije breedte verkeersroute particuliere woning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 12-02-2024 10:03)

We hebben nu de Omgevingswet en het BBL, dus ik zou die gebruiken om je plan te ontwerpen.

BBL art. 4.9 geeft de uitzonderingen voor particulier opdrachtgeverschap. Daarin wordt afdeling 4.2.11 niet genoemd, maar staat er wel een speciale uitsluiting voor art. 4.7 lid 1.
Het staat er een beetje verrot, maar als je de Nota van toelichting erop naleest was het de bedoeling dat de doorgang hiermee naar niveau bestaande bouw zou worden getrokken, dus minimaal 500 breed en 1700 hoog.

Natuurlijk alleen maar goed wanneer je toch probeert nieuwbouw-eis na te streven, maar de uitzondering zoals je die omschrijft hoeft dus niet problematisch te zijn.
Re: vrije breedte verkeersroute particuliere woning
Naam:
B. Dover (datum: 12-02-2024 11:56)

Dat is goed om te weten dat er, in geval van nood, wat ruimte zit om de deur smaller te maken.

Wat betreft het BBL; dat moet ik inderdaad gaan gebruiken, dat is de beste en snelste manier om het mij eigen te maken. Gemakzucht laat mij nog te makkelijk terugvallen op het Bouwbesluit.
Re: vrije breedte verkeersroute particuliere woning
Naam:
B. Dover (datum: 12-02-2024 12:04)

Vreemd; als ik op de overheidswebsite van het BBL (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-2012) klik op de link naar het BBL kom ik uit op de pagina van het Bouwbesluit (https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012).


Re: vrije breedte verkeersroute particuliere woning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 12-02-2024 15:26)

Je kunt het beste gewoon rechtstreeks op wetten.overheid.nl zoeken, of desnoods via een site van BRIS kijken. Dan weet je redelijk zeker dat je de meest courante tekst hebt.
Sommige van de andere aanbieders hebben nog niet alle artikelen opgenomen zoals ze nu gelden, en anderen hebben juist weer artikelen opgenomen die nu nog niet gelden. Dat schept (nog meer) verwarring.

Daarnaast wordt je voorgehouden dat de wijzigingen beleidsneutraal zijn, maar als je wat beter in de artikelen gaat lezen zijn er toch nog wel wat verschillen te vinden.

Ik zou je dus zeker aanbevelen 'gewoon' met het BBL te gaan werken.
Re: vrije breedte verkeersroute particuliere woning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 12-02-2024 15:27)

Rijksoverheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0041297/2024-01-01/0

BRIS: https://www.briswarenhuis.nl/docs/wet/bbl
Re: vrije breedte verkeersroute particuliere woning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 12-02-2024 15:30)

En als je denkt 'waar zijn de artikelen over opstelplaatsen, bluswatervoorzieningen e.d. gebleven'... die staan tegenwoordig in het Omgevingsplan van de gemeente waar je gebouw staat.

Gemeenten mogen die regels naar eigen inzicht wijzigen, dus je moet ook dat gaan bekijken. Kan op https://omgevingswet.overheid.nl/home, en dan 'maatregelen op de kaart'.
Re: vrije breedte verkeersroute particuliere woning
Naam:
B. Dover (datum: 12-02-2024 18:51)

Dank voor de links en tips.
Re: vrije breedte verkeersroute particuliere woning
Naam:
Jack (datum: 14-02-2024 14:56)

@Bolte; ik ben niet overtuigd dat art.1.161 ook van toepassing is op 'vrije doorgang'; er staat immers "alleen van toepassing op deze afdeling 4.5" (bruikbaarheid).

Overigens heb ik de Nota van Toelichting, na invoering Bbl, nog nergens kunnen vinden? Heb je nog tips op dat gebied?
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl