Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Niet afgeven bouwpeil
Naam: Smeets (datum: 12-01-2024 08:39)

Juli 2022 hebben wij een stuk bouwgrond gekocht, in de koopovereenkomst wordt vermeld dat gemeente bouwpeil moet bepalen. Juli 2023 doe ik een aanvraag voor een omgevingsvergunning welke op 21 november 2023 verstrekt wordt. Ook hier met vermelding dat gemeente bouwpeil bepaald. Op 8 december ontvang ik van de verantwoordelijke dat hij voorlopig geen bouwpeil kan afgeven ivm met een nieuw onderzoek ( water ) wat momenteel in behandeling is. Op 22 december heb ik de gemeente in gebreke hiervoor gesteld ( het niet houden aan de koopovereenkomst). Echter tot op heden geen reactie van gemeente. Nu vraag ik mij af moet ik gewoon beginnen met bouwen, en neem hier het bouwpeil van een van de bijlages ( funderingsadvies ) van de koopovereenkomst cq in onze aanvraag aangegeven bouwpeil? Deze moest ik echter de week voor afgifte vergunning er echter uithalen. Of moet ik wachten blijven? Of een gerechtelijke procedure starten? Wat zou ik nu moeten
Reageer
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
pino (datum: 12-01-2024 11:59)

U heeft de grond gekocht van de gemeente?
Let op dat "de gemeente" in dit soort zaken eigenlijk niet bestaat.
de gemeente die u de grond verkocht is een andere pet als de publiek rechtelijke organisatie die de vergunning afgeeft en bijvoorbeeld de straathoogte bepaald.

Normaal gesproken bepaald de aanvrager overigens het peil ten opzichten van het NAP. en is dat een onderdeel van de aanvraag.

dit gebeurd aan de hand van de beschikbare informatie, eventueel in overleg met de gemeente in bijvoorbeeld een nieuwe wijk waarin de hoogte van de straat etc nog niet is vastgesteld.

Als het stratenplan nog niet definitief is dan heeft een rechtszaak m.i. geen zin.

Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Leon (datum: 12-01-2024 12:57)

En wat als je gewoon even belt met de behandelend ambtenaar?
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Smeets (datum: 12-01-2024 19:18)

De ambtenaar staat machteloos in deze. Zij wachten op een nieuw rapport inzake eventuele wateroverlast. Dit rapport laat nog weken/ maanden op zich wachten.
in het funderingsadvies welke ik van de gemeente ontvangen heb wordt een bouwpeil van 147,8 genoemd. In onze aanvraag staat alles getekend op 148,00. Dit hebben wij echter 2 dagen voor de vergunningverlening eruit moeten halen. De ambtenaar wil best een bouwpeil afgeven zonder rapportage aftewachten maar dan wordt dit ruim veel hoger 148,65.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
pino (datum: 12-01-2024 19:26)

Ik vind het een vreemd verhaal.
Maar met dat grote verschil lijkt mij de conclusie dat je moet wachten.
Je hebt wel een vergunning?

Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
pino (datum: 12-01-2024 19:28)

148 + is behoorlijk hoog
over wat voor soort wateroverlast zou dat moeten gaan?

zijn dat eisen van het waterschap of iets dergelijks?
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Thomas (datum: 12-01-2024 19:45)

Rechtsbijstand inschakelen of wachten op de gemeente.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Thomas (datum: 12-01-2024 19:47)

Overigens is de koopovereenkomst een privaatrechtelijke aangelegenheid en de omgevingsvergunning bestuursrecht. Beide met andere processen en andere juridische kaders. De hoogte t.o.v. het maaiveld en de weg behoren wel op de bouwtekening te staan.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Smeets (datum: 12-01-2024 22:59)

Er ligt een huidige weg nl op 147,4. Dit staat ook vermeld op kavelpaspoort. Echter de gemeente wilt deze in de toekomst graag verhogen ( 5 a 10 jaar ). Omdat ze nu nog niet weten hoeveel ze deze willen verhogen kunnen ze geen peil afgeven. Of een peil dat altijd veilig is nl 148,65.

En ja omgevingsvergunning vergunning is inmiddels 10 weken geleden verleend.Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
pino (datum: 13-01-2024 09:15)

Staan er al gebouwen vlakbij die je kan aanhouden? zo ja dan denk ik niet dat verhogingen zo extreem zullen zijn
(in dergelijke plannen worden gebouwen opgenomen dat gebeurd hier met de dijkverzwaring rondom het markermeer ook)

is het niet vastgestelde peil een voorwaarde in de vergunning?
Zo niet dan kan je gewoon beginnen.
en een zelfgekozen peil aanhouden zonder dat daarvoor rechtspraak nodig is

anderzijds wonen op een terp zouden heel wat mensen graag doen met het huidige hoge water
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Smeets (datum: 13-01-2024 09:52)

In de koopovereenkomst en omgevingsvergunning staat uitdrukkelijk vermeld dat gemeente bouwpeil bepaald.
Voor de goede orde wij gaan niet langs een rivier of meer wonen. In de afgelopen natte weken heeft er geen water op onze kavel gestaan. Er was/is een omgevingsvergunning naast onze kavels afgegeven met een bouwpeil rond de 148,00. Echter dit is een gerechtelijke procedure geworden, fout gemeente inzake bezwaar omwonende. Ligt nu bij hoge raad, duurt nog jaren voordat hier uitsluitsel over is.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
pino (datum: 13-01-2024 10:21)

Ik ga er even vanuit dat je gewoon wilt beginnen

Wat staat er exact in de vergunning over het peil?


Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Smeets (datum: 13-01-2024 10:47)

In de vergunning hebben wij het getal 148 als zijnde bouwpeil moeten uithalen daar staat dus nu 0
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Smeets (datum: 13-01-2024 10:50)

Correct ik moet in de week van 22 januari starten. Indien niet krijg ik een vertraging van enkele maanden omdat aanleg electra en water inmiddels gepland staan. Tevens moet ik mijn eigen huis uit op een bepaalde datum. Dit wordt nu al niet meer gehaald door de aannemer. Dus kom op straat te staan en moet voor onduidelijke periode op zoek naar vervangende woon ruimte
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
pino (datum: 13-01-2024 12:38)

dat bedoel ik niet.

Wat staat er exact
waaruit jij afleid dat je niet mag beginnen zonder een door de gemeente vastgesteld peil.

zomaar een meter hoger kan mijn inziens eigenlijk nooit als serieuze optie zijn.Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Smeets (datum: 13-01-2024 15:20)

Alleen art 17 in mijn koopcontract warin staat dat bouwpeil bepaald wordt door gemeente. En natuurlijk in de bijlage van de verstrekte omgevingsvergunning staat ook dat peil bepaald wordt door gemeente.

Op grond van deze 2 items durf ik nu geen bouw te starten. Vandaar mijn vragen hieromtrent.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
pino (datum: 13-01-2024 20:45)

Laat die vergunning eens lezen door een deskundige als je de letterlijke tekst hier niet wilt plaatsen (wat ik overigens begrijp)
mij lijkt het niet dat zij in de vergunning een voorwaarde kunnen opnemen die je zelf niet in de hand hebt.

er even vanuit gaande dat je wel gelijk hebt en die voorwaarde is er dan twijfel ik er vervolgens sterk aan dat het in gebreken blijven van de gemeente jouw een bouwstop zou kunnen opleveren waar je niet met succes bezwaar tegen kan maken via de rechter
De gemeente heeft ook plichten.
en het getuigen zeker niet van goede trouw als de rechterhand jouw een kavel verkoopt met een addertje onder het gras waarvan de linkerhand in ieder geval wel op de hoogte was.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Smeets (datum: 14-01-2024 10:57)

Letterlijke tekst art 17:
Koper is ermee bekend dat peilhoogten en rooilijnen door de gemeente worden bepaald en koper dient deze peilhoogten en rooilijnen als zodanig te dulden en niet te wijzigen. Deze verplichting zal in de akte van levering als kwalitatieve verplichting worden gevestigd, als bedoeld in art 6:252 van het burgerlijk Wetboek en zal overgaan op al degenen die het verkochte zullen verkrijgen.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
pino (datum: 14-01-2024 11:00)

dat is de tekst uit je koopcontract niet uit de vergunning
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Smeets (datum: 14-01-2024 11:01)

Straatpeil en rooilijn
U mag niet met bouwen beginnen voordat namens burgemeester en wethouders het straatpeil is
aangegeven en/of de rooilijnen op het bouwterrein zijn uitgezet

Dit is de tekst in de omgevingsvergunning
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
pino (datum: 14-01-2024 11:02)

Dergelijke bepalingen horen in het bestemmingsplan te zijn opgenomen.

En als het een grote ontwikkeling is worden deze in zijn algemeenheid in het kavelpaspoort vermeld

Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Smeets (datum: 14-01-2024 11:04)

Zowel in bestemmingsplan en kavelpaspoort staat alleen huidige situatie vermeld. Straatpeil is 147,4. Echter de gemeente wilt dit in de toekomst graag behoorlijk verhogen. Onbekend waarnaa toe
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Thomas (datum: 14-01-2024 14:13)

Ik had bezwaar gemaakt tegen deze bepaling in de vergunning. Dit is niet iets dat als voorwaarde in de vergunning opgenomen mag worden, maar juist bekend moet zijn. Ook voor de rechtszekerheid van omwonenden.

Praktisch kan zijn om de gemiddelde hoogte van omliggende woningen aan te houden.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
pino (datum: 14-01-2024 19:33)

die voorwaarde is wel vaker in een vergunning aangegeven
normaal is dat een kwestie van aangeven dat je wilt starten en wordt de boel in gang gezet.

Als de gemeente vervolgens de gegevens niet verstrekt kan je ze m.i. wel in gebreken stellen en ze onbehoorlijk handelen verwijten.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Smeets (datum: 14-01-2024 21:23)

In gebreke heb ik ze inmiddels op 22 december gesteld. Maar nog steeds niets
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Leon (datum: 15-01-2024 11:59)

Ik mag het mis hebben maar dit klinkt als iets waar je rechtsbijstand o.i.d. bij zou willen hebben volgens mij. Dit kan serieuze gevolgen hebben, ik zou dat niet op basis van (alleen) een forum afhandelen eerlijk gezegd.

(Niets ten nadele van alle kennis, kunde en goede bedoelingen uiteraard. Maar dat spreekt hopelijk voor zich).
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 15-01-2024 14:28)

Dat. En het privaatrecht (je contract met de gemeente als verkopende partij) en het publiek-/bestuursrecht (de vergunning) kunnen en mogen niet in elkaar overlopen.

Wanneer je dus in de problemen komt door de gemeente in verband met die koopakte, moet je een kort geding tegen ze aanspannen om ze aan de afspraken uit het koopcontract te houden.

Voor je vergunning mag de gemeente alleen maar toetsen aan (destijds) bouwbesluit en bestemmingsplan. De aanleghoogte staat daarbij waarschijnlijk omschreven als 'bovenkant van de aangrenzende weg'. Het kavelpaspoort/koopcontract is Géén weigeringsgrond (en dus ook geen aanpassingsgrond) voor je vergunning.

Daarnaast mag de gemeente haar toezichthouders BWT niet gebruiken om dat soort contractvoorwaarden te handhaven. Die toezichthouder moet dus gewoon het bouwpeil komen uitzetten zoals dat op het moment van afgeven van de bouwvergunning geldt.

Wanneer ze dat wel doen gebruiken ze de verkeerde machtsmiddelen om iets af te dwingen, dat heet detournement de pouvoir'.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 15-01-2024 14:37)

Zie bijvoorbeeld hier:
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RBMNE:2023:593

De gemeente kan de uitvoering van de omgevingsvergunning alleen via een civiele procedure tegenhouden.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
Smeets (datum: 15-01-2024 15:04)

Bedankt ( allen ) voor info die verstrekt is. Gemeente heeft me uitgenodigd voor een gesprek om ontstane situatie te bespreken.
Re: Niet afgeven bouwpeil
Naam:
pino (datum: 15-01-2024 16:33)

succes
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl