Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: bedrijfspand op erfscheiding
Naam: Thom Keizer, van KEIZERS ADVIES (datum: 06-03-2023 16:48)

Kan de gemeente eisen dat ik het gehele pand van de buren moet tekenen op de bouwaanvraag ivm beoordeling welstand. Er zijn bij de gemeente GEEN bouwtekeningen van de buren voorhanden.
Volgens de gemeente is het verplicht om voor het bedrijfspand met lichte industriefunctie de woningbouw isolatiewaarden te moeten hanteren. echter geen verblijfsruimte aanwezig
Een stallings, opslag en deels werkruimte incidenteel.
Reageer
Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
Alfred (datum: 06-03-2023 18:28)

Ja (artikel 2.5 Mor)

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van de toetsing aan de criteria uit de welstandsnota, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Woningwet:

a. tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van belendende bebouwing, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past;
Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
pino (datum: 06-03-2023 20:41)

De gemeente kan jouw niet in de schoenen schuiven dat zij hun zaakje niet op orde hebben.
Maar het tekenen van een paar gevels zou ik niet moeilijk over doen erg ingewikkeld zullen die niet zijn.

een industrie gebouw moet voldoen aan de eisen die gelden voor een industrie gebouw dat lijk me helder.
Als het bouwwerk geen verblijfsruimte heeft
wat bij lichte industrie goed mogelijk is zijn er bar weinig eisen
Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
Jack , van SenS (datum: 07-03-2023 09:13)

Het "tekenen van het gehele pand van de buren" beperkt zich tot de voor welstand van belang zijnde gevels.

V.w.b. isolatie industriefunctie is Bouwbesluit art.5.3 lid 11 van toepassing. Dat lid vermeldt dat lid 1,3,5,6,8,9 en 10 (van art.5.3) overeenkomstig van toepassing zijn op functiegebied, en dus niet alleen verblijfsgebied.

Als jij van mening bent dat dat in jouw geval niet van toepassing is, dan zul je dat aannemelijk moeten maken en onderbouwen.
Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
Roy (datum: 07-03-2023 12:20)

Volgens artikel 5.5 lid 1 zijn de artikelen 5.2 tot en met 5.4 niet van toepassing voor een bouwwerk die niet is bestemd om te worden verwarmd of gekoeld ten behoeve van personen.

Wanneer dit het geval is, is een thermische schil niet vereist.
Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
Jan van Halen , van JD design (datum: 07-03-2023 13:14)

Ik ben het niet eens met de stelling om het pand van de buren er bij te tekenen, Dit had ik gedaan en daarmee aangegeven dat er clandestien door de betreffende buurman was gebouwd. Ons kantoor heeft daar veel ellende meegehad. We waren zgn aanbrengers en wat al niet meer. Bij kantongerecht werd ons mee gedeeld dat dit niet onze taak was en we niet meer met dit tekenwerk mocht inlaten. Dit is het werk van de gemeentelijke handhavers, wat ook de gemeente ook vraagdt.

Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
pino (datum: 07-03-2023 15:14)

heeft u een uitspraaknummer?
Dat lijkt me namelijk nogal in tegenspraak met het algemeen recht gevoel.
En het ontbreken van een stukje kennis bij de rechter en u advocaat.

Er worden ook geregeld foto's van de omgeving gevraagd.
als aanvrager kunt u dergelijke verzoeken niet naast u neerleggen als u een vergunning wilt.

Ik ken ook architecten die standaard in plaats van een gevel van de belending te tekenen een foto van de belending in de tekening verwerken

Het gebeurd ook geregeld dat een aanvraag problemen geeft met een stukje illegaal gerealiseerde bouw of overbouw op andermans grond van de belending.
als het hard wordt gepeeld trekt de persoon in overtreding aan het kortste eind bij de rechter
Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 08-03-2023 12:14)

De gemeente moet JOUW aanvraag met JOUW gebouw beoordelen. Als er bij de buren illegaal is gebouwd mag dat geen effect hebben op het besluit wat op jouw aanvraag volgt. Jij volgt gewoon rechtstreeks de vereisten die de wet aan een aanvraag stelt.

Je hoeft je dus ook niet uit te laten over de legitimiteit van de 'belendende gebouwen'.

Het kan voor de afdeling handhaving wel een trigger zijn om eens een kijkje bij de buren te gaan nemen, maar dat maakt voor jullie aanvraag niet uit.

Daarnaast zie je ook vaak dat bij welstandelijk minder interessante gebouwen of gebieden kan worden volstaan met een wat meer 'indicatieve' geveltekening, en dat je dat kunt aanvullen met foto's van de omgeving. Als de Welstand maar weet wat er naast je gebouw staat kom je al een eind.

Meestal is de ambtenaar die de volledigheidstoets doet geen inhoudelijk specialist, en volgen ze een algemeen lijstje. Bel ze even op, en vraag of ze met de welstandscoordinator kunnen overleggen of het in dit geval met contouren en/of foto's zou mogen.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl