Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: goothoogte
Naam: Fam W (datum: 20-02-2023 14:05)

Beste mensen,

Wie weet hoe het zit: onze buren hebben een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een bijgebouw tegen de erfgrens met een mansardekap, ongeveer 6 meter hoog. Het bestemmingsplan geeft aan dat de goothoogte 3 meter mag zijn. De lange gevel van dit bijgebouw van 6 meter hoog (zonder goot) komt echter tegen onze erfgrens. Geldt de goothoogte ook van onze kant?

Bedankt vast.
Reageer
Re: goothoogte
Naam:
pino (datum: 20-02-2023 14:42)


Ik adviseer u eerst uit te zoeken.
Hoe de goothoogte is gedefinieerd in het bestemmingsplan.

Meestal heeft dit namelijk helemaal niets met een bouwkundige goot te maken maar gaat het om snijpunten van het gevelvlak en het dak.

een goothoogte geld tenzij anders aangeven in het bestemmingsplan rondom.


Re: goothoogte
Naam:
Fam W (datum: 20-02-2023 20:07)

In het bestemmingsplan staat bij de wijze van meten: vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;


Re: goothoogte
Naam:
Fam W (datum: 20-02-2023 21:59)

De bovenkant van het boeibord zit aan onze kant op bijna 6 meter hoogte en dat is dan gelijk ook de bouwhoogte.

Re: goothoogte
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 20-02-2023 23:14)

Bedoelt u een mansardekap of een lessenaarsdak?

'goothoogte' gaat over het snijpunt tussen ELK dakvlak en het daaronder gelegen gevelvlak. Dus bij een mansardekap ook het snijpunt van het topdakje, en bij een lessenaarsdak ook het snijpunt aan de bovenkant van het dak.
Re: goothoogte
Naam:
Fam W (datum: 20-02-2023 23:32)

Het gaat om een mansardedak. In het bestemmingsplan staat niets over een snijvlak oid.

De hoge (platte) gevel is tegen onze erfgrens getekend. De boeiboorden van ongeveer 15 cm beginnen aan beide kanten op ongeveer 2.8 m hoogte, gaan schuin omhoog, dan een iets schuinere knik richting bouwhoogte. Op bouwhoogte komen de boeidelen van beide kanten elkaar weer tegen. Zoals bij een mansarde kap gebruikelijk is. De bouwhoogte mag hier overigens 7 meter zijn.
Re: goothoogte
Naam:
Alfred (datum: 21-02-2023 10:17)

Zegt het bestemmingsplan ook iets over dakhelling en voldoet het bouwplan daaraan?

Als ik het goed begrijp kijk je tegen de gevel aan?
Re: goothoogte
Naam:
Fam W (datum: 21-02-2023 11:04)

Klopt, wij kijken tegen de gevel aan.

In het bestemmingsplan staat bij dakhelling bij de wijze van meten: langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; geen graden, daar kunnen we niets mee denken we.

In de bouwverordening staat dat het een zadeldak moet zijn met hellingen van ten hoogste 45 graden.
Maar in het artikel daarna: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, indien de aard en de ligging van de omringende bebouwing hiervoor geen beletsel vormen.
Re: goothoogte
Naam:
pino (datum: 21-02-2023 11:51)

Als je een zadeldak mag toepassen tot 7 meter hoog wordt de randafwerking van de topgevel niet als boeideel gezien lijkt mij.

niet elk bestemmingsplan heeft de zelfde definitie vandaar ook mijn tip om dit eerst goed uit te zoeken.

Als het ontwerp binnen het bestemmingsplan past heeft u weinig mogelijkheden om gegrond bezwaar te maken.Re: goothoogte
Naam:
Fam W (datum: 21-02-2023 13:49)

Als het in het bestemmingsplan past, maken we helaas weinig kans denken wij idd.

Alleen het punt van j. Bolte over het snijpunt met het dakvlak en gevel zou voor ons kunnen betekenen dat de goothoogte onterecht op ongeveer 5 meter zit (de hoogte van het laatste topje van het dak). Hebben we dat juist geconcludeerd? Het is wel ingewikkeld als je niet thuisbent in deze materie.
Re: goothoogte
Naam:
P. Gianni (datum: 21-02-2023 14:23)

Ik vermoed dat het gewoon zo mag.

De kopgevel (gevel die loopt tot de punt/nok van het dak) staat tegen de erfgrens. Zoals hierboven ook al wordt aangegeven heeft een kopgevel bij een mansardedak geen goot en dus geen goothoogte. Deze zit namelijk aan de langsgevel (de gevel die meeloopt met de dakvoet /goot).

Dus het hoogste punt van de kopgevel mag dus maximaal (ongeveer) de nokhoogte zijn, het hoogtste punt van de langsgevel mag maximaal dus (ongeveer) gelijk zijn aan de goothoogte.

De andere termen (druiplijn, boeiboord) zijn bedoeld als het dak geen goten heeft.
Re: goothoogte
Naam:
pino (datum: 21-02-2023 15:27)

Ja dit soort dingen is ingewikkeld
vooral omdat de gebruikte termen ook in het bestemmingsplan worden gedetineerd en nog verre van standaard zijn.

Een kopgevel kan wel een boeiboord, druiplijn of en daarmee gelijkt te stellen onderdeel hebben. (dat is een kwestie van definitie.)

Als het u echt hoog zit zoek dan deskundige hulp (van een in bouwen gespecialiseerd advocaat)

Anderzijds kan je er eigenlijk wel vanuit gaan dat de gemeente een plan op dit punt juist heeft beoordeeld.
Dit is 1 van de weinige onderdelen waarbij ze wel verantwoordelijk hebben als het niet klopt.
Re: goothoogte
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 21-02-2023 16:18)

Het is wel raar dat het BP er niets over zegt. Ze moeten elke 10 jaar geupdated worden, dus meestal staat er in art. 1 (begripsbepalingen) of art. 2 (wijze van meten) wel iets.

Mogen we weten welk BP van welke gemeente het is?
Re: goothoogte
Naam:
Fam W (datum: 21-02-2023 22:17)

Beste mensen,

Dank voor jullie meedenken. Dit heeft voor ons behoorlijk wat impact, vooral omdat het niet het enige hoge bouwwerk is tegen de erfgrens. Vandaar dat we dingen met argusogen bekijken en checken en checken. Zolang het bestemmingsplan het niet verbiedt, staan we met de rug tegen de (hoge) muren.

Wat we vreemd vinden dat bij een vergunningvrij bijgebouw er regels zijn voor de goothoogte en bouwhoogte t.o.v. het perceel van de buren, terwijl dat bij een bijgebouw mét vergunning die nog hoger mag zijn dan bij vergunningvrij helemaal niet aan de orde is.

@J. Bolte: Dank voor het aanbod om mee te kijken.
Het bestemmingsplan is specifiek voor onze wijk en is makkelijk te herleiden naar het betreffende perceel. Er is in onze wijk nergens een mansardekap te vinden dan alleen daar. We willen onze verhelderingsvragen hier nog even anoniem houden zodat het niet per ongeluk bij hen terechtkomt. Er staat in het bp niet meer dan wat hierboven weergegeven is wb. goothoogte, dakhelling e.d. ook niet bij de wijze van meten.
Re: goothoogte
Naam:
Joost (datum: 23-02-2023 14:50)

het punt is wel een beetje dat je niet tegen het individuele bouwplan bezwaar moet maken maar je had, als je problemen hebt met de bouwblokken rondom je perceel, bezwaar moeten maken bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Als het individu (je buurman) zich houd aan de regels heb je in principe geen poot om op te staan.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl