Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: vraag over het peil
Naam: A. Groeneweg (datum: 15-01-2023 01:04)

Wanneer geldt een weg waar de hoofdingang direct aan ligt als uitgangspunt voor het peil? Hoever mag de weg dan van de hoofdingang af liggen?

er is een discussie met de gemeente over het peil van een grote houtzagerij die tegenover ons komt. Dit is voor ons van belang wat betreft de hoogte van het gebouw. De weg ligt namelijk een stuk lager dan het terrein.

Eerst hebben wij per mail bevestigd gekregen dat de weg het peil is maar nu ineens is dit het terrein.

En wat verstaan ze onder een hoofdingang? Eerst zeiden ze de ingang waar het pijltje/driehoekje staat (zie bijlage)en nu ineens is het een roldeur bij de groenstrook en zeggen ze dat er meer dan 10 meter tussen de ingang en de weg zit en geldt het terrein dus als peil.
Wie kan ons helpen?


Bijlage: 02. Situatie terrein, tekeningnummer Si-01, datum 04-04-2022 GET (4).pdf Reageer
Re: vraag over het peil
Naam:
Alfred (datum: 15-01-2023 19:07)

Gemeente Hollands Kroon, een gemeente zonder sturing en met weinig regels….


Inhoudelijk, onderdeel van de indieningsvereisten is opgave van het peil. Waarbij de definitie van peil is opgenomen in het bestemmingsplan (meestal bij begrippen of wijze van meten).
Meestal neemt de architect dit op in het ontwerp. Zeker bij aanzienlijke hoogteverschillen ten opzichte van de weg.

Mondelinge uitleg of toelichting per mail zijn niet relevant. Hier kun je geen rechten aan ontleden. Het gaat om de gegevens die zijn opgenomen in de vergunning hierover. Als het goed is, is er een tekening met de hoogtematen. Waarbij het peil van het nieuwe gebouw is getekend ten opzichte van de weg (of ander vast punt in de omgeving).
Re: vraag over het peil
Naam:
Jack , van SenS (datum: 16-01-2023 09:32)

Het is niet ongebruikelijk dat het peil van een gebouw wordt bepaald tov de kruin van de weg. Dat wil niet zeggen dat het vloerpeil van dat gebouw dan ook binnen een bepaalde marge t.o.v. de kruin van die weg moet liggen (of het moet in het bestemmingsplan zijn vastgelegd). Daar kan, bijv. a.g.v. niveauverschillen in het terrein, best een behoorlijk verschil in zitten.

In de vraagstelling wordt de indruk gewekt alsof peil van het gebouw gelijk zou moeten zijn aan peil van de weg, maar dat is dus (meestal) niet zo. Het peil van het nog te bouwen gebouw wordt aangegeven tov een bestaand vast gegeven, in dit geval de weg. Op de bijgevoegde situatietekening worden geen peilmaten vermeld. Misschien zijn ze op 'n constructietekening of doorsnede terug te vinden, want die informatie hoort wel ergens te worden vermeld.
Re: vraag over het peil
Naam:
B. Dover (datum: 16-01-2023 13:35)

Dat is meestal niet zo ingewikkeld toch?

Wat het MAXIMALE peil (d.w.z. het hoogste niveau van het peil) mag zijn staat meestal aangeven in het bestemmingsplan onder het kopje 'begrippen' (de hoogte van het peil mag maximaal zoveel cm. boven de kruin van de weg liggen, de hoogte van het peil mag mazimaal zoveel cm. boven het aangrenzend terrein liggen, etc.). Vervolgens staat er meestal in het zelfde bestemmingsplan onder 'Wijze van meten' hoe de hoogten vanaf dit peil gemeten dienen te worden.

Zoals eerder aangegeven betekent dit niet dat dit ook daadwerkelijk het peil moet zijn. Het geeft alleen aan wat de verschillende hoogtes (goothoogte, nokhoogte, etc.) MAXIMAAL mogen zijn. (Het peil mag maximaal zoveel hoger liggen dan de kruin van de weg, de nok mag maximaal zoveel meter boven peil liggen, etc.).

De peilmaat die aangehouden wordt dient op een van de vergunningsaanvraagtekeningen aangegeven te zijn ten opzicht van het NAP. Van de kruin van de weg is de hoogte ten opzicht van het NAP bekend.
Re: vraag over het peil
Naam:
Pino (datum: 16-01-2023 13:51)

Het peil moet eigenlijk worden vastgesteld ten opzichten van het Nap. Maar de maximale hoogte van een pand wordt in het bestemmingsplan gedefineerd en dat kan best ten opzichten van het aansluitende terrein zijn.
Re: vraag over het peil
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 16-01-2023 16:05)

Even gecheckt in BP Wieringerwerf: Het 'peil' is gedefinieerd als:
jj. peil:

voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdingang;

voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil;


'direct grenzen aan' lijkt me dan tamelijk duidelijk. In dit geval grens je niet rechtstreeks aan de weg, en mag je dus vanaf je terrein meten. Hoe hoog je terrein dan weer mag zijn, daar wordt niets over gezegd. Maar meestal wil je je entree niet veel hoger of lager dan de straat hebben liggen.

Je maximale gebouwhoogt op die plaats is 10 meter vanaf dat 'peil' dus. Ook is er nog een afwijkingsbevoegdheid in dit BP van 10%, waarvan B&W gemakkelijk gebruik kan maken zonder veel onderbouwing.

Dus, zolang dat terrein niet een meter wordt opgehhoogd ofzo, wat is dan het probleem?

Daarnaast: wat is uw belang bij de hoogte van dat gebouw? Als u er niet direct op uitkijkt of er op een andere manier last van ondervindt, zal uw belang misschien wel beperkt zijn.
Re: vraag over het peil
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 16-01-2023 16:09)

Als ik op Google Maps kijkt vindt ik 'een stuk lager' ook wel overdreven. De weg ligt iets lager, en bijna alle gebouwen in de omgeving (en waarschijnlijk ook het uwe) liggen op kleine verhogingen.

Bij de bouw van uw gebouw hebt u dus ook een voordeel gehad van die bepaling. Waarom zouden de overburen niet datzelfde voordeel mogen krijgen?
Re: vraag over het peil
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 16-01-2023 16:18)

Als ik het goed heb opgezocht woont u ook op best nog wel een afstand, aan de overkant van de provinciale weg. Dan is die afstand best wel fors tussen u en de bouw. Die paar cm meer of minder zal dan ook niet echt uw probleem zijn met dit bouwplan neem ik aan...
Re: vraag over het peil
Naam:
Pino (datum: 16-01-2023 19:07)

Het kan overigens heel best dat de weg als peil op de tekening wordt aangehouden maar dat de vloer bijvoorbeeld op 800+ komt en de dakrand op 10800+ Uitdraagt is het aansluitend terrein bij de deur dan ook 800+
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl