Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Interpretatie Bouwbesluit t.a.v. hoogte balustrade
Naam: Bob Bevelander, van particulier (datum: 03-08-2022 17:09)

Beste,

ondanks dat ik particulier ben, hoop ik toch dat u of uw collega mijn vraag kan beantwoorden.

Wij hebben een dispuut met onze aannemer aangaande de interpretatie van het Bouwbesluit en wel specifiek deze zinsnede:
(2.18 van het Bouwbesluit spreekt over de hoogte van een balustrade):
2.

In afwijking van het eerste lid heeft een vloer die hoger ligt dan 13 m boven een aangrenzende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, een vloerafscheiding een hoogte van ten minste 1,2 m, gemeten vanaf de vloer.

Het gaat hier specifiek om de interpretatie van wat "aansluitend terrein" kan of mag zijn.
Ons gebouw heeft aan een zijde (noord-west) het dak van de parkeergarage wat uitsteekt en inderdaad minder dan 13 m verwijderd is van de vloer van een appartement op de 4de verdieping.
Aan de andere zijde (zuid-oost) is de ingang, waarvoor hetzelfde geldt.
Echter aan de zuid-west zijde en noord-oost zijde heeft het gebouw een soort kraag, waar onder andere balkons uitsteken en een gedeelte wat met grind is bedekt.
Die kraag heeft een diepte vanaf het gebouw van aan de ene kant (noord-oost) 1.65 m. en aan de andere kant (zuid-west) 1.17 m.
Onze vraag is nu: mag een dergelijke uitstekende "kraag"worden gekwalificeerd als aansluitend terrein?
Ofwel: hoe breed moet een uitsteeksel onder een gebouw zijn om te mogen worden beschouwd als "aansluitend" terrein?

Of moet daarvoor het lager gelegen straat niveau voor genomen worden?
Er is minimaal 1 appartement wat het balkon geheel boven die smalle "kraag" (van 1.17m) heeft en niet boven het dak van de parkeergarage en/of de ingang.

Ter verduidelijking voeg ik een paar tekeningen toe.

Ik hoop dat u mijn vraag wilt en kunt beantwoorden,

Met vriendelijke groet,

Bob Bevelander

Bijlage: 180013782.pdf Reageer
Re: Interpretatie Bouwbesluit t.a.v. hoogte balustrade
Naam:
pino (datum: 03-08-2022 21:45)

daar is geen duidelijke definitie voor.
maakt ook weinig uit of je 12 of 13 meter valt dus ik zou me er niet druk over maken

Re: Interpretatie Bouwbesluit t.a.v. hoogte balustrade
Naam:
Tim (datum: 03-08-2022 22:06)

De vergunning is verleend blijkens de stempel. Dus kennelijk is het akkoord bevonden en voldoet het ontwerp aan het bouwbesluit. Wellicht kun je bij de gemeente vragen hoe dit is beoordeeld.
Overigens moet de aannemer bouwen volgens de vergunning.
Re: Interpretatie Bouwbesluit t.a.v. hoogte balustrade
Naam:
Jack , van SenS (datum: 22-08-2022 15:43)

@Tim; het plan moet voldoen aan eisen bouwbesluit. Dat is de verantwoording van de aanvrager, niet van de toetsende instantie.

In deze situatie kan ik me voorstellen dat 1m volstaat.
Re: Interpretatie Bouwbesluit t.a.v. hoogte balustrade
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 23-08-2022 12:49)

@Jack

Zie Woningwet art. 1b lid 1, die vergunning heeft een nogal grote rechtswaarde, en overruled de nieuwbouweisen uit het bouwbesluit. Je mag er vanuit gaan dat het bevoegd gezag de aanvraag goed toetst, en als er expliciet iets afwijkends van de nieuwbouwregels in staat, dat ze dat opmerken.

Als die vergunning dus op balustrades van 1 meter is vergund, dan MOET dat zo worden uitgeveord, het is verboden zonder of in afwijking van je vergunning te bouwen.

Je krijgt alleen een probleempje wanneer het resultaat onder het niveau bestaande bouw uit komt. Hetzelfde artikel in de woningwet geeft in lid 2 een rechtstreeks verbod daarvoor.
Re: Interpretatie Bouwbesluit t.a.v. hoogte balustrade
Naam:
Jack , van SenS (datum: 24-08-2022 09:21)

@Bolte; oké, het is verboden in afwijking van de vergunning te bouwen. Maar je moet ook aan eisen Bouwbesluit voldoen.

Hoe zie jij dat (even los van de specifieke vraag in dit topic) als er tijdens/na realisatie een afwijking van de bouwregelgeving wordt geconstateerd, welke bij de aanvraag niet is opgemerkt door de toetsende instantie? Gaat deze dan (een deel van) de extra kosten vergoeden? Volgens mij wordt er dan ook geschermd met "de aanvrager is zelf verantwoordelijk" ...
Re: Interpretatie Bouwbesluit t.a.v. hoogte balustrade
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 24-08-2022 11:25)

@Jack,

Heb je het artikel gelezen wat ik noemde? Je schrijft heel makkelijk dat je 'aan de bouwregels moet voldoen', maar dat is dus niet per definitie zo.

Wanneer je jezelf vanuit een andere hoek hebt (bijvoorbeeld contractueel) hebt verplicht om aan het Bouwbesluit te voldoen, zit je wel een beetje in een spagaat. Maar dat is vooral privaat, de gemeente zal niet (kunnen) komen handhaven op de hoogte van die balustrade
Re: Interpretatie Bouwbesluit t.a.v. hoogte balustrade
Naam:
Jack , van SenS (datum: 26-08-2022 11:03)

@ Bolte; oké, gelezen.
Ik begrijp je punt. Desondanks vind ik het vreemd dat aanvrager/opdrachtgever zich kan verschuilen achter 'n onopgemerkt foutje of vergissing tijdens toetsing van ingediende stukken. Ik dacht dat we daar van af waren.

Bovendien vind ik het in deze specifieke casus toch twijfelachtig. In de doorsnede wordt geen hoogte vermeld bij de balustrade. Als dat in het desbetreffende detail ook niet is gebeurd, dan ligt formeel nergens vast dat van 1m of 1,2m moet worden uitgegaan.

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl