Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Mag ik een slaapkamer en badkamer realiseren in vergunningvrije aanbouw?
Naam: Casio (datum: 27-07-2022 10:16)

We zijn twee weken geleden van start gegaan met de bouw van een aanbouw aan het woonhuis van in totaal 75m2. Daarvoor wordt de huidige losstaande garage achter ons huis gesloopt. De oppervlakte van de aanbouw is getoetst bij de gemeente en komt grotendeels terug op de plek van de oude garage. De aanbouw mag van de gemeente verder vergunningsvrij mits rekening houdend met wet-regelgeving. En juist daar zit nu de onduidelijkheid, namelijk met betrekking tot de functie/gebruik van de nieuwe ruimtes.
De aanbouw bestaat uit een eerste gedeelte van 4 meter naar achter over de breedte van het huis, waar een nieuwe keuken wordt gerealiseerd. Daarna komt aansluitend op de nieuwe keuken aan de rechterkant, over de lengte van het perceel (vrijstaande woning) achter elkaar resp. een slaapkamer, badkamer, en berging/bijkeuken. De berging/bijkeuken is enkel via de tuin te betreden. De ruimtes bedoeld voor slaapkamer en badkamer via een deur in de nieuw aangebouwde keuken. De ruimte van de slaapkamer krijgt openslaande deuren de tuin in.
Nu waren wij in de veronderstelling dat wij zelf in de nieuwe gebouwde ruimten een slaap- en badkamer konden realiseren. Daar het volledige gebouw vergunningsvrij gebouwd mag worden. Met het oog op ouder worden wilden we er meteen al een levensloopbestendige woning van maken. Er is verder geen sprake van (bedoeling van) woningsplitsing of mantelzorg.
We komen tegenstrijdige informatie tegen, in wat wel en niet mag. Enerzijds lezen we dat buiten 4m van hoofdgebouw een woonfunctie niet mag (wel berging of garage), echter op de tekenvoorbeelden heeft men het dan over gebouwen die los staan van het hoofdgebouw. Anderzijds lezen we ook dat als het bestemmingsplan wonen is, je een garage mag ombouwen naar slaapkamer en badkamer. Ons lijkt dat dit dan ook mag met een nieuwe 'garage'. Maar ook wat de consequenties van handhaving door gemeente kunnen zijn (van afbraak, tot boete, tot alsnog een vergunning en alles er tussen in) blijft ons onduidelijk. Het navragen bij de gemeente zelf vinden we momenteel lastig, we begrijpen van alle kanten dat onze gemeente zeer streng is en er geen ruimte is voor maatwerk/meedenken. Bovendien hebben we al het eerste bezoek van Handhaving gehad, die kwam kijken hoe ver we al waren met de bouw. Daarnaast hebben we al onze handtekening onder de diverse opdrachten gezet om de aanbouw te realiseren. Uiterste geval blijft het enorm veel ruimte voor berging, maar dat is natuurlijk niet wat we willen. We hebben bewust ontworpen op een slaap- en badkamer. Alvorens de stap naar gemeenten te zetten, zouden we graag meer te weten komen over wat nu wel/niet mag. Hoe zien jullie dit? Wat is jullie ervaring hierin?

Reageer
Re: Mag ik een slaapkamer en badkamer realiseren in vergunningvrije aanbouw
Naam:
Joost (datum: 27-07-2022 13:04)

uw bouwkundig tekenbureau of architect kan hier geen antwoord op geven????
Re: Mag ik een slaapkamer en badkamer realiseren in vergunningvrije aanbouw
Naam:
Thomas (datum: 27-07-2022 15:06)

Je schakelt daarvoor toch de tekenaar / architect voor in?

Het is wel vreemd dat er een toezichthouder komt kijken bij een vergunningsvrij project. Eventueel kun je de toezichthouder vragen naar zijn bevinding. In zijn rapport zal hierover vast iets zijn opgenomen.
Re: Mag ik een slaapkamer en badkamer realiseren in vergunningvrije aanbouw
Naam:
Casio (datum: 27-07-2022 15:14)

Bedankt voor de reacties. Helaas heb ik van de architect een ander antwoord als van de tekenaar. De aannemer zegt ook weer iets anders. Vandaar inmiddels ook onze verwarring.
De gemeenteambtenaar is komen kijken (vermoeden wij) omdat de buren het in eerste instantie niet eens waren met onze bouwplannen . Zij hebben toen een klacht ingediend bij de gemeente, later ingetrokken nadat we met de buren opnieuw om tafel zijn gegaan.
Re: Mag ik een slaapkamer en badkamer realiseren in vergunningvrije aanbouw
Naam:
Leon (datum: 27-07-2022 15:43)

Het zal aan mij liggen, maar als een opdrachtgever (of wie dan ook) mij een inhoudelijke vraag stelt, dan zorg ik er ook voor dat ik daar een stukje onderbouwing bij heb.

Dat er een ambtenaar komt kijken vind ik in eerste instantie niet zo gek. Er is een bouwactiviteit gaande en er is geen vergunning bekend, dan is het toch niet zo gek dat men (bij twijfel) even komt kijken wat er precies speelt? Helemaal als er aanvankelijk een klacht/bezwaar op tafel lag. Die kan dan weer zijn ingetrokken, maar je hebt de aandacht dan wel te pakken.
Re: Mag ik een slaapkamer en badkamer realiseren in vergunningvrije aanbouw
Naam:
Peter (datum: 27-07-2022 21:42)

Ik ken geen enkele wettelijke bepaling die het verbiedt de aanbouw te gebruiken als slaapkamer of badkamer. Dus je huis gewoon levensbestendig maken.
Re: Mag ik een slaapkamer en badkamer realiseren in vergunningvrije aanbouw
Naam:
Thomas (datum: 28-07-2022 11:21)

@Peter, check artikel 2, lid 3b van bijlage 2 van het bor. In combinatie met artikel 3 en de bepalingen uit het bestemmingsplan.
Re: Mag ik een slaapkamer en badkamer realiseren in vergunningvrije aanbouw
Naam:
pino (datum: 30-07-2022 22:34)

Ik vind het niet zo gek dat je verschillende antwoorden krijgt.
De regelgeving is op dit punt de afgelopen 10 jaar verscheidende keren aangepast.

Als de uitbouw dieper dan 4 meter is.
Heeft het bestemmingsplan invloed. op wat er mag. En is er dus geen altijd geldig antwoordt meer.


Laat je plan goed uitzoeken door de bouwkundige/architect.
Ik krijg de indruk dat je de inrichting niet echt met hun hebt besproken.Re: Mag ik een slaapkamer en badkamer realiseren in vergunningvrije aanbouw
Naam:
Jack , van SenS (datum: 23-08-2022 17:02)

Begin met een goede tekening, waaruit blijkt welke ruimtes waar komen en vzv maatvoering. Ga uit van wat je wilt realiseren (praktisch en esthetisch) en laat je niet in eerste instantie leiden door wat wel/niet vergunningsvrij is. Leg dat plan ter beoordeling voor aan de gemeente; als zij vinden dat het niet vergunningsvrij kan, dan kun je wellicht alsnog gewoon vergunning aanvragen?

Aan de bouwregelgeving moet je sowieso voldoen (vergunningsvrij of niet). Het nu bezuinigen op legeskosten weegt niet op tegen spijt achteraf, omdat je niet hebt gebouwd wat je eigenlijk had willen realiseren.
Re: Mag ik een slaapkamer en badkamer realiseren in vergunningvrije aanbouw
Naam:
Jack , van SenS (datum: 23-08-2022 17:04)

... dat je 'n architect Ún 'n tekenaar hebt, die elkaar ook nog tegenspreken vind ik overigens wel bijzonder.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl