Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam: Van den Heuvel, van Van den Heuvel (datum: 19-07-2022 12:32)

Voor de uitbreiding van een bedrijf vraagt de brandweer op tekening aan te geven waar de openbare bluswatervoorziening ligt en hoeveel capaciteit deze heeft.

Het betreft een perceel op een nieuw industrieterrein. gebouw is < 2500m2 en vanuit de weg eenvoudig bereikbaar.

ik heb geen idee waar de openbare bluswatervoorziening zit. Is deze informatie ergens op te vragen. (waarom weet de brandweer dit zelf eigenlijk niet???)
Reageer
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
Jack , van SenS (datum: 19-07-2022 12:54)

De brandweer vraagt jou op tekening aan te geven waar de blusvoorziening zit; dat wil niet zeggen dat ze dat zelf niet weten. Het komt er op neer dat de aanvrager moet aantonen of deze er zit en of deze voldoet (afstand en capaciteit).

Doorgaans zijn brandweer en/of gemeente best bereid de gevraagde info aan te leveren, zodat je het alleen nog maar op jouw tekening hoeft toe te voegen.


Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
Jack , van SenS (datum: 19-07-2022 13:02)

Je vermeldt dat het een nieuw industrieterrein betreft. Ga allereerst eens na wat er al ligt aan infrastructuur (incl. waterleiding). Als dat nog (deels) aangelegd moet worden kun je misschien invloed uitoefenen m..b.t. positie bluswater voorzieningen. Als het er al ligt en de afstand tot jouw perceel blijkt te groot, dan bestaat de mogelijkheid dat je op eigen perceel een bluswatervoorziening moet maken.
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 19-07-2022 20:33)

Het bouwbesluit stelt eisen aan de bluswatervoorziening op je eigen terrein. Wanneer je brandweeringang op 10 meter of minder van de openbare weg ligt, mag je er vanuit gaan dat het openbare deel van de voorziening goed geregeld is. Het gaat meer over de bereikbaarheid rondom en in het gebouw.

Wanneer de brandweer te grote afstanden moet gaan afleggen vanaf de opstelplaats van de wagen, of wanneer de wagen te ver van de openbare weg komt te staan, ontstaat er een probleem.

Qua loopafstanden denk je dan ongeveer aan een meter of 60 vanaf de opstelplaats, voordat je extra voorzieningen moet gaan treffen. Dat kan een extra watervoorziening zijn, maar bijvoorbeeld ook een droge blusleiding. rondom of in het gebouw.

Als je met meerdere opstelplaatsen en brandweeringangen wilt werken, moet je ervoor zorgen dat er binnen de 40 meter van de opstelplaats een watervoorziening aanwezig is.
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 19-07-2022 20:36)

Het projecteren van het hydrantennet in de openbare ruimte is een zaak van de gemeente, daar kunnen ze je vergunning niet op afwijzen of laten wijzigen. Jouw verplichting houdt op bij de perceelsgrens.

Het wordt een ander verhaal wanneer je op een plek gaat bouwen waar geen industrie is gepland, en je dat via een ontheffing van het bestemmingsplan moet gaan regelen. Daar kan de gemeente niet vooraf rekening mee houden. Maar dat is zo te horen een ander verhaal.
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 19-07-2022 20:43)

@Jack,

Dat klink nogal als burgertje pesten. 'We weten prima waar het zit, maar JIJ moet het aan ons aanleveren.'

In het Bor hebben ze in artikel 4.4 lid 2 een speciaal regeltje opgenomen, hoe interpreteer jij dat?

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2022-03-02/0#Hoofdstuk4
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
Van den Heuvel , van Van den Heuvel (datum: 19-07-2022 21:52)

Dank Allemaal,

Het is allemaal niet zo spannend. Het industrieterrein is al enkele jaren oud alles ligt er al. Dit terrein was nog niet bebouwd. De toegang tot de hal+kantoor ligt aan de weg met enkel wat parkeerplaatsen ervoor.

Ik kan natuurlijk best in de stoep gaan zoeken naar de brandkraan maar hoe bepaal ik dan de capaciteit.

Er is geen nationaal informatie systeem of website waar deze informatie op te vragen of te bestellen is?
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
Erwin (datum: 20-07-2022 08:21)

Ik zou contact opnemen met de betreffende waterleidingmaatschappij. Die beheren namelijk de brandkranen en kunnen je gewoon een kaartje verstrekken met de brandkranen in de omgeving.
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
Leon (datum: 20-07-2022 08:57)

Zolang je redelijkerwijs in 'bebouwd gebied' nabij de openbare weg bezig bent is dit volgens mij nooit een probleem. Even virtueel rondrijden met Google streetview leert overigens vaak ook wel vrij snel waar de brandkranen zitten. En bij twijfel kan de gemeente je dit zo opgeven inderdaad.
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
Jack , van SenS (datum: 20-07-2022 09:42)

@Bolte; dit artikel kende ik niet. Strikt genomen zou je dus niet iets hoeven aan te leveren, wat bevoegd gezag al kan/moet weten?

In een woonwijk is het doorgaans geen probleem; daar liggen aansluitingen voor bluswatervoorzieningen bijv. 80m uit elkaar, zodat de afstand tot 'n woning max.40m bedraagt. Dan zal niet snel gevraagd worden om het specifiek op de situatietekening aan te duiden. Bij utiliteitsbouw (i.c.m. grote kavels, langere afstanden van entree tot openbare weg of opstelplaats blusvoertuig, etc.) is het zeker zinvol e.e.a. op de situatietekening aan te geven; incl. bluswatervoorziening. Dan vind ik het niet onredelijk dat de aanvrager dat doet. En zoals ik al eerder aangaf zijn gemeente en/of brandweer doorgaans best bereid om aan te geven waar de openbare blusvoorzieningen gepland zijn. Soms moet je er alleen even om vragen.

Zelf zie ik dat zeker niet als 'burgertje pesten'. Het heeft m.i. meer te maken met een stukje eigen verantwoordelijkheid en bewustwording.


Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 20-07-2022 13:18)

Ik zie het eerder als een verschuiving van verantwoordelijkheid. Het is de taak van de gemeente de voorzieningen in de openbare ruimte zo in te richten dat situaties werkbaar voor de brandweer zijn. Als er in de openbare ruimte geen bluswater aanwezig is, wat zegt dat dan over de ruimtelijke ontwikkeling? En moet je dat als eigenaar van een perceel dan maar zelf oplossen?

Daarom zegt Mor art. 2.2 onder 5.f ook dat je als indieningsvereiste "een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen" moet aanleveren.

De verantwoordelijkheid van de aanvrager houdt volgens de regels dus op bij de perceelsgrens. En bewustwording is mooi, maar dat werkt twee kanten op.
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
Leon (datum: 20-07-2022 15:12)

Zo heb ik 'm dus ook altijd ge´nterpreteerd (los van de wettekst die er bij hoort trouwens). Als je ver van de openbare weg af zit bijvoorbeeld of in the middle of nowhere, dan weet je dat je zelf iets moet. In elk andere geval mag je er m.i. van uitgaan dat de overheid daar zelf in voorziet.
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 20-07-2022 16:12)

@Leon,

klopt, en meestal heb je op die plekken ook een ruimtelijke ontheffing nodig. Op dat moment kan de gemeente het wÚl uitvragen, en kan het ook zijn dat je moet meebetalen aan extra voorziening in de openbare ruimte, waar nodig.

Onder de Omgevingswet straks wordt het helemaal interessant, omdat de beheersbaarheidsregels dan weer teruggaan naar de gemeentelijke Omgevingsplannen. Dan zou de gemeente ook kunnen bepalen dat sommige soorten gebruik in sommige gebieden juist niet zijn toegestaan, op basis van opkomsttijden en blusvoorzieningen.

Of gemeenten van die mogelijkheid gebruik gaan maken, tsja, de tijd moet het leren.

Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
pino (datum: 21-07-2022 11:33)

Ik lees dat toch anders.

De voorzieningen moeten op tekening staan zodat beoordeeld kan worden of dit voor de hulpdiensten werkbaar is.

Zo nodig kunnen er maatregelen worden getroffen
wie dat doe betaald staat m.i. helemaal los van het bovenstaande.
maar als de voorzieningen uitsluitend voor 1 bedrijf aangelegd moeten worden lijkt het mij dat ze deze moeten betalen (net als de overige voorzieningen verrekend in de grondprijs)
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 21-07-2022 15:50)

@Pino,

Waarom zou er dan staan dat je 'de inrichting van HET BIJ HET BOUWWERK BEHORENDE TERREIN', en niet een verwijzing naar het openbare gebied?

Even daargelaten dat we het in de meeste gevallen al wel zo aangeven op tekeningen.

Het bouwbesluit is van oudsher al zo ingericht dat je alleen iets hoeft te vinden van je eigen situatie, en niet van de omgeving. Zie bijvoorbeeld ook de regels rondom brandoverslag en spiegelsymmetrie, waarbij je uitgaat van fictieve situaties in plaats van de werkelijke bebouwing.
Re: Positie en capaciteit bluswatervoorziening
Naam:
pino (datum: 30-07-2022 22:19)

in 2.2 onder 5.f
Staat m.i. dat je de voorzieningen moet aangeven en wordt er geen uitzonderingen gedefinieerd voor openbare voorzieningen.

Maar dat is mijn persoonlijke interpretatie van die tekst.Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl