Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Brandwerendheid hoofddraagconstructie deel laagbouw deel gestapeld
Naam: TP, van nvt (datum: 17-06-2022 15:00)

Stel je hebt een utiliteitsgebouw met slaapfunctie en met een hoogste vloerhoogte tussen de 5 en 13 meter, waarbij elke verdieping een brandcompartiment is. Zonder reductie naar 60 minuten is hiervoor de eis 90 minuten brandwerend.

Op zich is dat eenvoudig, maar wat wanneer het gebouw een L vorm heeft, en een deel daarvan laagbouw is? Als de gehele constructie van het laagbouw gedeelte kan bezwijken zonder het hoge gedeelte mee te trekken, geldt dan de brandwerendheidseis van de hoofddraagconstructie ook voor de laagbouw? Of geldt dit per definitie altijd voor het gehele gebouw?

Ik ga er dan dus ook vanuit dat wanneer de laagbouw bezwijkt er geen andere brandcompartimenten bezwijken.
Reageer
Re: Brandwerendheid hoofddraagconstructie deel laagbouw deel gestapeld
Naam:
pino (datum: 18-06-2022 08:47)

je moet/mag de vereiste weerstand tegen bezwijken per constructief onderdeel beschouwen.

het slim inrichten van de brandcompartimentenring en de constructie kan daarbij veel verschil maken.

als de laagbouw onafhankelijk van de hoogbouw kan bezwijken kan je verschillende eisen voor beide onderdelen hanteren

Dat onafhankelijk zijn moet je wel aannemelijk kunnen maken wat meestal een zelfstandige niet van elkaar afhankelijke constructie betekend.


Re: Brandwerendheid hoofddraagconstructie deel laagbouw deel gestapeld
Naam:
TP , van nvt (datum: 20-06-2022 08:26)

Dankjewel voor je antwoord!

Vaak gebruiken ze een dubbele constructie inderdaad, dan ga ik er vanuit dat beide onderdelen los van elkaar kunnen bezwijken.

Soms komt het voor dat er geen dubbele constructie is, maar bijvoorbeeld een langwerpig deel laagbouw, met daarin veel kolommen/liggers achter elkaar.

Door een domino effect zouden ze kunnen bezwijken, maar wanneer ze bijv met smeltbouten gekoppeld zijn zou dat anders kunnen worden. Ik vroeg me af of je daar nog steeds aan de brandwerendheidseis moet voldoen.

Weet je toevallig ook het deel uit het bouwbesluit waar het in staat, dan kan ik dat als bijlage gebruiken.
Re: Brandwerendheid hoofddraagconstructie deel laagbouw deel gestapeld
Naam:
pino (datum: 20-06-2022 08:39)

je moet altijd aan de eisen voldoen.
waar het om gaat is dat je de eisen per brandcompartiment mag beschouwen.
omdat het bezwijken van een onderdeel van de bouwconstructie pas belangrijk is als dit gevolgen heeft voor andere compartimenten.

kantelhokken en smeltbouten kunnen inderdaad problemen oplossen

Re: Brandwerendheid hoofddraagconstructie deel laagbouw deel gestapeld
Naam:
TP , van nvt (datum: 20-06-2022 09:50)

Dat deel is me helder, ik zal mijn vraag iets anders formuleren.

Wat als de onderste verdieping 1 BC is, en daarboven slechts gedeeltelijk hoogbouw is met andere compartimenten. Even gechargeerd; wat als de onderste vdp 500 meter breed is, en de verdiepingen erboven worden gedragen door alleen de eerste 20 meter breedte van de bgg.

Moet in dat geval dan de gehele bgg aan de brandwerendheidseis voldoen, of alleen het gedeelte wat als hoofddraagconstructie geldt voor de verdiepingen erboven? Zit daar nuance in?
Re: Brandwerendheid hoofddraagconstructie deel laagbouw deel gestapeld
Naam:
Jack , van SenS (datum: 20-06-2022 16:23)

Ik ben geen constructeur, maar de eis lijkt me in beginsel duidelijk; de gehele constructie van het hogere deel moet 90min brandwerend beschermd zijn mbt bezwijken. Als bezwijken van alleen het lagere deel niet leidt tot instorting (of instabiliteit) van het hogere deel dan volstaat een lagere brandwerendheid mbt bezwijken voor dat deel. Het is aan jou om aan te tonen op welke wijze je daaraan gaat voldoen. Houdt daarnaast ook rekening met het instand houden van evt. vluchtroutes door of over het lagere deel.
Re: Brandwerendheid hoofddraagconstructie deel laagbouw deel gestapeld
Naam:
Jack , van SenS (datum: 20-06-2022 16:31)

Er is verschil tussen (a) brandwerendheid mbt bezwijken en (b) de wbdbo tussen brandcompartimenten onderling.

(a) mag niet minder zijn dan (b) !


Re: Brandwerendheid hoofddraagconstructie deel laagbouw deel gestapeld
Naam:
pino (datum: 21-06-2022 09:44)

zelfs in het hogere deel kunnen verschillen zitten.
hangt helemaal van de uitvoering van de constructie en indeling van de compartimenten af.


Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl