Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: hoogte bijgebouw
Naam: Bart (datum: 06-06-2022 10:24)

Beste mensen,

Ik heb 2 vragen. Hoop dat jullie mij kunnen helpen.

Ik wil een bijgebouw plaatsen, vergunningsvrij
Het bijgebouw komt meer dan 4 meter van het hoofdgebouw, op de perceelgrens
Achter het bijgebouw, loopt een mandelige weg van 3 meter breed, daarachter begint de perceelgrens van mijn buren
Voor de maximale nokhoogteberekening moet je de formule
3 meter + (0,47 x afstand tot perceelgrens) hanteren.)
Ik ben zelf ook gedeeltelijk eigenaar van de mandelige weg.(1/4e) Mag ik nu de afstand naar de perceelgrens vergroten met 300cm/4 = 75cm?

Geldt voor een bijgebouw ook dat je max 10% in de hoogte mag afwijken?


Met vriendelijke groet Bart


Bijlage: situatie_3.jpg Reageer
Re: hoogte bijgebouw
Naam:
Alfred (datum: 06-06-2022 12:36)

1) nee.
2) nee.

De wet (bijlage 2 van het Bor) voorziet niet in extra ruimte voor dit soort situaties. Een 10% regeling bestaat eveneens niet.
Je kunt bij de gemeente vragen of ze voor het gewenste bouwplan een vergunning kunnen verlenen.
Verder nog een tip: het bouwwerk tegen de erfgrens plaatsen ipv op (of heb je toestemming van de buren?) En sowieso vooraf even met de buren afstemmen.

P.s. is het een openbare weg?
Re: hoogte bijgebouw
Naam:
Bart (datum: 06-06-2022 12:55)

bedankt !

neen, het is geen openbare weg.
De gemeente is bijzonder lastig, men probeerde zelfs om de vergunningvrije aanbouw uit te sluiten.
Ik wil dus liever niet naar de gemeente om een vergunning gaan vragen. Overleg met de buren ga ik doen.
Dus in mijn geval max hoogte is 3 plus 0,47 x 2,5 ( aftand nok tot erfscheiding) = 417 cm. Begrijp ik dat goed?

Hartelijk dank
Re: hoogte bijgebouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 08-06-2022 15:52)

Je maakt een fout. Je daknok heeft aan de achterkant een afstand van 2,5 mtr., maar aan de zijkanten een afstand van 0 mtr. (er even vanuit gaande dat je ook aan de zijkant buren hebt, en je een zadeldak in de langsrichting wilt).

Je maximale bouwhoogte is daarmee dus 3 meter.

Als je de vergunningvrij check op omgevingsloket.nl doorloopt, praten ze je er helemaal doorheen, en kun je met voorbeelden zien wat vergunningvrij mag en wat niet.
Re: hoogte bijgebouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 08-06-2022 15:55)

Je mag hem vergunningvrij waarschijnlijk wel plat afdekken.
Re: hoogte bijgebouw
Naam:
Bart (datum: 09-06-2022 11:09)

Ik heb aan de zijkant geen buren, dus vandaar dat ik de afstand 2,5 meter aanhoud.

Ik heb een redelijke goede verstandhouding met mijn achterburen. Wanneer ik met hen bespreek dat mijn nekhoogte zo'n 50 cm hoger wordt en zij maken geen bezwaar, kan de gemeente dan alsnog eisen dat de nok lager wordt uitgevoerd?

bedankt voor je hulp
Re: hoogte bijgebouw
Naam:
pino (datum: 09-06-2022 21:14)

in de regelgeving met betrekking tot het vergunningsvrij zijn van een bouwwerk staan geen uitzonderingen voor het met instemming van de buren afwijken van de regels dus ja de gemeente kan dan terecht vinden dat het te hoog is.

Re: hoogte bijgebouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 09-06-2022 22:54)

Als je daar geen buren hebt, wat zit daar dan? Het maakt voor de regel niet uit of het perceel bewoond is, en wanneer het openbaar toegankelijk is moet je er sowieso 1 meter afstand van houden om vergunningvrij te blijven.

Een hoogte van meer dan in art. 2 omschreven, maar lager dan 5 meter, leidt ertoe dat je in de artikel 3 gevallen terecht komt. Dan heb je geen bouwvergunning nodig, maar zal de gemeente wel een ruimtelijke toets doen. Wanneer je niet in het BP past, moet je dus alsnog een ruimtelijke ontheffing aanvragen. Dat heet ook Omgevingsvergunning, maar dan voor een andere activiteit.
Re: hoogte bijgebouw
Naam:
bart (datum: 16-06-2022 00:43)

aan de linkerkant op de tekening is ook een mandelige weg van 4 meter breed. Het bijgebouw staat dus wel op de erfgrens, maar niet van de buren.
Op de tekening kun je zien dat naar boven toe er buren zijn, gescheiden door een mandoline weg van 3 meter. En aan de linkerzijde zijn buren, gescheiden door een mandoline weg van 4 meter.
Mijn concrete vraag, mag de nekhoogte van het bijgebouw 425cm hoog zijn?
Re: hoogte bijgebouw
Naam:
bart (datum: 16-06-2022 00:45)

extra info: de mandelige weg is GEEN openbare weg
Ik ben mede eigenaar van de weg
Re: hoogte bijgebouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 16-06-2022 12:20)

Dan zit je dus aan alle kanten ingesloten met andere percelen die (ook volgens jou zelf) géén openbare weg zijn... Ik denk dat mijn conclusie dan niet anders gaat worden.

Waarom zou je de linkerkant anders gaan behandelen dan de bovenkant?

Een optie kan nog zijn de linkerkant van je gebouw ook een schuin dak te geven. Dan zit de nok aan alle zijdes voldoende ver van de perceelsgrens.
Re: hoogte bijgebouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 16-06-2022 12:20)

*erfgrens, subtiel verschil.
Re: hoogte bijgebouw
Naam:
bart (datum: 16-06-2022 21:47)

bedankt, het is duidelijk
Aan de linkerkant zal ik inderdaad ook een schuin dak gaan toepassen

Hartelijk dank voor je hulp


Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl