Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: oorspronkelijke hoofdgebouw vs bijgebouw
Naam: Hans Janssen (datum: 05-06-2022 09:16)

Voor het realiseren van een vergunningsvrij bijgebouw hebben we een verschil van inzicht met de gemeente. Zij stellen zich op het standpunt dat een deel van onze woning als 'bijgebouw' aangemerkt dient te worden en dus verrekend dient te worden met de beschikbare vierkante meters.

Wat de gemeente echter als bijgebouw aanmerkt, is volgens ons een onderdeel van het oorspronkelijk hoofdgebouw. Het geheel is in 1x gebouwd en vergund en dat deel van de woning bevat o.a. een slaapkamer, toilet, badkamer en kantoor. Volgens mij is het daarmee niet functioneel af te scheiden en dus automatisch onderdeel van het hoofdgebouw.

De gemeente verwijst in haar reactie tevens naar de vergunning. Daarin zou te lezen zijn dat er een bijgebouw vergund is (en dus niet een hoofdgebouw). Ik vind daar echter niets van terug met uitzondering van de situatieschets in de tekeningen waarop dit deel van de woning aanbouw/bijgebouw genoemd is door de architect.

Ik heb alle wetteksten en jurisprudentie ondertussen wel gelezen en denk daarin terug te vinden dat de gemeente de interpretatie van het hoofdgebouw te smal benaderd (en dus het hele gebouw feitelijk het hoofdgebouw is), maar mogelijk zie ik toch nog iets over het hoofd. Uw overwegingen zijn daarom welkom!
Reageer
Re: oorspronkelijke hoofdgebouw vs bijgebouw
Naam:
pino (datum: 05-06-2022 10:00)

als het oorspronkelijk als bijgebouw is vergund dan is het een bijgebouw m.i. is daar weinig tegenin te brengen.

Een slaapkamer of badkamer in een bijgebouw kan prima.Re: oorspronkelijke hoofdgebouw vs bijgebouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 05-06-2022 10:25)

Zo simpel is het niet. We gebruiken dat woord 'bijgebouw' in verschillende context, en je kunt het niet zomaar uitwisselen.

Ik kan me voorstellen dat het in de vergunning is gebruikt om een ruimtelijk aspect aan te geven, of om aan te geven dat het visueel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

In de regels voor vergunningsvrij bouwen gaat het bij het iets andere woord 'bijbehorend bouwwerk' meer over een later aan te bouwen deel van een gebouw. Dat kan een aanbouw zijn of een los gebouw, dat kan visueel verweven zijn met het oorspronkelijke gebouw of niet, maakt allemaal niet uit. Voor de term 'oorspronkelijke hoofdgebouw' wordt verder niet meer verwezen naar de uitvoering, maar alleen gezegd dat het 'het belangrijkste gebouw' is gezien het gebruik van het perceel.

Een casus die je bij de opleiding voor ambtenaar bouw- en woningtoezicht krijgt lijkt erg op de situatie die je omschrijft: Stel je hebt een vergunning voor een nieuwbouw rijtjeswoning, met daarin opties opgenomen voor achteruitbouwen, dakopbouwen, dakkapellen etc. Sommige van de woningen hebben wel een uitbouw vergund gekregen, andere weer niet.
Die meevergunde onderdelen maken voor de beoordeling van verdere vergunningsvrije uitbouwen onderdeel uit van het hoofdgebouw. De personen met een uitbouw kunnen vergunningvrij dus uiteindelijk dieper uitbouwen dan de personen zonder die optie.

Ander voorbeeld is dat aanvragers nog wel eens op een aanvraagtekening willen aangeven dat ze een uitgewerkte 'vergunningsvrije uitbouw' al in het bouwplan willen opnemen. Vanwege het hierboven genoemde geval is dat lastig, want is het dan meevergund, of niet? Om duidelijkheid hierin te houden zijn er een aantal uitspraken geweest dat alles wat op de vergunde tekening staat, ook onderdeel is van de vergunning. Als je iets vergunningsvrij wilt bouwen, moet je dat dan ook van de tekening weglaten voor de aanvraag. Je mag het wel tijdens de bouw al uitvoeren.

Als dit deel van het gebouw in het verleden is vergund, en een functioneel deel van je gebouw is, is het onderdeel van het oorspronkelijke hoofdgebouw voor de bepaling van vergunningsvrij bouwen. Zolang je in de gevallen van Bor bijlage II art. 2 blijft, krijg je niet te maken met ruimtelijke/welstandelijke toets, en is er geen probleem die uitbouw volledig vergunningvrij te plaatsen. Op het moment dat je in art. 3 terecht komt, en dus maar deels vergunningvrij bent, krijg je wel te maken met een ruimtelijke toets, en kan die term 'bijgebouw' je wat dat betreft wel dwars zitten.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl