Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: max vergunnigsvrije aanbouw
Naam: pino (datum: 18-05-2022 20:03)

begrijp ik het goed dat je nu vergunningsvrij een aanbouw mag zetten die dieper is als 4 meter zonder scheiding

(mits je aan de overige voorwaarde voldoet.)
Reageer
Re: max vergunnigsvrije aanbouw
Naam:
Alfred (datum: 18-05-2022 23:14)

Ja, onder artikel 3 b2 Bor. Uit mín hoofd sinds 2015.
Re: max vergunnigsvrije aanbouw
Naam:
pino (datum: 19-05-2022 14:24)

tnx.
Re: max vergunnigsvrije aanbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 19-05-2022 16:17)

Ligt aan je gebruik, met mag na die 4 meter geen uitbreiding van je hoofdgebruik meer zijn. dus een extra diepe woonkamer kun je er niet mee maken.
Je mag de vergunningvrije mogelijkheden wel cumuleren, zoals dat zo mooi heet. Maar zoals je zegt moet elk deel van de uitbouw dan nog steeds aan alle eisen uit de artikelen voldoen.
Re: max vergunnigsvrije aanbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 19-05-2022 16:19)

en het is art. 3 van de bijlage, dus ook altijd even checken of je het BP past. Anders heb je een ontheffing nodig om ervan af te wijken.

Voor de bouwcomponent hoef je dan nog steeds geen vergunning aan te vragen.
Re: max vergunnigsvrije aanbouw
Naam:
pino (datum: 19-05-2022 16:43)

mag na die 4 meter geen uitbreiding van je hoofdgebruik meer zijn. dus een extra diepe woonkamer kun je er niet mee maken.

Dat dacht ik ook maar ik kan dus niet vinden waar dat staat en in de online check wordt er niet iets dergelijks gevraagd.

als je aangeef dat je een bijbehorend bouwwerk wilt maken dat zowel in de vier meter zone als daarachter staat wordt er niet naar het gebruik gevraagd alleen of het ondergeschikt
is wat een uitbouw m.i. altijd is.


Re: max vergunnigsvrije aanbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 20-05-2022 16:40)

De letterlijke tekst in het Bor is "functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het betreft huisvesting in verband met mantelzorg", en in de nota en de verdere uitleg van het ministerie kun je terugvinden dat het daarbij niet gaat om 'visuele' ondergeschiktheid, maar om functionele. Het gebruik na die 4 meter mag dus geen voortzetting zijn van een woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer etc. Een bijkeuken of een opslag kunnen wel. Vaak betekent dat dus wel dat je een functionele afscheiding moet hebben.
Bijkomend ding is ook dat die uitbouw achter de 4 meter er niet voor mag zorgen dat je voorzieningen in het hoofdgebouw verminderen. Denk aan daglicht en ventilatie. Je kunt dus ook niet zomaar een 'ingestippelde' functie maken met een fictionele scheiding.
Re: max vergunnigsvrije aanbouw
Naam:
pino (datum: 21-05-2022 10:27)

@ Bolte, onder artikel III zie ik niet van waar jij naar verwijst.Hoofdstuk III. CategorieŽn gevallen waarin voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist
Artikel 3

Een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet is niet vereist, indien deze activiteit betrekking heeft op:

1. een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. niet hoger dan 5 m,

b. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn,

c. de ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag, en

d. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte;

2. een op de grond staand bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. niet hoger dan 5 m, en

b. de oppervlakte niet meer dan 70 m2;

3. een dakkapel in het voordakvlak, een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of, voor zover het betreft een bouwwerk als bedoeld in artikel 2, onderdeel 4, onder f, het achterdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. redelijke eisen van welstand zijn niet van toepassing;

b. voorzien van een plat dak,

c. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m,

d. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet,

e. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok, en

f. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak;

4. een sport- of speeltoestel anders dan voor uitsluitend particulier gebruik, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. niet hoger dan 4 m, en

b. uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens;

5. een zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening, dan wel vijver op het erf bij een woning of woongebouw, mits deze niet van een overkapping is voorzien;

6. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied ten behoeve van agrarische bedrijfsvoering, voor zover het betreft:

a. een silo, of

b. een ander bouwwerk niet hoger dan 2 m;

7. een buisleiding waarop artikel 2, onderdeel 18, niet van toepassing is;

8. een verandering van een bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. geen verandering van de draagconstructie,

b. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering,

c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en

d. geen uitbreiding van het bouwvolume.


Re: max vergunnigsvrije aanbouw
Naam:
pino (datum: 21-05-2022 10:28)

zelfs niet dat het functioneel ondergeschikt moet zijn. zoals bij art II wel wordt aangegeven
Re: max vergunnigsvrije aanbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-05-2022 10:16)

Yes, dat klopt. Dat komt omdat je bij artikel 2 geen 'ruimtelijke check' meer hebt, en bij artikel 3 wel.

Je moet in dat geval dus nog wel steeds in je BP kijken of die uitbreiding daar mag, en zo niet, een omgevingsvergunningaanvraag voor het afwijken van die regels aanvragen. Het bevoegd gezag kan ook nee zeggen tegen die aanvraag, waardoor je hele bouw niet door kan gaan.

Veel gemeenten vinden voor het achtererfgebied de mogelijkheden uit art. 2 voldoende, en zullen niet zomaar verdere uitbreiding toestaan. De kans op zo'n afwijzing is dan ook best groot. Maar tegelijkertijd ligt het ook aan je situatie. Vooroverlegje met gemeente hierover voeren?
Re: max vergunnigsvrije aanbouw
Naam:
pino (datum: 23-05-2022 11:17)

@ Bolte,
Bedankt voor je reactie

Het ging mij er vooral om dat het niet bij voorbaat uitgesloten is om een vergunningsvrije uitbouw van bijvoorbeeld 4,5 diep te maken zonder tussen afscheiding
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl