Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: brandmeldpaneel vereist bij alleen handbrandmelders
Naam: Ron van de Berg (datum: 07-04-2022 09:56)

Ik heb een kantoorpand waarbij ik een niet automatische BMI moet hebben. Dus met alleen handbrandmelders. Zijn dan alleen slow-whoops voldoende of moet ik ook een brandmeldpaneel hebben bijv. bij de receptie? Ik zou zelf zeggen dat dat niet hoeft omdat een handbrandmelder toch niet de precieze plaats van de brand aan hoeft te geven/aan zal geven.
Reageer
Re: brandmeldpaneel vereist bij alleen handbrandmelders
Naam:
Jack , van SenS (datum: 07-04-2022 13:39)

In het PvE (van de BMI en OAI) wordt aangegeven of een brandweerpaneel vereist is. Bijv. als er sprake is van een verplichte doormelding naar de brandweer of RAC. Maar ook als hier geen sprake van is, mag de brandweer alsnog een geografische paneel eisen als zij dit noodzakelijk vindt.
Re: brandmeldpaneel vereist bij alleen handbrandmelders
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 10-04-2022 10:23)

Je moet hem niet omdraaien. 'omdat de brandweer het wil' is geen goede reden, we hebben daar normen voor.

Een brandweerpaneel is vanuit de NEN2535 nodig wanneer je een installatie een rechtsteekse doormelding naar de RAC maakt. Dat is in een kantoorgebouw bijna nooit het geval. Dus een centrale met textuele adressering is in dat geval prima.
De norm geeft ook nog de mogelijkheid om een paneel te vereisen op basis van een risico-analyse (voor wat betreft de brandweerinzet dus). Maar ook dat zie je bijna nooit bij kantoren.

Mocht je een sprinkler in het gebouw hebben kan het wel zijn dat je een geografisch sprinklermeldpaneel hebt.
Re: brandmeldpaneel vereist bij alleen handbrandmelders
Naam:
Jack , van SenS (datum: 13-04-2022 09:11)

@Bolte; ik draai het niet om. Ik verwijs naar het PvE, waarin de BMI beschreven wordt. Dat is volgens de geldende norm(en). Daarnaast kunnen er (in het algemeen) situaties zijn dat een brandmeldpaneel toch wenselijk wordt geacht. We bedoelen m.i. hetzelfde.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl