Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: bijenkast
Naam: Maarten (datum: 15-10-2021 13:56)

Moet voor een bijenkast van 45x45x60 cm (lxbxh) in een boomgaard een omgevingsvergunning worden aangevraagd?
Reageer
Re: bijenkast
Naam:
Maarten (datum: 15-10-2021 13:59)

Nee, die bijenkast is te klein om als bouwwerk te worden beschouwd. Voor vogelhuisjes op bomen hoeft ook geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd, ook niet als het de bedoeling is dat ze daar jaren blijven zitten.
Re: bijenkast
Naam:
Thomas (datum: 15-10-2021 14:12)

ben ik het niet mee eens.
de definitie van een bouwwerk = elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Indien het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van vergunningsvrij bouwen uit artikel 2 van bijlage 2 van het bor kan het vergunningsvrij geplaatst worden (mits er toestemming is van de eigenaar). vergunningscheck op www.omgevingsloketonline.nl.

Normaalgesproken zal dit geen probleem geven, indien niemand er last van heeft. Als toch iemand vindt dat hij / zij er overlast van ervaart, dan kom je in dit geneuzel of het wel of niet vergunningsvrij gebouwd kan worden... Ook voor deze kleine bouwwerken.


Re: bijenkast
Naam:
Johan (datum: 15-10-2021 14:53)

Je moet eerst nagaan of het bijenkastje of nestkastje een bouwwerk is. Dat begint met te beoordelen of het om een constructie van enige (!) omvang gaat. Als dat niet het geval is en je komt tot de conclusie dat het geen constructie van enige omvang is, dan is het geen bouwwerk en hoef je ook niet meer te beoordelen of het een vergunningsvrij bouwwerk is.
Van geval tot geval moet worden bekeken of er sprake is van een constructie van enige omvang. En nestkastje of bijenkastje is wel een constructie maar van enige (substantiele) omvang is zeker bij een normaal bijenkastje of nestkastje geen sprake. Ook in het gewone spraakgebruik wordt een bijenkastje of nestkastje niet gezien als een bouwwerk. Je zegt ook niet "ik ga een bijenkastje of nestkastje bouwen" maar je zegt "ik ga een bijenkastje plaatsen en een nestkastje ophangen".Re: bijenkast
Naam:
Leon (datum: 15-10-2021 15:27)

Ik zou 'm persoonlijk (in geval van de vergunningcheck) scharen onder tuinmeubilair ('dat niet eenvoudig te verplaatsen is'). Vergelijkbaar met een pergola o.i.d. Uit de check blijkt dan al snel dat het vergunningvrij is, ervan uitgaande dat je niet bezig bent bij een monument of beschermd dorps-/stadsgezicht.

Bij dit soort zaken zal eventueel burenrecht sneller gaan spelen. Er wordt gesproken van een boomgaard, dat zal neem ik aan ergens in het buitengebied zijn en niet in de achtertuin van een rijtjeshuis. In dat laatste geval kan je je voorstellen dat de buren overlast gaan ervaren van die bijen, en dat je mogelijk de Rijdende Rechter op bezoek krijgt.
Re: bijenkast
Naam:
Mirte (datum: 15-10-2021 17:16)

Een pergola is meestal circa twee meter hoog, een of twee meter breed en een aantal meters lang. Vanwege die afmetingen lijkt mij een pergola wat omvang betreft niet vergelijkbaar met een nestkastje of een bijenkastje van 45x45x60 cm (lengte bij breedte bij hoogte) die je gewoon op kunt optillen en ergens anders neerzetten.

Een losse bijenkast wordt meestal een of twee per jaar verplaatst en als de eigenaar van de kast iedere keer een vergunning aanvraagt voor iedere nieuwe locatie dan wordt het houden van bijen en het verlenen van vergunningen voor bijenkasten een duur grapje voor de bijenhouder en voor de gemeente.

Een bijenkast lijkt mij eerder vergelijkbaar met een tuinbank die je vaak in woonwijken in een voortuin ziet staan en waar de bewoners op zitten om van de buurt te "genieten". Een dergelijke bank kun je alleen of met z'n tweŽn gemakkelijk optillen en zal ook door niemand als een bouwwerk worden aangemerkt, ook niet als deze iets hoger is dan een meter en een oppervlake heeft van iets meer dan 2 m2 en in voortuin staat.

Tegen overlast van bijen biedt een goed gesprek en zo nodig de APV vaak voldoende mogelijkheden om hier iets tegen te doen.
Re: bijenkast
Naam:
Harry (datum: 15-10-2021 17:42)

In april jl. heeft er een artikel in het blad van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging gestaan waarin wordt vermeld dat in geen enkele gemeente in ons land een omgevingsvergunning nodig is voor het plaatsen van een losse bijenkast en dat hiervoor in het verleden ook nog nooit omgevings- of bouwvergunningen zijn verleend.
Re: bijenkast
Naam:
Alfred (datum: 15-10-2021 18:30)

Ik denk ook niet dat gemeenten hierop zitten te wachten. Een discussie kan het worden indien er een handhavingsverzoek komt.

Verder zijn er gemeenten die hierover iets hebben geregeld in de apv.
Re: bijenkast
Naam:
Marleen (datum: 15-10-2021 19:16)

In de gemeente Zevenaar zijn tot nu toe nog nooit bouw- of omgevingsvergunningen verleend voor losse bijenkasten (wel voor grote bijenstallen).

Maar onlangs hebben B&W hun standpunt herzien. Toen iemand begin dit jaar in zijn weiland in het buitengebied een bijenkast had geplaatst, traden B&W plotseling wel handhavend op en legden zij de eigenaar van het weiland een dwangsom op van Ä 2500 als de bijenkast niet binnen een paar weken zou worden verwijderd. Hierover loopt nu een juridische procedure.

De algemene indruk is dat B&W in dit geval handhavend optreden omdat zij en hun ambtenaren de eigenaar van de bijenkast als een lastige burger zien. Andere bijenhouders kunnen gewoon hun gang blijven gaan en net zoveel losse bijenkasten in weilanden, boomgaarden of natuurgebieden plaatsen als ze willen.

Al met al is het van belang dat andere bijenhouders in de gemeente Zevenaar niet de dupe mogen worden van deze gang van zaken.
Re: bijenkast
Naam:
pino (datum: 15-10-2021 20:00)

De gemeente gaat di procedure verliezen tenzij er andere dingen spelen.

tot 2m2 en 1 meter hoog mag je vergunningsvrij neerzetten

zie Bijlage 2 BOR

in de basis was dit vroeger bestemd voor een klein dierenhok zoals een hondenhok of een hok voor de geit

Re: bijenkast
Naam:
Alfred (datum: 15-10-2021 20:54)

Precies,@Marleen. Ik kan me niet voorstellen dat ze projectmatig doen. Maw naar aanleiding van een concreet handhavingsverzoek.

@pino, klopt maar dan wel op voor- of achtererfgebied. Een boomgaard is per definitie niet altijd een erfgebied....
Re: bijenkast
Naam:
pino (datum: 16-10-2021 08:59)

kijk in de algemene plaatselijke verordening of er regels zijn.

https://www.bijenhouden.nl/phpbb/viewtopic.php?t=18337

Het is in ieder geval geen bouwwerk.
handhaving kan niet op grond van de bouwregelgeving.


Re: bijenkast
Naam:
Tom (datum: 16-10-2021 10:30)

Waarom is een bijenkast geen bouwwerk? Voldoet aan de definitie van bouwwerk.
Er zijn natuurlijk wel veel verschillende soorten en maten, de maten in dit topic maakt voor het een bouwwerk.
Re: bijenkast
Naam:
Peter (datum: 16-10-2021 15:24)

Bij de uitleg van het begrip bouwwerk is aansluiting gezocht bij het normale spraakgebruik. Volgens de modelbouwverordening is pas sprake als het aan alle vier hierna vermelde eisen voldoet:
1. een constructie,
2. van enige omvang,
3. direct of indirect met de grond verbonden,
4. bedoeld om ter plaatse te functioneren.

In het normale spraakgebruik wordt een bijenkast met een vloeroppervlakte van 45 bij 45 cm en een hoogte van 60 cm niet aangeduid als "bouwwerk". Bovendien is zo'n kast te gering van omvang is om als bouwwerk van "enige omvang" te worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor een ronde bijenkorf met een doorsnee van 45 cm en een hoogte van 65 cm. Sommige bloempotten zijn groter.

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl