Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Daglicht "koekoek"
Naam: Visiplan, van Visiplan (datum: 12-10-2021 15:29)

Situatie: Transformatie van een gebouw waarin appartementen worden aangebracht. In de kelder is men voornemens om verblijfsruimten aan te brengen. Nu wordt er daglicht gecreëerd door een soort van koekoek te maken. Los van of het wenselijk is, is de vraag hoe een daglicht berekening dit interpreteert. Is de berekening alleen gebaseerd op het projectievlak of ook op wat er achter ligt?

Bijlage: Daglicht.jpg Reageer
Re: Daglicht
Naam:
Tom (datum: 13-10-2021 10:55)

Ik zou even kijken bij hoofdstuk 12, dakkapellen en vooruitspringende ruimtedelen die buiten het verblijfsgebied zijn gelegen.
Ik zou het zo benaderen. En hier staan enkele voorwaarden over waar je het projectievlak mag leggen.

Al vraag ik mij af of je hier daglicht technisch uit gaat komen.
Re: Daglicht
Naam:
Leon (datum: 13-10-2021 15:56)

Met de 'standaard' rekenmethode met alfa en bèta-belemmeringen ga je hier volgens mij nooit uitkomen, je hebt een jetser van een belemmering (ik sluit niet uit dat je per opening dan alsnog op 0 m2 daglichtoppervlak uitkomt). Wellicht dat je er met een daglichtsimulatie wel uitkomt, dat is doorgaans wel een uitkomst bij kozijnen die redelijkerwijs wel daglicht binnenbrengen, maar waar de NEN zegt dat dit 0 is vanwege één van de belemmeringshoeken.
Re: Daglicht
Naam:
Visiplan , van Visiplan (datum: 14-10-2021 08:40)

Waar het eigenlijk om gaat is:
Wordt het projectievlak gezien als meetpunt voor de daglichttoetreding? Wat ik kan achterhalen namelijk wel.
Toelichting van het bouwbesluit (art. 3.75) zegt ook nog eens: Dit artikel heeft dus niet het waarborgen van uitzicht vanuit de genoemde ruimten tot doel.
Re: Daglicht
Naam:
Jack , van SenS (datum: 14-10-2021 10:41)

In NEN2057 vind je geen (reken)voorbeeld met een koekoek. Desondanks zou je inderdaad eens kunnen kijken of je met hfdst 12 uit NEN2057 iets kunt. Voorwaarde is B>1,8m of B/D>1,5m. Het verticale projectievlak zou dan liggen aan de buitenzijde van de kelderwand (waar koekoek begint). Je hebt inderdaad een redelijke hoek alpha, maar hoek beta =0 en epsilon=0. Dat betekent dat zelfs bij een hoek alpha van meer dan 75gr de factor Cb altijd nog 0,64 is.

Het is herbestemming, dus mogelijk kun je volstaan met 0,5m² equivalent daglichtoppervlak per verblijfsruimte.

Andere optie kan zijn een gelijkwaardige daglichtberekening te (laten) maken.

Re: Daglicht
Naam:
Michiel Meinema (datum: 14-10-2021 13:30)

Bereken het met de methode daglichtfactor en je krijgt inzicht in de werkelijke belichting i.p.v. de nogal inaccurate benadering die in Bouwbesluit wordt aangestuurd (en hier nooit zal voldoen vanwege ongunstige hoeken).
Re: Daglicht
Naam:
Michiel Meinema (datum: 14-10-2021 13:33)

0,5 m2 equivalent per ruimte wordt hier al een aardige opgave, zo niet onmogelijk.
Re: Daglicht
Naam:
Leon (datum: 14-10-2021 14:33)

Het is natuurlijk ook afhankelijk van de breedte van die koekoek, en eventueel het aantal koekoeks dat wordt toegepast. Maar het begint er in mijn optiek mee dat zo'n koekoek vanuit de norm niet op 0 blijft steken.
Re: Daglicht
Naam:
Visiplan , van Visiplan (datum: 14-10-2021 14:37)

@Michiel, je zegt "en hier nooit zal voldoen vanwege ongunstige hoeken".
Maar dat is nu uiteindelijk de hamvraag: Op welk punt meet je het equivalente daglichtoppervlak. Is dat op vloerniveau of ter plaatse van het projectievlak?
Ik kan de daglichtfactor wel berekenen, maar dat is nog geen vastgestelde eis, dus op dit moment niet relevant voor mijn vraagstelling.
Re: Daglicht
Naam:
Michiel Meinema (datum: 14-10-2021 15:33)

De eis is dat er een bepaald oppervlakte equivalent daglichtoppervlakte in de gevel zitten, er is dus geen eis op vloerniveau danwel projectievlak. Dit dient gewoon met de formule berekend te worden. Die alfa's en beta's zijn hier dermate ongunstig dat je de het oppervlakte van de ramen met een factor 0 gaat vermenigvuldigen, hier komt altijd 0 uit.

Op basis van gelijkwaardigheid is er een andere daglichtmethode beschikbaar waarbij je bepaalde reflecties mee kunt nemen. Ook de daglichtfactor wordt breed geacepteerd door gemeenten, zeker wanneer je uitlegt dat dit in tegenstelling tot de standaard wel iets zegt over het werkelijk aanwezige daglicht.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl