Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: hoogte vluchtroute
Naam: Jack, van SenS (datum: 24-09-2021 10:03)

Het Bouwbesluit (art.2.107 lid 8) stelt eisen aan de hoogte van een vluchtroute. Bij nieuwbouw is dat vwb een woonfunctie 2,3m, en vwb een overige gebruiksfunctie 2,1m.

Hoe moet ik dat interpreteren in geval van een appartementengebouw (woonfunctie) op een half verdiepte onderste bouwlaag met stallingruimten en bergingen (overige gebruiksfunctie) als één van de vluchtroutes in die onderste laag uitkomt? Moet de hoogte van de vluchtroute in de onderste bouwlaag dan 2,3m zijn, omdat het (ook) een vluchtroute vanuit een woonfunctie is of mag het 2,1m zijn omdat de vluchtroute door een overige gebruiksfunctie voert?
Reageer
Re: hoogte vluchtroute
Naam:
Leon (datum: 24-09-2021 10:58)

Als je die gang ook gebruikt voor de woonfunctie, dan wordt het daarmee toch automatisch een gemeenschappelijke gebruiksfunctie? En moet het m.i. aan aan beiden voldoen.
Re: hoogte vluchtroute
Naam:
pino (datum: 24-09-2021 11:23)

eens je moet aan beide voldoen en dus de maatgevende pakken
Re: hoogte vluchtroute
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 24-09-2021 13:46)

Even uitkijken dat je niet de termen 'verkeersroute' en 'vluchtroute' door elkaar heen gebruikt.
De doorgangseisen voor verkeersroutes vanuit hoofdstuk 4 hebben te maken met bruikbaarheid en bereikbaarheid. Als één van je verkeersroutes daaraan voldoet, is dat prima.
Een vluchtroute hoeft niet altijd samen te vallen met een verkeersroute, maar moet altijd worden getoetst aan (het veiligheidsartikel) 2.106 lid 6.

Op het moment dat ze wel samenvallen, of je hebt gemeenschappelijk gebruik, geldt de strengste eis. Dus het kan goed zijn dat wanneer je woningen via de bergingen laat ontvluchten, je daar plaatselijk een grotere hoogte nodig hebt dan wanneer het puur een gang voor de bergingen zou zijn.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl