Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: puin in mestkelders storten
Naam: Erik (datum: 07-01-2021 14:07)

Ik heb een woning gekocht in 2018 bestemming wonen erf tuin. Er staan 2 oude stallen op met mestkelders. Deze zijn volgestort met puin en zand (in de periode 2010-2015). Is er een wet die dit verbiedt?
Reageer
Re: puin in mestkelders storten
Naam:
ron (datum: 07-01-2021 14:43)

ik neem aan dat dit bekend/zichtbaar was bij de koop en/of dat de makelaar en of verkopende partij u hierop heeft gewezen.


Re: puin in mestkelders storten
Naam:
Erik (datum: 07-01-2021 15:37)

Nee, het werd verkocht als zijnde schuren. Ik vond het op stallen lijken en heb daarom gevraagd of er mestkelders inzaten. Het antwoord was. Ja 1 per stal. Een volgestort met beton en 1 beton over roosters gestort. Maar ik kan nu bij 1 stal zien dat het zand en puin is (ook asbest en metalen) Het zijn trouwens 4 mestkelders per stal. Maar ik zou graag willen weten of puin en zand wettelijk toegestaan is om mestkelders mee op te vullen. Moet er ook een vergunning voor aangevraagd worden om ze te mogen dempen?
Re: puin in mestkelders storten
Naam:
pino (datum: 07-01-2021 17:44)

puin en zand mag als bouw- en ophoogmateriaal worden gebruikt.
Maar dan moet de herkomst bekend zijn en het materiaal betrokken/geleverd via een gecertificeerd bedrijf

Als er asbest in zit lijkt me dat niet het geval.

Is de aankoop zakelijk of privé?

Re: puin in mestkelders storten
Naam:
pino (datum: 07-01-2021 17:46)

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/bouwstoffen-algemeen/faq/welke-gevallen-mag/
Re: puin in mestkelders storten
Naam:
Erik (datum: 07-01-2021 18:49)

Het puin/afval is van een boerderij die in 2001 op dit erf is afgebrand. In 2002-2005 is er een nieuw huis gebouwd. Het is/was prive. Maar is dempen van mestkelders, bouwen of ophogen? Als het van eigen erf is, moet het dan ook gecertificeerd zijn?
Re: puin in mestkelders storten
Naam:
Erik (datum: 07-01-2021 19:11)

De mestkelders zijn vast niet berekend op het gewicht van puin en zand. Maar of dit in strijd is met een bouwbesluit uit 1970?
Re: puin in mestkelders storten
Naam:
Thomas (datum: 07-01-2021 20:02)https://www.bodemrichtlijn.nl/Begrippenlijst/bouwstoffenbesluit

Ik zou een asbest onderzoek laten uitvoeren en de verkoper in gebreke stellen.
Re: puin in mestkelders storten
Naam:
ron (datum: 08-01-2021 04:16)

de ruimtes waren ook zichtbaar bij de koop

waren de toegang ook dichtgestort of was het wel eenvoudig een deksel te lichten waarop dit toen was vast te stellen.
Re: puin in mestkelders storten
Naam:
Erik (datum: 08-01-2021 05:38)

Nee de ruimtes waren niet zichtbaar bij de koop. In 1 stal was er een betonnen afdeklaag over de roosters van de mestkelders. De andere stal werd bedrijfsmatig gebruikt voor de opslag van openhaardhout. Die lag vol met pallets hout. De pallets zaten vol met stukjes hout, boomschors, takjes e.d. Ik heb ook 20m3 hout overgenomen waar ik 2 winters mee gestookt heb. Ik heb nu pas alles opgeruimd en ben er zo achter gekomen dat onder de pallets puin en zand zit i.p.v. dat ze volgestort zijn met beton zoals op papier gemeld. De asbest en metalen is denk ik al genoeg om ze op hun kosten te saneren, maar ik zoek zoveel mogelijk munitie. Vandaar mijn focus op het puin en zand.
Als de kelders in de periode 2010-2015 zijn gedempt en het wordt gezien als een verbouwing met toegestane bouwmaterialen, puin en zand van eigen erf. Moet deze verbouwing dan volgens het bouwbesluit 2010-2015 zijn uitgevoerd? Puin is 3 keer zo zwaar als mest. Ik zie ook dat er scheuren aanwezig zijn die van muur, door vloer, verder door de tegenoverliggende muur lopen. Dit lijkt mij een teken dat de mestkelders en het daar tussenliggende beton waar je overheen loopt gescheurd zijn. Voor een bouwjaar 1970 zou je dat niet zomaar verwachten. Dus mogelijk een optie om verkopers in gebreke te stellen voor verbouwing in strijd met het bouwbesluit ten tijde van de verbouwing?
De gevolgen zijn nogal vergaand. Omdat er oude metalen in de kelders liggen te oxideren, komen er zware metalen vrij door de scheuren in de bodem. Omdat het erf 70 cm is opgehoogd en de stallen oorspronkelijk 1 meter diep waren, komen deze metalen vrij onder de bodemleeflaag (1 meter). Dit wordt een een hele hoge kostenpost qua sanering. Ik wilde de stallen renoveren of gebruiken voor een ruimte voor ruimte regeling, maar ik denk dat dit niet meer mogelijk is. Zou het mogelijk zijn de mestkelders kosteneffectief leeg te halen zonder beschadiging van muren en dak? Dan zou ik ze alsnog kunnen vullen met schuimbeton en zodanig weer een stabiel geheel krijgen?
Re: puin in mestkelders storten
Naam:
Erik (datum: 08-01-2021 05:45)

Er zit trouwens een gat in de wet betreffende het niet mogen storten van puin op eigen erf. Die fout is er in 2012 ingeslopen en pas in 2017 hersteld. Het gaat dan over storten buiten een inrichting, dus prive. Maar in een mestkelder storten is volgens mij bouwen? Het vindt plaats binnen een gebouw.
Re: puin in mestkelders storten
Naam:
pino (datum: 08-01-2021 08:49)

je hebt nu een aardig rijtje

nu nog de boel laten onderzoeken door een milieudeskundige

En dan is nu tijd voor deskundig juridische advies. en hulp om je aanklacht bij de verkopende partij neer te leggen.
Re: puin in mestkelders storten
Naam:
Erik (datum: 08-01-2021 09:33)

Dank jullie wel.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl