Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: BENG bij oplevering
Naam: Joost (datum: 15-12-2020 13:12)

Beste allemaal,

Kan iemand vertellen hoe het straks gaat met het afmelden van de BENG-berekening bij oplevering.
Wie gaat hier op handhaven?

Ik kan me voorstellen dat veel kleine aannemers en zelfbouwers niet op de hoogte zijn van de regelgeving en dat zij in de praktijk (ook al hoort het uiteraard niet zo) bewust of onbewust wachten totdat er vanuit het bevoegd gezag om gevraagd wordt.
Gebeurt dit dan als het energielabel daadwerkelijk belangrijk wordt bij de verkoop dus of is er een systeem dat bij inschrijving op het adres de gemeente aan de bel gaat trekken?


Reageer
Re: BENG bij oplevering
Naam:
Jack , van SenS (datum: 15-12-2020 14:32)

De kwaliteitsborger?
Re: BENG bij oplevering
Naam:
pino (datum: 15-12-2020 14:33)

de aanvrager dient een project gereed te melden bij de gemeente.

maar het is niet zo dat de gemeente hier iets meer mee hoeft te doen dan het registreren.

a;ls de opdrachtgever een controle wil moet hij daar zelf de knip voor trekken en het regelenRe: BENG bij oplevering
Naam:
Johan. (datum: 15-12-2020 20:32)

Dat is niet correct.
Tijdens de bouw dient de opsteller van de Beng diverse controles uit te voeren en hiervan alles (isolatie, type glas, installaties) vast te leggen in een rapportage. Na oplevering kan de woning worden afgemeld en dan wordt er pas een energie label afgegeven.
Re: BENG bij oplevering
Naam:
pino (datum: 17-12-2020 08:10)

volgens mij schrijven we exact het zelfde de opdrachtgever dient de controles te regelen.

De opsteller van die rapportage gaat dat heus niet voor niets doen.
Re: BENG bij oplevering
Naam:
Joost (datum: 17-12-2020 10:02)

Dank je wel voor de reacties maar mij is het nog steeds niet helemaal duidelijk.

Je meldt de bouw gereed bij de gemeente zoals Pino aangeeft, maar gaat de gemeente dan ook controleren of de BENG bij oplevering is afgemeld of zijn zij hier geen partij meer in?
Bovendien denk ik dat zelfbouwers of kleine aannemers nog eens niet de bouw gereed melden.
Mijns inziens wordt een energielabel pas relevant als het huis weer verkocht wordt en ik denk dat veel particulieren in de praktijk wachten met de BENG bij oplevering totdat er gehandhaafd wordt door een toetsende instantie.
Re: BENG bij oplevering
Naam:
pino (datum: 17-12-2020 13:23)

probeer je nu te zeggen dat als de opdrachtgever er voor kiest in zee te gaan met prutsers c.q. mensen die niet serieus met hun vak bezig zijn de gemeente in dit gat moet springen.
opdrachtgevers die zelf willen bouwen moet ook zelf hulp inschakelen als dat nodig is.

De hele tendens is juist
dat de gemeente/bouwtoezicht afzakt naar het niveau van een vergunningsgerstrekken zonder eigen kennis en kunde

De verantwoording rust in de basis bij de opdrachtgever die kan hem doorschuiven naar het bouwteam wat de normale gang van zaken is.
Maar als hij/zij hier niet voor kiest is is het ook zijn haar probleem
Re: BENG bij oplevering
Naam:
Johan (datum: 18-12-2020 17:48)

Sterker nog.
Vanaf 2021 moet de woning opgeleverd worden met een as-build dossier. Dit moet in zijn geheel bij de gemeente ter controle worden ingediend. De gemeente geeft aan of de woning dan wel/niet in gebruik mag worden genomen
Re: BENG bij oplevering
Naam:
pino (datum: 19-12-2020 12:30)

in mijn ogen sluit dat 100% aan bij wat ik schrijf.

je overhandigd een berg papier en ze zijn tevreden zonder dat er daadwerkelijk wordt gecontroleerd op meer dan een paar uitgangspunten

Re: BENG bij oplevering
Naam:
pino (datum: 19-12-2020 12:31)

En nieuwe gebouw moet al zolang ik me kan herinneren door de gemeente als gereed worden gemeld anders krijg je ook geen huisnummer etc.
Re: BENG bij oplevering
Naam:
Joost (datum: 21-12-2020 11:10)

Dank voor de reactie.

Pino ik snap je reactie maar ik vind het wel kort door de bocht om te spreken van prutsers terwijl die prutsers de beste vaklieden op de bouw kunnen zijn maar niet op de hoogte zijn van de regels en er niet op zitten te wachten om van alle aansluitingen, aangebrachte isolatie e.d. foto's te maken. Dat is hoe het in de praktijk in het begin zal gaan in veel gevallen ben ik bang.

Het is mij verder ook niet de intentie om de regelgeving te omzeilen maar het gaat mij om een juridische onderbouwing over de controle, handhaving e.d.

Het antwoord is mij verder helder en ik dank jullie voor de input.


Re: BENG bij oplevering
Naam:
Jack , van SenS (datum: 21-12-2020 14:00)

Die vaklieden op de bouw hoeven niet op de hoogte te zijn van de laatste regelgeving, maar degene die ze aanstuurt wel. En ja ... met de aanstaande kwaliteitswaarborging leidt dat mogelijk tot extra administratie en documentering. Maar nu hopelijk beter afgestemd op hetgeen daadwerkelijk is gebouwd, i.p.v. wat het had moeten zijn en toch (net) niet is geworden.

De opdrachtgever heeft er dus baat bij als vooraf e.e.a. goed is voorbereid (conform de regelgevings en normen). Het is aan de bouwer om daaraan te voldoen. De kwaliteitsborger toetst en rapporteert.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl