Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Uitbouw voorzijde
Naam: Niek (datum: 01-12-2020 14:27)

Wij willen aan de voorzijde over de gehele lengte een uitbouw plaatsen van 1 meter diep. De gemeente geeft aan:

Bij de toepassing van het bepaalde over het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens, dan wel de rooilijn met niet meer dan 1 m wordt overschreden.

en:


Er staat in de regelgeving niets opgenomen in percentages maar in de regel wordt ongeveer 75% van de voorgevel gerekend voor de erker. In het bestemmingsplan staat dat de erker ondergeschikt moet zijn.

Betkend dit dat we niet meer dan 75% van de breedte van de voorgevel mogen bouwen, of hebben we nog een kans dat we qua vormgeving ondergeschikt blijven aan het hoofdgebouw en dan wel de volledige breedte kunnen benutten?

Reageer
Re: Uitbouw voorzijde
Naam:
Jack , van SenS (datum: 02-12-2020 09:04)

Laten we wel wezen: bij een uitbouw over de gehele breedte van de woning spreek je niet meer over een erker!

Randvoorwaarden in procenten of absolute waarden m.b.t. de breedte van de erker, of een minimale afstand tot de hoek van de gevel zijn niet ongebruikelijk.
Re: Uitbouw voorzijde
Naam:
A (datum: 02-12-2020 09:18)

Ik ben regelmatig 50% van de voorgevelbreedte tegengekomen.
Re: Uitbouw voorzijde
Naam:
pino (datum: 02-12-2020 11:12)

is bestemmingsplan gebonden
maak een afspraak met de bewuste gemeente en vraag het na
Re: Uitbouw voorzijde
Naam:
ron (datum: 02-12-2020 14:59)

"" qua vormgeving ondergeschikt blijven aan het hoofdgebouw en dan wel de volledige breedte kunnen benutten?""

zou niet weten hoe je dit qua vormgeving ondergeschikt kunt maken aan het hoofdgebouw, ik leer graag nog bij in optische illusies. vrees dat dit ook een illusie zal zijn.

vraag naar de mogelijkheden bij de gemeente. Het heeft weinig zin om een plan in te dienen waarvan je weet dat het afgekeurd gaat worden.
Re: Uitbouw voorzijde
Naam:
Thomas (datum: 02-12-2020 19:11)

Op de meeste locaties / woningen is een uitbouw naar voren niet mogelijk danwel niet reeel. Een erker van 75% van de gevelbreedte lijkt me een goed alternatief.

Of heeft de TS andere info dat dit wel een goed idee is?
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl