Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam: Ben van Aanholt (datum: 03-11-2020 15:42)

Indien door de aannemer een omgevingsvergunning is aangevraagd en verkregen (november 2011) maar de bouw start bijna 6 jaar later welk bouwbesluit is dan van toepassing? 2012 of 2015 ? Of is het zo dat de eisen ter verkrijging van een omgevingsvergunning nooit meer aangepast worden, als is de verkregen omgevingsvergunning 20 jaar oud ( bij wijze van spreke) en mag de aannemer met eisen van 20 jaar oud bouwen?
Reageer
Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 03-11-2020 16:49)

Je moet volgens vergunning bouwen, dus dat houdt al in dat je niet aan de nieuwere eisen hoeft te voldoen.

Omdat dat vaak niet wenselijk is, heeft de gemeente de mogelijkheid de aanvraag in te trekken op het moment dat er langere tijd geen gebruik van is gemaakt. Maar daar moet de gemeente dan actief achteraan, en dat doen ze meestal niet uit zichzelf.

Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 03-11-2020 16:52)

En de Bouwbesluiten die je noemt bestaan niet. De smaken waaruit je kunt kiezen zijn Bouwbesluit 1992, 2003 en 2012, en in de toekomst het BBL.

Wanneer je vergunning in 2011 is afgegeven, is die dus getoetst aan BB1992. En dat is qua uitvoering geen probleem TOTDAT je door die uitvoering onder het minimale uitvoeringsniveau uitkomt, wat is vastgelegd in BB2012 onder Bestaande Bouw.
Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
pino (datum: 03-11-2020 16:57)

De vergunning is statische en het moment van aanvragen bepaald aan welke regels deze getoetst wordt.

eerste check is overigens of de vergunning niet is ingetrokken door de gemeente.

Zo niet dan zou je hem nog mogen uitvoeren zoals hij is.
en is aanpassen ook niet verplicht.

Als je zelf wilt aanpassen (bijvoorbeeld beter isoleren o.i.d. zal je met de gemeente moeten overleggen hoe zij dit zien.
strikt naar de letter kom je dan heel gauw op een nieuwe aanvraag uit.

de gemeente heeft hierin de taak oude vergunningen in te trekken maar de meeste zijn daar gelukkig niet heel actief mee


Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
pino (datum: 03-11-2020 17:00)

alle bouwbesluiten die bolte noemt hebben wel degelijk wijzigingen ondergaan tijdens hun geldigheidsduur

het bouwbesluit 2012 bevat vandaag de dag niet de zelfde bepalingen als die er in 2012 in stonden.

Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-11-2020 09:12)

@Bolte; typefoutje denk ik. Je bedoelt dat aanvraag in 2011 getoetst is aan BB2003 (ipv 1992).

@Pino; als je het nu beter wilt isoleren is dat op zich geen reden om met de gemeente in overleg te gaan. Wel als dat gevolgen heeft voor de maatvoering, bijv. omdat je een dikkere spouwmuur/gevel gaat maken. Maar het kan niet zo zijn dat als je nu 100mm hoogwaardige isolatie toepast ipv 100mm steenwol dat daardoor alles herzien moet worden.
Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 04-11-2020 09:51)

@Jack,

Ah, ja, inderdaad! waarschijnlijk in mijn hooft 2001 ervan gemaakt. :)
Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
Ben van Aanholt (datum: 04-11-2020 10:44)

Dank voor de reacties. Aanvullende vraag: in de omgevingsvergunning van eind 2011 zit de bouwbesluittoets. Hierin worden Rc normen genoemd en gebruikt voor de EPC waarde berekening die nog nog iets hoger zijn zijn de Rc normen in de BB2012. Begrijp ik nou goed uit de antwoorden dat de bouwer zich moet houden aan de Rc normen zoals vastgelegd in de bouwbesluittoets in de omgevingsvergunning?
Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-11-2020 12:32)

Als de Rc-waarden in de EPC-berekening hoger zijn dan de minimaal vereiste Rc-waarden van destijds, dan moet je eerstgenoemde aanhouden. Op basis daarvan is je EPC berekend. Nu alsnog een hogere Rc-waarde realiseren zal geen probleem zijn; nu alsnog een lagere Rc-waarde mogelijk wel, omdat dit een negatief effect heeft op de EPC.

Die EPC moet je misschien sowieso (laten) herberekenen, want het is niet ondenkbaar dat er installaties worden vermeld die inmiddels niet meer leverbaar zijn.

Check ook of destijds van een gasaansluiting is uitgegaan en of die op de bouwlocatie nog gemaakt kan/mag worden ... Misschien richting de toekomst zinvol daar niet meer van uit te gaan?
Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-11-2020 12:36)

@Ben;
in de vraag schrijf je dat bouwvergunning is verleend nov. 2011 en dat de bouw ca. 6jr later is gestart. Dat is dus eind 2017 / begin 2018. Dat is inmiddels ook al 2 3 jaar geleden ... ik mag toch hopen dat de bouw inmiddels een heel eind gevorderd is?
Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
Ben van Aanholt (datum: 04-11-2020 17:36)

Hi Jack, ja de bouw is begin 2018 opgeleverd. Alleen zien we nu dat de Rc waarden niet kloppen (door een ander probleempje). Voor de discussie met de bouwer probeer ik nu gevoel te krijgen wat kan en wat niet. De Rc waarde ligt 1,4 ( i.p.v.6,46 nu 5,5) onder genoemd in de omgevingsvergunning en de Rc waarde van de gevel 1,2. Ik vindt dat verschil te groot.
Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
pino (datum: 04-11-2020 18:38)

De aannemer moet in de basis leveren wat hij verkocht heeft.


Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 06-11-2020 14:10)

Je vergunning is leidend, en het is in principe verboden daarvan af te wijken.
Wanneer het voor het behalen van de EPC nodig was een bepaalde Rc aan te houden die hoger is dan het minimaal vereiste, is dat net zo goed een onderdeel van de vergunning.

Wanneer ze daarvan hebben afgeweken, moet je eerst kijken waar die afwijking is ontstaan. VAak zie je ook nog wel eens dat adviseurs die de EPC maken een bepaalde Rc aangeven, zonder te onderzoeken of de constructie dit wel kan behalen. Of ze geven het door aan de ontwikkelaar, die het dan niet (goed) in zijn detaillering verwerkt.

Wanneer die aannemer op eigen houtje heeft besloten iets anders te maken dan hem gevraagd is, is hij daarvoor aansprakelijk te maken.
Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
Jack , van SenS (datum: 06-11-2020 14:47)

Bij een project dat zoveel jaar heeft stil gelegen alvorens het gebouwd wordt is het maar de vraag in hoeverre alle informatie correct is overgedragen. Aannemer moet inderdaad bouwen conform opdracht, maar hoe (on)volledig was die nog na zoveel jaar?

Destijds (2011) was de ondergrens Rc=2,5 voor vloer, gevel en dak. De Rc-waarden die je noemt zijn sowieso een behoorlijk stuk hoger, zeker voor die tijd. Dat zou kunnen op grond van de epc-berekening (zoals eerder opgemerkt) maar zoveel hoger lijkt me eerlijk gezegd toch onwaarschijnlijk.

Kun je aangeven welke Rc-waarden op grond van de epc-berekening (of overeenkomst) gerealiseerd hadden moeten worden, voor resp. vloer, gevels, dak?
En waarop baseer je de Rc-waarden die je noemt, die daadwerkelijk gerealiseerd zijn?
Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
Ben van Aanholt (datum: 08-11-2020 14:06)

Hi Jack, de Rc waarde van dak zou 6,49 moeten zijn volgens bouwbesluittoets (onderdeel van omgevingsvergunning), bouw en uitvoeringstekeningen, en verkoopfolder. Voor gevel 5,5 en vloer 3,91. Voor dak is Eps gebruikt ipv Pir, in muur is 120 mm glaswol gebruikt ipv 120 mm Pir. Glaswol is even dik als de Pir, witte Eps op het dak is gemiddeld 185 mm ipv 120 mm Pir. Dat scheelt volgens de Rc berekening 25%. 5,13 ipv 6,49. Sorry voor mijl late reactie.
Re: Bouwbesluit en omgevingsvergunning.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 10-11-2020 09:21)

Misschien wat vergezocht, maar let er ook nog even op of de plek waar je bouwt niet onder een van de experimenteergebieden vanuit de Crisis- en Herstelwet valt.

In sommige van die gebieden hebben ze de EPC-eis drastisch verlaagd. Die wet overruled het bouwbesluit, en het zou kunnen zijn dat je daarom zo'n grote afwijking hebt tussen de maatregelen in de EPC en de bouwbesluit-Rc-waarden.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/crisis-en-herstelwet/afd-2-innovatie/aangewezen/bouwen/

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl