Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam: Ron, van - (datum: 22-10-2020 13:15)

Ik heb een bedrijfspand waarin appartementen worden gerealiseerd, uitkomend op een corridor. Nu moet vlgs 6.26 lid 2 alle deuren zelfsluitend worden gemaakt, m.u.v. een deur in een niet-gemeenschappelijke doorgang in een bestaand woongebouw.

Nu vraag ik me af: valt dit onder een bestaand woongebouw? Nee toch denk ik? Het is op dit moment immers nog geen woongebouw (want het is nu een bedrijfspand)

M.a.w.: in dit geval moeten de woningdeuren toch inderdaad zelfsluitend zijn? Correct?
Reageer
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
Spock (datum: 23-10-2020 11:23)

De meningen zijn verdeeld hierover. Ik heb inmiddels twee gemeentes die het wel eisen, en een notitie van een gerenommeerd adviesbureau die zegt dat het niet hoeft. Heb nog een vraag uitstaan bij de Helpdesk Bouwregelgeving, maar nog geen antwoord ontvangen.
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
Jack , van SenS (datum: 23-10-2020 13:38)

Sinds 1 juli 2020 geldt BB art.6.26 lid 2 ook voor deuren in een niet-gemeenschappelijke doorgang v.w.b. nieuwbouw. Alleen voor bestaande bouw wordt nog uitzondering gemaakt.

Strikt genomen betreft jouw situatie verbouw / bestaande bouw en is het m.i. niet vereist.

Desondanks misschien toch zinvol ze wel toe te passen?
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 26-10-2020 09:09)

de eisen voor 'verbouw' zijn in wezen de nieuwbouweisen, zie art. 1.12. Wanneer er in die nieuwbouweisen iets staat waarmee je je kwaliteitsnivea kunt verlagen (bijvoorbeeld een verbouwvoorschrift), mag je dat toepassen.

Afdeling 6.6 heeft geen speciaal verbouwartikel, dus moet je voor dat stuk de nieuwbouw-eisen van toepassing verklaren bij verbouw. Het is in dit geval geen 'bestaand gebouw', en 6.26 lid 2 is dan ook niet van toepassing.
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
Ron , van - (datum: 27-10-2020 09:07)

Dank allemaal. @ Joachim: ik ben het op zich met je eens, alleen is het nu een leeg kantoorpand. Er worden wanden ingezet waardoor woningen worden gerealiseerd. Die wanden (en de voordeuren hierin) waren er nog niet. In het infoblad functiewijziging van de overheid staat: Worden nieuwe binnenwanden gemaakt in de opgetopte verdiepingen dan betreft dit
onderdelen van het gebouw waarop nog geen rechtens verkregen niveau is gevestigd. Voor alle nieuwe onderdelen moet in dat geval
ten minste worden voldaan aan de ondergrens van het rechtens verkregen niveau: het niveau bestaande bouw.'

Is dan lid 2 toch niet van toepassing?
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 27-10-2020 09:48)

Wanneer je toets aan een afdeling met een scheiding tussen nieuwbouw/verbouw, en met een verbouwartikel, staat in dat verbouwartikel dat je mag aanhaken op het RVN. Wanneer je iets gaat maken wat er nog niet is, heb je op dat onderdeel geen RVN, en mag je inderdaad de ondergrens aanhouden.

Alleen werkt net dat stukje van hoofdstuk 6 anders. Er is geen verbouwartikel, geen verwijzing naar RVN, en wanneer daar dan staat 'bestaand gebouw' moet je dat letterlijk interpreteren.
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
Ron , van - (datum: 27-10-2020 10:01)

Dank je! Helder.
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
Ron , van - (datum: 27-10-2020 10:03)

Dus aanvullend: als ik ergens een gebouw binnenloop dat er al staat (bijvoorbeeld van 1 jaar oud) dan hoeven de deuren niet zelfsluitend te zijn. Maar als ik aan dat betreffende gebouw ga verbouwen (bijvoorbeeld de deuren ga vervangen) dan moeten ze wel zelfsluitend worden gemaakt. Correct?
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 27-10-2020 10:11)

In theorie wel. Maar dan ga je uiteraard wel de discussie krijgen of het vervangen van een deur 'veranderen, dus bouwen' is, of dat het bij het onderhoud hoort. En of je het dan alleen bij die ene deur moet doen of bij de rest ook.

in gevallen waarbij je transformatie naar woningen doet, is de casus wat minder grijs. :)
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
pino (datum: 27-10-2020 11:45)

Ik weet niet hoe dit exact werkt voor dit soort dingen


Maar constructief is hier een vangnet voor om te zorgen dat er niet bewust minder veilig wordt gebouwd dan de bedoeling is
Je een gebouw van slechts 1 jaar oud moet je gewoon volledig aan nieuwbouw toetsen
Een gebouw moet namelijk minstens 15 jaar oud zijn voordat de NEN 8700 toegepast mag worden

Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
Jack , van SenS (datum: 27-10-2020 13:18)

@Joachim;
een vraag mbt kantoorgebouw dat getransformeerd wordt naar appartementen. Bouwvergunning is aangevraagd en verleend vr 1 juli 2020. Ten tijde van de bouwaanvraag waren zelfsluitende woningtoegangsdeuren niet vereist. Als ik jou goed begrijp dan zou dat nu wel het geval zijn (ook bij transformatie)?


Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 27-10-2020 14:00)

@Pino,

De fout die veel mensen maken, is dat ze denken dat 'bestaande bouw' een toetsniveau is. Dat is het niet, het is een aanschrijvingsniveau, en de absolute bodemeis.

Je gebouw is ooit neergezet volgens de regels, en wat er destijds in is gekomen, is nu niet direct verkeerd. Het heeft een bepaald niveau meegekregen (RVN), en dat is specifiek en ligt ergens tussen bestaande bouw en nieuwbouw. DAT is je referentieniveau.

Voor een nieuwer gebouw zal dat niveau veel hoger liggen dan voor een oud gebouw. Wanneer je gebouw al volgens bepaalde modernere normen is ontworpen kun je dat terugzien, en is er geen reden om een oudere norm toe te passen.
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 27-10-2020 14:01)

@Jack,

Niet voor de eerdere vergunning, dat is wat het is. Maar voor nieuwe aanvragen die nu gedaan worden wel ja.

Vet oneerlijk, ja. Maar dat is voortschrijdend inzicht.
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 27-10-2020 14:04)

grappig dingetje daarbij: de aanvraag wordt ex-tunc getoetst (conform de regels die op het moment van de aanvraag gelden). Maar een bezwaar tegen die aanvraag wordt ex-nunc getoetst. Dus volgens de regels die nu gelden. Wanneer iemand dus bezwaar zou maken op de vergunning van voor juli, moeten ze die alsnog toetsen aan de nieuwe regels, en moeten ze tot de conclusie komen dat er ook in die vergunning drangers op de deuren moeten komen.

Weet naast een jurist bijna niemand, anders zou het wel heel stressvol worden bij bouwbesluit-overgangen.
Re: zelfsluitende woningdeur functiewijziging
Naam:
pino (datum: 27-10-2020 15:39)

@Bolte
Je vat mij niet helemaal.
veel eisen zijn per gebruikfuntie vastgesteld.

Constructief is dit ook zo
als de gebruik functie wordt aangepast binnen 15 jaar moet je de constructies waarvan de belastingen veranderen toetsen alsof het nieuwbouw is de wetgever neemt geen genoegen met een verlaagde veiligheid.

als je woningen van een kantoor wilt maken geen probleem.
Maar stel dat de onderste laag winkels moet worden dan kan dit constructief best ingrijpende maatregelen noodzakelijk maken om aan de eisen te voldoen

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl