Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Bouwvergunning => maximale oppervlakte?
Naam: Mark, van n.a. (datum: 12-10-2020 16:15)

Goedemiddag,

Ik loop tegen een 2-tal vragen op m.b.t. het bepalen van het aantal m2 aan bijbehorende bouwwerken. Enerzijds mijn interpretatie van het bestemmingsplan van mijn gemeente, anderzijds de jurisprudentie over het buiten beschouwing laten van vergunningsvrije bouwwerken.

Het bestemmingsplan van mijn gemeente stelt:

voor de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken geldt het volgende:
in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 400 m2: maximaal 100 m2;
in geval van een bebouwingsgebied groter dan 400 m2: 100 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 400 m2 met een maximum van 150 m2;

De laatste zinsnede is m.i. te interpreteren dat men dus maximaal 150m2 mag optellen bij de 100m2 eerder genoemd in de betreffende alinea. Echter, de meeste gemeenten lijken een totaal van 150m2 te bedoelen, geen 250m2. Moet ik ervan uitgaan dat dit een fout is van mijn gemeente?

Het tweede punt is jurisprudentie (201105349/1; LJN: BX3911 ) die ik online heb kunnen vinden. Hieruit leid ik af dat ik de oppervlakte van aanwezige bebouwing die volgens artikel 2 van Bijlage II van het Bor vergunningsvrij is, niet mee hoef te tellen voor het bepalen van de oppervlakte van een bouwwerk waarvoor ik een vergunning wil aanvragen.

Ik voldoe met mijn beschikbaar oppervlak aan Bor Artikel 2, wat zou betekenen dat ik 150m2 aan vergunningsvrije bouwwerken mag plaatsen, en daarna nog eens 150m2 (of 250m2) aan bouwwerken die ik met vergunning wil aanvragen?

Het lijkt een beetje te mooi om waar te zijn, maar kan het zo werken?

Eenieder bij voorbaat dank voor zijn reactie.

Groeten,

Mark
Reageer
Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
pino (datum: 12-10-2020 17:03)

Dat is ook niet de juist.

het totaal is max. 150 vierkante meter bij een groot kavel.

Voor de afmetingen van vergunningsvrije bouwwerken gelden ook regels
Vergunningsvrij is dit ook max. 150 bij een groot bouwkavel.
de aan en bijgebouwen met vergunning gebouwd moet je hierop echter in mindering brengen met ander woorden vergunning of niet de maximale hoeveelheid is 150 vierkante meter totaal op jouw kavelRe: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
Mark , van n.a. (datum: 12-10-2020 22:49)

Dank voor uw reactie. Hoe ziet u de uitspraak waaraan gerefereerd wordt?

"De Afdeling bevestigt deze visie: ingevolge artikel 2 vergunningvrije bouwwerken tellen niet mee bij de vraag of door de bouw van andere categorieën bouwwerken de maximaal in het bestemmingsplan toegestane oppervlakte aan bouwwerken wordt overschreden.De Afdeling licht dit als volgt toe. Voor categorieën bouwwerken die zijn aangewezen in artikel 2 geldt dat het bestemmingsplan niet in de weg kan staan aan het bouwen daarvan. Daaruit leidt de Afdeling af dat dergelijke bouwwerken ook niet meetellen bij de toetsing aan de maximaal in het bestemmingsplan toegelaten oppervlakte aan bouwwerken."

Bron: https://kvdl.com/artikelen/ruime-uitleg-vergunningvrij-bouwen-onder-de-wabo
Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
pino (datum: 13-10-2020 10:25)

Die uitspraak klopt met oogkleppen op
het probleem zit niet in de vergunde bouwwerken.

het probleem is dat de vergunningsvrije bouwwerken niet vergunningsvrij mogen volgens de definitie als het vergunde deel het oppervlak gebruikt.

m.a.w. daar moet je dan ook een vergunning voor hebben en die krijg je niet

een volgorde is niet beschreven maar mag niks uitmaken i.v.m. gelijke behandeling
Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
Mark , van n.a. (datum: 13-10-2020 11:34)

Ik ben van mening dat de volgorde wel uitmaakt door de genoemde uitspraak.
Door de uitspraak kan je toch aannemen dat bij het aanvragen van een vergunning voor een bouwwerk wat wel een vergunning vereist, de oppervlakte(s) van vergunningsvrije bouwwerken niet meetellen?
M.a.w. :
1. Zou ik starten met een bouwvergunning te verkrijgen voor een bijbehorend bouwwerk van 150m2 en dit inderdaad realiseren, heb ik geen mogelijkheid meer om vergunningsvrij te bouwen, immers beperkt het Bor dit tot 150m2.
2. Draai ik dit om door eerst 150m2 totaal aan bijbehorende bouwwerken te realiseren die voldoen aan Artikel 2 van Bijlage II van het Bor en daarmee vergunningsvrij zijn, begrijp ik uit de uitspraak dat deze 150m2 niet meetellen bij toetsing aan de maximaal in het bestemmingsplan toegelaten oppervlakte aan bouwwerken. Daarmee heb ik dan in theorie toch nog de mogelijkheid om 150m2 aan vergunde bouwwerken te realiseren, aangenomen dat er inderdaad een vergunning verstrekt wordt?
Ik kwam deze PDF tegen m.b.t. een VNG toelichting; op pagina 23 lijkt bovenstaande onderschreven te worden: https://vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/recht/2012/20120314_Actualiteiten_Wabo_Danielle_Roelands_Fransen_en_Robin_Aerts.pdf

Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 13-10-2020 11:39)

Misschien wordt je beeld ervan wat duidelijker, wanneer je beseft dat 'volgorde' van bouwen niet uit mag maken voor het eindresultaat.

voor de gevallen uit Bor bijlage II art. 2 is er geen noodzaak voor het doen van een bestemmingsplantoets. Die mogen dus (desnoods)in strijd met het BP worden opgericht.

Je mogelijkheden in het BP mag je volledig opgebruiken, zelfs voordat je vergunningsvrij gaan bouwen. Dan kan het dus prima zo zijn dat je via het BP een bepaalde oppervlakte op je perceel kunt realiseren aan bijgebouwen, en dat dan kunt uitbreiden met vergunningsvrije bouw.

Het eindresultaat is daarbij belangrijk. Dus zelfs wanneer het BP zegt dat je bij oppervlakte-bepaling vergunningvrije bouw moet meetellen, is dat flinterdun.
Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 13-10-2020 11:44)

Let er ook goed op wat de gemeente met 'bebouwingsoppervlakte' bedoeld. Meestal is dat niet je hele perceel of tuin. Wanneer je 10% van de 'overwaarde' mag gebruiken, heb je dus blijkbaar 500 (of 1500) m˛ EXTRA bebouwingsoppvervlakte beschikbaar op je perceel. Dat is nogal wat.
Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
Mark , van n.a. (datum: 13-10-2020 12:28)

Is dat wel zo in alle gevallen? Als het BP 150m2 toelaat en dit zou worden gerealiseerd, is uitbreiding met vergunningsvrije bouw toch niet meer mogelijk, aangezien dit is beperkt tot totaal 150m2? (Bor Hoofdstuk II, Artikel 2.3f)
Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
pino (datum: 13-10-2020 14:45)

Mark bij jouw zijn de mogelijkheden in het bestemmingsplan ruimer dan vergunningsvrij behoudens dan het maximum, dat is niet altijd zo.

soms kan je wel combineren en dan op extra meters komen
Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 13-10-2020 15:46)

@Mark,

Ja, heb je een punt, het BOR heeft het over 'al dan niet met vergunning gebouwd', dus alle bouwwerken. Maar dan nog hoef je geen BP toets te doen om te zien of het 'mag of niet'. Heel hoofdstuk 2 BOR is onafhankelijk van het BP.
Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 13-10-2020 15:48)

Zijn het trouwens theoretische vragen waarmee je zit, of is het een praktische casus?
Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
Mark , van n.a. (datum: 13-10-2020 16:39)

@J. Bolte

Ik ben mijn mogelijkheden aan het verkennen, dus vooralsnog theoretisch, maar hopelijk in de nabije toekomst wel een praktische casus.

Mijn bebouwingsgebied is minstens 1471m2 (is mogelijk nog groter, afhankelijk van hoe mijn gemeente het achtererfgebied in vraag stelt); vraagteken #1 in mijn openingspost ging over de interpretatie van het BP van mijn gemeente.

“in geval van een bebouwingsgebied groter dan 400 m2: 100 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 400 m2 met een maximum van 150 m2”

M.i. laat dit de volgende interpretatie toe: 100m2 + (10% van 1071) => 100 + 107.1m2 = 201.7m2. De vraag blijft natuurlijk of de gemeente het ook zo ziet.

Ik ben van plan een schuur te bouwen van minstens 150m2 (mogelijk dus 201,7m2), maar wil daarbij niet de mogelijkheid verliezen om verder in de toekomst een aanbouw van ~40m2 aan mijn huis te kunnen zetten.

Als ik deze schuur vergunningsvrij zou realiseren, heb ik daarmee naar mijn mening geen kans meer om vergunningsvrij een aanbouw te plaatsen; immers zijn de 150m2 uit het Bor opgesoupeerd. Daarnaast heb ik ook met de beperkingen van het Bor m.b.t. maatvoering etc. te maken.
Ook heeft de gemeente dan volledige controle; ik moet dan een bouwvergunning krijgen voor de geplande aanbouw, omdat er geen vergunningsvrije mogelijkheden meer zijn.

Zoals ik het nu zie/interpreteer, zou ik beter eerst een aanbouw vergunningsvrij kunnen realiseren en daarna een schuur plannen die vergunning-plichtig is, maar wel binnen het BP valt. Als de gemeente de eerdergenoemde jurisprudentie volgt, zou er dus niet perse iets in de weg moeten staan om die betreffende bouwvergunning af te geven. Daarmee zou ik meer vrijheid hebben qua totaal aantal m2 en inrichting/afmetingen van de schuur.

Alles valt of staat natuurlijk met de benadering van de gemeente…

Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
pino (datum: 13-10-2020 19:30)

dat is jouw interpretatie mijn interpretatie is dat die aanbouw dan niet vergunningsvrij kan zijn. volgens de regels.
de schuur moet kleiner als je beide wilt


Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 14-10-2020 11:42)

Let er dan vooral ook op hoe je de term 'erf' moet interpreteren. Dat is grond die in het bestemmingsplan bedoeld is om gebuikt te worden bij je hoofdgebouw. Dus wanneer jouw tuin bestaat uit stukken met verschillende bestemmingen, wordt dat al een lastige vraag.

Heb je een adres?
Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 14-10-2020 11:47)

Wanneer je bijgebouw trouwens wél in het bestemmingsplan past, kan het goed zijn dat je daarvoor ook geen bouwvergunning hoeft aan te vragen. Zie art. 3 van Bor bijlage II.

bij artikel 2 gevallen is zowel de bouwcomponent als de ruimtelijke component vergunningsvrij
bij gevallen uit artikel 3 is alleen de bouwcomponent vergunningsvrij, maar moet je bij afwijking van het BP nog wel een ruimtelijke ontheffing aanvragen.

Zelfde type vergunning, andere soort activiteit binnen die vergunning.
Re: Bouwvergunning => maximale oppervlakte
Naam:
Mark , van n.a. (datum: 14-10-2020 13:46)

Hallo Joachim,

Dank voor je reacties. Ik kan wel een adres delen; kun je me een mailtje sturen?

Groeten,

Mark
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl