Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Afvoer gashaard van buren door ons rookkanaal
Naam: Bas de Wit (datum: 06-10-2020 13:50)

Hopelijk kan iemand hier (juridisch) advies geven. Wij zijn een aanbouw aan het plaatsen en bij het slopen van de schouw (voorheen de afzuigkap om te koken) komen wij een (asbest)pijp tegen die na wat onderzoek uitkomt in de gashaard van de buren. Dus de afvoer van hun gashaard loopt door ons rookkanaal, de pijp komt open uit in het kanaal en is ook niet voorzien van een flexibele buis die zorgt voor de afvoer naar boven, maar dus rechtstreeks het kanaal in. Wij wisten hier niet van en waarschijnlijk de buren ook niet en is deze oplossing al erg lang geleden toegepast. Vraag is nu of de buren hier enig recht aan kunnen ontlenen of dat wij de afvoer sowieso mogen dichten om vervolgens naar een oplossing te zoeken zodat de buren hun gashaard weer kunnen gebruiken. Wij willen vanwege de veiligheid geen gas/rookafvoer van iemand anders in ons huis hebben. Het rookkanaal/de schoorsteen is echt van ons en is dus geen gedeeld kanaal. Daarbij ben ik benieuwd wie er verantwoordelijk is voor de kosten die gemaakt moeten worden indien de buren weer hun gashaard willen gebruiken. Dit op juridische basis of morele basis...hoor het graag. Alvast bedankt! (Ik heb 2 foto's meegestuurd)

Bijlage: IMG_6629.JPG Reageer
Re: Afvoer gashaard van buren door ons rookkanaal
Naam:
Leon (datum: 06-10-2020 16:19)

Het kan zijn dat er in je koopcontract een clausule is opgenomen dat je leidingen/kanalen van de buren op jouw perceel moet accepteren, dit is over het algemeen bedoeld voor terreinleidingen (denk aan een verzamelleiding van het riool) maar mogelijk valt dit er ook onder. Mijn advies zou zijn om het in eerste instantie in overleg met de buren op een redelijke manier op te lossen. Juridisch wordt het denk ik een lastig verhaal, los van eventuele passages in je koopcontract weet je natuurlijk niet hoe e.e.a. destijds is ontstaan. Wellicht is het bij de bouw al zo gedaan, of hebben de voorgaande bewoners van beide percelen het ooit met elkaar besproken om het zo te doen. Je kan dan de juridische strijd wel aangaan, maar daar wordt de onderlinge verhouding vaak ook niet beter op.
Re: Afvoer gashaard van buren door ons rookkanaal
Naam:
Ron (datum: 06-10-2020 21:27)

waarschijnlijk is e.ea verjaard. Daarom zou ik in overleg treden met de buren. Waarschijnlijk zullen zij als redlijke mensen een dergelijke situatie ook niet in stand houden. Nu het bekend is zullen zij in de toekomst bij een eventuele verkoop dit aan potentiele koper vermelden. Waardevermeerend is een dergelijke situatie voor de buren ook niet. Grote kans dat ook zij inzien dat het handhaven van de huidige situatie voor zowel u als de buren niet wenselijk is. Succes en we horen graag de uitkomst
Re: Afvoer gashaard van buren door ons rookkanaal
Naam:
Jack , van SenS (datum: 07-10-2020 09:53)

Mijn eerste ingeving is ook "probeer er samen met de buren in goed overleg uit te komen'. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dit forum staat vol met voorbeelden waar dat nog niet zo eenvoudig blijkt.

Lastige in deze kwestie is dat ú iets gaat veranderen in een situatie die al vele jaren zo is (met of zonder medeweten van de huidige of vorige bewoners en buren) en dus mogelijk verjaard. De asbestpijp moet je m.i. sowieso (laten) verwijderen, maar zou zo maar kunnen dat juridisch gezien de buur recht heeft op (her)gebruik van het rookkanaal?
Re: Afvoer gashaard van buren door ons rookkanaal
Naam:
pino (datum: 07-10-2020 10:26)

Ik vraag mij af op welke gronden u beweerd enig eigenaar van het rookkanaal te zijn.

Heeft u archief onderzoek gedaan?
Er is een grote kans dat dit gewoon zo is gebouwd.
bij vrijwel alle wijken in Amsterdam die zijn gebouwd tussen 1900 en 1940 tref je dit geregeld aan

Re: Afvoer gashaard van buren door ons rookkanaal
Naam:
Leon (datum: 07-10-2020 11:06)

Ik sluit me bij pino aan. Dergelijke constructies waren zeker niet ongewoon begin 20e eeuw. Overleg met de buren is dan denk ik de enige oplossing, de juridische weg kon wel eens tegen gaan vallen.
Re: Afvoer gashaard van buren door ons rookkanaal
Naam:
Bas de Wit (datum: 30-11-2020 11:05)

Dank allen voor jullie reactie. Ik heb het uit laten zoeken door rechtsbijstand en die komen tot de volgende conclusie:
Door de verbouwing heeft u geconstateerd dat de pijp/afvoer van de gashaard van de buren op uw rookkanaal uitkomt. Dit was u niet bekend. Het gebruik van uw rookkanaal ligt ook niet vast in de koopakte/leveringsakte en is niet vastgelegd in het kadaster. Door de verbouwing heeft u het rookkanaal
verwijderd en om die reden kunnen de buren uw rookkanaal niet meer gebruiken. Wegens
veiligheidsredenen zullen de buren ook in de toekomst geen gebruik meer kunnen maken van uw rookkanaal. U vraagt zich nu af of er door verjaring een erfdienstbaarheid is ontstaan en of u kan worden verplicht tot het betalen van een vergoeding.
Een erfdienstbaarheid kan ontstaan doordat zij door de eigenaren van het heersend en het dienend erf wordt gevestigd, maar een erfdienstbaarheid kan ook door ‘verjaring’ worden verkregen. De wet kent twee vormen van verkrijging door verjaring; in de praktijk zal het bij erfdienstbaarheden (ontstaan door verjaring) vrijwel steeds gaan om verkrijging van een erfdienstbaarheid door extinctieve verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende van een
erfdienstbaarheid (art. 3:314 jo. art. 3:105 lid 1 BW). Een van de vereisten voor het ontstaan van een erfdienstbaarheid door extinctieve verjaring is dat aan het einde van de verjaringstermijn van ‘bezit’ van deze erfdienstbaarheid kan worden gesproken. Bezit van een erfdienstbaarheid wordt niet snel aangenomen. Om van bezit van een erfdienstbaarheid te kunnen spreken is vereist dat de bezitter zich
zodanig gedraagt dat de eigenaar van het buurperceel daaruit niets anders kan afleiden dan dat de gebruiker pretendeert rechthebbende tot de erfdienstbaarheid te zijn. Er moeten feiten en omstandigheden zijn, waaruit naar verkeersopvatting een wilsuiting tot het uitoefenen van een
erfdienstbaarheid kan worden afgeleid.

Uit het gebruik van uw rookkanaal kan niet worden afgeleid dat er sprake is van een bezit van een erfdienstbaarheid aangezien volgens u beide partijen niet van deze situatie afwisten. De buren maken daarom op grond van artikel 5:1 BW een inbreuk op uw eigendomsrecht, daarnaast ging het ook nog eens over een gevaarlijke constructie. Met betrekking tot de vordering van de buren ontbreekt op dit moment mijns inziens dan ook de juridische grondslag. U bent niet verplicht om ervoor te zorgen dat de buren hun gashaard weer kunnen gebruiken, ze dienen hiervoor zelf een rookkanaal aan te leggen. De
vergoeding van € xxx,- is daarom een zeer redelijke vergoeding aangezien u niet verplicht kunt worden om het rookkanaal van de buren aan te passen.

We hebben uit coulance dus wel een vergoeding betaald aan de buren, maar was dus niet verplicht. Hopelijk helpt deze correspondentie voor anderen die in dezlefde situatie terecht komen.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl