Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: dakopbouw buren zonder constructieberekening
Naam: Kaatje (datum: 26-08-2020 11:21)

Gemeente heeft een vergunning voor een dakopbouw bij de buren verleend (jaren 30 portiekwoningen). Er zijn geen constructieberekeningen bijgevoegd en buurman weigert verdere info hierover op dit moment. Gemeente geeft aan bevoegd te zijn deze constructieberekeningen buiten de vergunningverlening te laten en pas later v=te checken (toestemming voor de daadwerkelijke bouw). In dit laatste hebben belanghebbenden geen inzage. Gemeente doet dit standaard bij elke vergunningaanvraag.
Wat is uw advies, wij buren maken ons zorgen over de draagkracht van de fundering, gebouw, dak.
Reageer
Re: dakopbouw buren zonder constructieberekening
Naam:
Tom (datum: 26-08-2020 12:52)

De vergunninghouder dient voor start bouw zijn berekeningen te overleggen aan de gemeente. De gemeente laat deze toetsten door een externe constructeur of ze voldoen.
Zonder goedkeuring hierop mag er niet gebouwd worden.

Mijn vraag is als dit in orde is, wat zou u dan willen weten?
Re: dakopbouw buren zonder constructieberekening
Naam:
pino (datum: 26-08-2020 13:37)

De vergunning wordt hoofdzakelijk verleend op basis van ruimtelijke inzichten.

Berekening later aanleveren is gelukkig heel gebruikelijk.
Daarmee voorkom je namelijk grote kosten als het project op basis van de ruimtelijke inzichten wordt afgekeurd.

De later ingediende stukken zijn overigens wel degelijk openbaar maar er komt geen bekendmaking meer of iets dergelijks als ze ingediend worden.

De gemeente is niet de juiste partij om u pijlen op te richten al heeft het wel degelijk zin om formeel (per brief) u zorgen nog even te uiten bij de behandelde ambtenaar
zonder berekening is het maar een halve vergunning voor de bouw moet daar wel degelijk nog een stempeltje op komen

Als u woning een gemeenschappelijke fundering en bouwmuur heeft zijn u buren als zij deze extra gaan belasten wel degelijk verplicht om hiervoor u instemming te verkrijgen die muur is immers ook u eigendom.

Als er helemaal niet met de buren te praten valt heeft u eigenlijk nog maar 1 optie.
En dat is naar een advocaat stappen
Deze gaat eerst een tijdelijke voorziening aanvragen waardoor de bouw niet mag worden gestart en het vervolgens voor de rechter uitvechten met de advocaat van de buurman.
Re: dakopbouw buren zonder constructieberekening
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 26-08-2020 15:00)

Bij de aanvraag lever je je wel wat constructieve gegevens aan, waardoor je het constructieprincipe, dus de algemene opbouw en soort van constructie kunt toetsen.
De detailberekeningen mogen na vergunningverlening worden aangeleverd, meestal uiterlijk 3 weken voor uitvoering. Op die gegevens moet dan goedkeuring komen van de gemeente voordat ze dat mogen bouwen.

In de vergunning staat dan een harde voorwaarde, en wanneer ze daar niet aan voldoen mogen ze de vergunning niet uitvoeren. Die voorwaarde is deel van het besluit, dus die gegevens die worden aangeleverd zijn daarna ook openbaar en via het bouwarchief op te vragen. Ze hoeven u er alleen niet van op de hoogte te brengen vooraf.

Wanneer u zich zorgen maakt over de gegevens, of u ziet dat ze gaan bouwen zonder die berekening te hebben aangeleverd, is contact met de afdeling handhaving van de gemeente vaak de snelste weg om daar iets mee te doen.
Re: dakopbouw buren zonder constructieberekening
Naam:
Thomas (datum: 26-08-2020 21:15)

Bij de aanvraag hoort een constructie berekening, de detailberekeningen mogen later worden ingediend (indieningsvereiste). Wat de gemeente aangeeft klopt gewoon niet. Je kunt hiertegen (waarschijnlijk) gegrond bezwaar maken.

Wellicht is het beter om uw punt met de buren te bespreken. Bij een mandelige muur / fundering is immers ook uw toestemming nodig.
Re: dakopbouw buren zonder constructieberekening
Naam:
pino (datum: 27-08-2020 09:16)

Bij de aanvraag behoord een beschrijving van de constructie en het aannemelijk maken van dat principe meer is niet nodig zeker niet als de naam van een ter plaatsen bekend constructeur op de aanvraag is vermeld.

Bouwkundig zijn de meeste verbouwingsaanvragen overigens ook niet bepaald een hoogstandje van duidelijkheid. tegenwoordig.Re: dakopbouw buren zonder constructieberekening
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 27-08-2020 11:58)

@Thomas,

Lees even art. 2.7 van de Ministeriele regeling omgevingrecht (Mor).
-----------
1 In de vergunning voor een bouwactiviteit wordt, indien de aanvrager een verzoek tot latere aanlevering heeft ingediend, bepaald dat de volgende gegevens en bescheiden uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overgelegd:

a. gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft;
-----------
De hoofdlijnen van de constructie en de constructieprincipes moet je dus al aangeven, en de rest mag later. Gemeenten hebben hierin een stukje vrijheid om te bepalen wat voldoende 'hoofdlijn' is om een bouwplan op aannemelijkheid te toetsen.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl