Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: achtererfgebied
Naam: Teepee, van arch.bureau (datum: 21-08-2020 16:22)

voor het bepalen van het achtererfgebied t.p.v. een hoekwoning kom ik op internet 2 verschillende bepalingen van het achtererfoppervlak tegen. Welk voorbeeld is van toepassing, zijerf 1 0f zijerf 2?

Bijlage: zijerf 2.JPG Reageer
Re: achtererfgebied
Naam:
E. van der Meulen , van gemeente (datum: 09-09-2020 16:22)

Bij de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl staat een uitgebreide toelichting op het bepalen van het achtererfgebied. Uiteindelijk is de wetstekst maatgevend: achtererfgebied: erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.
Daarbij moet je ook kijken naar de definitie van Erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl