Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: WBDBO bij verbouw
Naam: Jan Jaap (datum: 23-07-2020 18:47)

De WBDBO eis is bij verbouw minimaal 30 minuten, maar tevens moet worden voldaan aan het rechtens verkregen niveau.
Ik wil een enkele woning uit 2005 splitsen in meerdere appartementen, wat is dan de minimale WBDBO eis voor de woningscheidende wanden en vloeren?
Reageer
Re: WBDBO bij verbouw
Naam:
Jack , van SenS (datum: 27-07-2020 09:40)

Zie Bouwbesluit 2003, art. 2.106

In beginsel tussen woningen 60min wbdbo. Reductie met 30min is mogelijk als aan bep. voorwaarden wordt voldaan. Ik acht de kans reëel dat je daar aan voldoet, maar de vraag biedt te weinig info om dat met zekerheid te kunnen zeggen.

Houd ook rekening met de wbdbo-eis tussen woonfunctie en gem.verkeersruimten!
Re: WBDBO bij verbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 27-07-2020 17:16)

De redenatie is eigenlijk andersom: Je moet het RVN bepalen, en dat mag niet onder de 30 minuten uit komen. Als het beter is dan 30 minuten moet je dat aanhouden.

Bij een gebouw uit 2005 mag je er van uitgaan dat er toen op 60 minuten is getoetst, en dat we al wel een beetje wisten hoe we brandwerende voorzieningen goed moesten maken. Qua RVN zit je dus denk ik vast aan 60 minuten. En dat is beter dan de minimale 30 die je moet halen.

Wanneer je het helemaal zeker wilt weten kun je de bouwvergunning uit het archief laten halen bij de gemeente, en eens kijken wat destijds het idee was.
Re: WBDBO bij verbouw
Naam:
Jack , van SenS (datum: 28-07-2020 09:56)

@Bolte; ik begrijp je redenatie. Maar tijdens de aanvraag (2005) was er geen sprake van meerdere woonfuncties. Het was één woning en waarschijnlijk ook één brandcompartiment. Er was dus alleen sprake van w(bd)bo naar naastgelegen percelen, en die gaat nu m.i. niet wijzigen.

Uitgangspunt is 60min wbdbo tussen de te realiseren woonfuncties, maar zoals opgemerkt lijkt het me zinvol de voorwaarden m.b.t. 30min reductie te bekijken. Overigens zitten er kleine verschillen in de omschrijving van de uitzonderingen tussen art.2.106 uit BB 2003 en vergelijkbaar art.2.84 uit huidig BB 2012.
Re: WBDBO bij verbouw
Naam:
Jan Jaap (datum: 28-07-2020 13:19)

Heren bedankt!

Jack, ik neem an dat je doelt op de uitzondering volgens BB2003, art.2.106 lid 2:
In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met 30 minuten, indien:

"a. het brandcompartiment en de besloten ruimte op hetzelfde perceel liggen, en
b. in een gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger boven het meetniveau ligt dan de in tabel 2.103 aangegeven grenswaarde.
Dit geldt niet voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een veiligheidstrappenhuis."

De grenswaarde van tabel 2.103 is 7 meter en het klopt dat ik daar aan voldoe (hoogste niveau is 2e verd./ 6 meter).

De reductie naar 30min lijkt dus inderdaad van toepassing te zijn. (Hopelijk begrijpt de gemeente dit ook en leidt dit niet tot discussie.)
Re: WBDBO bij verbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 29-07-2020 14:36)

@Jack,

Juist omdat je al compartimentering hebt (al is het maar van één woning naar een buurperceel), maakt dat dat je daarmee aan een RVN vast zit. Pas wanneer er helemaal geen compartimentering aanwezig is kun je terugvallen op bestaande bouw.

Je hoeft uiteraard ook niet beter te gaan bouwen dan de nieuwbouweis van je vraagt. Maar of je een reductie kunt toepassen ligt van je gebouw af, daar kunnen we nu niet zo veel vna vinden.
Re: WBDBO bij verbouw
Naam:
Jan Jaap (datum: 29-07-2020 17:33)

@ J.Bolte
De reductie wordt bepaalt door BB2003, art.2.106 lid 3.
Wanneer het gebouw aan die voorwaarden voldoet, lijkt mij, dat die reductie dan ook van toepassing is.
Re: WBDBO bij verbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 30-07-2020 09:51)

@JanJaap

Dat gold toen alleen voor BC's op hetzelfde perceel. Als ik de post zo lees kan ik er niet uit opmaken of dat zo is.

Er is in lid 2 ook nog een reductie voor gebouwen met een lage permanente vuurbelasting. Maar daar moest je dan actief aan gaan rekenen om dat te mogen gebruiken en dat deden ook weinig mensen.

Kortom, als je wilt weten hoe de toets destijds is gedaan, moet je het bouwdossier lichten. Daarin staat vast wel wat de 'bedoeling' destijds was. Vervolgens kijk je naar hoe dit in de praktijk heeft uitgepakt, en dat wordt dan je RVN waarom je mag aanhaken.

Maarreh, je hoeft zoals gezegd niet beter te gaan dan nieuwbouwniveau. Misschien is het sneller/makkelijker wanneer je alsnog even een klein vuurlastberekeningetje laat maken. De meeste steenachtige gebouwen komen qua permanente vuurlast niet boven de 500 MJ/m2 uit, en dan heb je aangetoond dat je op het niveau nieuwbouw presteert en mag je hoe dan ook van 30 minuten uitgaan.

kleine moeite, scheelt een hoop gebakkelei met de vergunningverlener straks.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl