Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: bouwen op recht van overpad
Naam: ton jansen (datum: 25-06-2020 10:38)

situatie:
OP een perceel staat al 1 huis daarachter worden 2 huizen nieuw gebouwd. Met het eerste huis zijn geen problemen want die heeft een normale ontsluiting.
Achter dat huis komen dus twee (nog te bouwen) huizen achter elkaar te staan. Het achterste huis (heersend) heeft recht van overpad t.o.v. het voorste huis (dienend) vastgelegd d.m.v. een notariŽle akte. In onze akte staat : ..uit te oefenen over een strook grond aan de noord-oost-zijde van het dienend erf , welke strook grond met streeparcering is aangegeven op de aan deze akte aangehechte tekening met nummer I en op de minst bezwarende wijze voor het dienend erf.
Akte is ook opgenomen in het kadaster.

De eigenaren van het voorste huis geven aan dat ze wel wisten dat er recht van overpad vastgelegd zou worden maar niet op de hoogte waren van de afmetingen. Zij vinden deze strook nu te breed en willen hier een smallere strook van maken. Het is zelfs zo dat hun aanvraag voor het nieuw te bouwen huis zo is aangevraagd dat het huis op het recht van overpad wordt geplaatst. 3 meter uit de erfgrens, maar recht van overpad is in de notariŽle akte in het verlengde van de mandelige weg en deze is 4,332 meter breed.

Voor zover ik het begrijp: de bouwvergunning kan afgegeven worden mits ze uiteraard voldoen aan het bestemmingsplan. De gemeente houdt geen rekening met recht van overpad(privaatrecht).
Wat kunnen we nu doen om ervoor te zorgen dat de buren zich houden aan het recht van overpad en dan met name de breedte. Praten hebben we al meerdere keren gedaan maar we gaan er samen helaas niet uitkomen.
dank voor jullie reacties

Bijlage: Naamloos_1.jpg Reageer
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
E. van der Meulen , van gemeente (datum: 09-09-2020 16:42)

In eerste instantie kunt u de eigenaar van het leidend erf er op wijzen van het notarieel vastgelegd recht van weg. Als praten niet helpt kunt u hem in het vooruitzicht stellen dat u hem voor de rechter zal dagen als hij het recht van weg niet respecteert. Het is verstandig hierbij juridische bijstand te zoeken.
Naast het bovenstaande kunt u, als bij de vergunning moet worden afgeweken van het bestemmingsplan bezwaar maken. Door de erfdienstbaarheid is er een zogenaamde evidente privaatrechtelijke beperking waardoor een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan niet kan worden verleend.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl