Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: bouwen op recht van overpad
Naam: ton jansen (datum: 25-06-2020 10:25)

situatie:
OP een perceel staat al 1 huis daarachter worden 2 huizen nieuw gebouwd. Met het eerste huis zijn geen problemen want die heeft een normale ontsluiting.
Achter dat huis komen dus twee (nog te bouwen) huizen achter elkaar te staan. Het achterste huis (heersend) heeft recht van overpad t.o.v. het voorste huis (dienend) vastgelegd d.m.v. een notariŽle akte. In onze akte staat : ..uit te oefenen over een strook grond aan de noord-oost-zijde van het dienend erf , welke strook grond met streeparcering is aangegeven op de aan deze akte aangehechte tekening met nummer I en op de minst bezwarende wijze voor het dienend erf.
Akte is ook opgenomen in het kadaster.

De eigenaren van het voorste huis geven aan dat ze wel wisten dat er recht van overpad vastgelegd zou worden maar niet op de hoogte waren van de afmetingen. Zij vinden deze strook nu te breed en willen hier een smallere strook van maken. Het is zelfs zo dat hun aanvraag voor het nieuw te bouwen huis zo is aangevraagd dat het huis op het recht van overpad wordt geplaatst. 3 meter uit de erfgrens, maar recht van overpad is in de notariŽle akte in het verlengde van de mandelige weg en deze is 4,332 meter breed.

Voor zover ik het begrijp: de bouwvergunning kan afgegeven worden mits ze uiteraard voldoen aan het bestemmingsplan. De gemeente houdt geen rekening met recht van overpad(privaatrecht).
Wat kunnen we nu doen om ervoor te zorgen dat de buren zich houden aan het recht van overpad en dan met name de breedte. Praten hebben we al meerdere keren gedaan maar we gaan er samen helaas niet uitkomen.
dank voor jullie reacties

Bijlage: 20020611.pdf Reageer
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
ton jansen (datum: 25-06-2020 10:39)

IK ben niet geheel compleet geweest in mijn verhaal zie mijn andere post van een paar minuten later daar zitten alle tekeningen bij
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
Leon (datum: 25-06-2020 11:47)

De gemeente houdt inderdaad geen rekening met privaatrecht. Maar ik denk dat je als belanghebbende wel recht van spreken hebt wanneer je bezwaar maakt tegen die bouwvergunning (het zet in ieder geval de mensen aan het denken). Of de gemeente de vergunning hier op aan mag houden durf ik zo niet te zeggen. Los van de publiekrechtelijke weg (de vergunning) kan/moet het natuurlijk ook via de privaatrechtelijke weg. De Rijdende Rechter bestaat vanwege dit soort kwesties. Indien je rechtsbijstand hebt is het wellicht handig om daar eens de kwestie voor te leggen, al is het maar om even te brainstormen over hoe te handelen. Als je er in goed overleg niet uitkomt dan lijkt het me wel zaak om de buren formeel in kennis te stellen middels een (aangetekende) brief dat e.e.a. naar jullie idee niet overeenkomstig de huidige erfdienstbaarheid is. Het zal de sfeer onderling niet ten goede komen ben ik bang, neem dat even mee in de afweging.
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
Leon (datum: 25-06-2020 12:00)

Oh ik zie nu je extra topic met aanvullende bijlage. Houd wel even rekening met het feit dat de breedte van de erfdienstbaarheid niet per definitie de breedte van de huidige weg hoeft te zijn, tenzij die breedte specifiek is benoemd (als afmeting of als verwijzing naar die bestaande weg). Is er geen breedte opgenomen dan gaat de omschrijving ten aanzien van het gebruik meespelen. Recht van overWEG is wat anders dan recht van overPAD. Een weg gebruik je voor bijvoorbeeld een de auto, een pad voor voetgangers of fietsers. Die laatste kan dus formeel smaller zijn. Hoe moeilijker het dienend erf zich opstelt, hoe belangrijker het is om e.e.a. goed op papier te hebben.
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
Leon (datum: 25-06-2020 12:06)

En nog een aanvulling: afwijking van de akte kan uiteraard alleen met toestemming van alle betrokken partijen (indien de breedte van de erfdienstbaarheid wel vast ligt). Wil men hier van af dan zal dat via de rechterlijke macht moeten, die zal dan vast moeten stellen of die aanpassing redelijk en billijk is voor alle partijen.
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
Leon (datum: 25-06-2020 12:08)

(Die gang naar de rechter speelt uiteraard alleen als men er enkelzijdig van af wil, zonder goedkeuring van de overige partijen. Ben je het eens dan kan het via een nieuwe overeenkomst bij de notaris).
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
ton jansen (datum: 25-06-2020 12:43)

oke dank jullie wel, nog even een vraag aan leon, in de akte staat de erfdienstbaarheid als volt omschreven er wordt gesproken van streep archering en nietvan een exacte maat is deze omschrijving toereikend? :uit te oefenen over een strook grond aan de noord-oost-zijde van het dienend erf , welke strook grond met streeparcering is aangegeven op de aan deze akte aangehechte tekening met nummer I en op de minst bezwarende wijze voor het dienend erf.
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
Leon (datum: 25-06-2020 14:38)

Dat durf ik zo niet te zeggen, ik weet niet of je dergelijke kaarten als zodanig mag interpreteren. Of met andere woorden: of je er van kan/mag meten. Het kan zijn dat men slechts die zone bedoelt bijvoorbeeld. Maar dat zal weer afhankelijk zijn van de omschrijving ook. Ik ben geen jurist of notaris dus de laatste details kan ik niet voor je invullen helaas.
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
pino (datum: 25-06-2020 14:55)

Ik ga er vanuit dat je gewoon gelijk hebt
het enigste waar hij m.i. naar zou kunnen verwijzen is dat 3 meter net zo breed is als de burg die toegang geeft tot de gemeenschappelijke weg.

jouw buren krijgen hun auto daar overigens nooit in als er afscheidingen staan bij de erfgrens

de auto van het tweede huis kan daar wel langs dus echt een probleem is drie meter bij voorbaat niet

de gemeente is geen partij
als het binnen het bestemmingsplan mag.
als je het wil verhinderen ga dan naar een advocaat laat hem beoordelen of je iets met de gemeente moet of gelijk naar de rechter stapt als ze het niet aanpassen


Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
Leon (datum: 25-06-2020 15:03)

Parkeerplek 2 lijkt me inderdaad een punt van aandacht. Als dat een verplichte opstelplek is vanuit het bestemmingsplan bijvoorbeeld dan gaat de gemeente daar ook wel iets van vinden. Die is voor een gemiddelde personenauto niet te gebruiken. Ik zie ook nog een rechthoekje getekend op het overpad, als dat een stoepje of luifeltje is dan kan je daar ook nog wel iets van vinden. Opmerking ten aanzien van de brug is niet onterecht, maar een brug is m.i. een makkelijker te nemen obstakel dan een complete woning. Ik zou er overigens ook helemaal niet blij van worden als de buurman telkens zo dicht langs de woning zou rijden. Vergeet niet dat een recht van overweg/overpad geheel vrij moet blijven. Dus ook geen afvalcontainer, tuinbankje of bloempot (dat zou bij die 4,2 meter nog wel een keer kunnen). Het idee is vast geweest om de tuin maximaal te houden maar ik had het zelf nooit zo gedaan...
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
Jack , van SenS (datum: 25-06-2020 15:34)

De breedte zoals vastgelegd in de notariŽle akte is essentieel om er iets van te kunnen vinden. Als dat alleen met een arcering is aangeduid en niet met een concrete maat, dan wordt het een lastige discussie. Onverstelbaar eigenlijk dat zo'n kaartje met alleen arcering en geen maat volstaat?

Mogelijk is voorste gedeelte van de weg (best.perceel 3298) al aangelegd en is de breedte van 4,3m daar op gebaseerd? Dan zou een argument kunnen zijn dat de arcering daar ook op is gebaseerd (lijn loopt door op kaartje bij akte) en dus 4,3m moet worden aangehouden. Kan de notaris in dit geval misschien nog duidelijkheid scheppen?

Zoals reeds door anderen opgemerkt, die 3m is op zich nog wel voldoende om op het achterste perceel (3300) te komen (luifeltjes e.d. buiten beschouwing gelaten), maar de bewoner van tussenperceel (3299) gaat z'n parkeerplekken op deze manier niet of nauwelijks kunnen gebruiken.


Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
ton jansen (datum: 25-06-2020 15:57)

top dank allen voor het meedenken, we gaan ermee aan de slag. Rechtsbijstand ingeschakeld en volgende week even overleg met een advocaat
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
Leon (datum: 25-06-2020 16:25)

Het is ook wel een wat merkwaardige situatie eigenlijk. Blijkbaar zijn hier de oorspronkelijke (diepe) kavels opgedeeld in meerdere percelen, dan krijg je dit soort situaties. Logische stap zou volgens mij geweest zijn dat men de bestaande/voormalige gevel van de garagebox aanhoudt als gevelrooilijn (ben even op locatie wezen spieken via Google Maps). Vreemd dat men zomaar die woning daar zo neerploft in het ontwerp, daar zou de ontwerpende partij toch ook vraagtekens bij moeten zetten in zo'n geval.
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
Ann (datum: 05-09-2020 16:31)

Leon, Wat heeft het contact met jouw afvocaat nog voor nieuwe inzichten opgeleverd?
Re: bouwen op recht van overpad
Naam:
E. van der Meulen , van gemeente (datum: 09-09-2020 17:03)

Let ook op dat het Bouwbesluit in artikel 6.37, lid 3, voorschrijft dat er een toegangsweg moet zijn met een breedte van 4,5m
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl