Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Spuien via Raam Slaapkamer (verblijfsruimte)
Naam: Leon, van geen (datum: 03-06-2020 08:56)

Mijn ouders hebben een nog te bouwen 2/1 kap woning gekocht met een slaapkamer op de begane grond.

Deze slaapkamer heeft openslaande deuren als gevel opening.

Het luchten / spuien van de slaapkamer kan dus alleen gebeuren door de deur open te zetten.

Volgens het bouwbesluit dient er in een verblijfsruimte ten minste één te openen raam aanwezig te zijn.

Artikel 3.7.1.
Sub. 3.42, lid 2.

In een gebouw kunnen zich soms situaties voordoen dat snel een zeer grote mate van luchtverversing (doorspuiing) moet kunnen plaatsvinden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ’s ochtends luchten van een slaapkamer, het openzetten van het keukenraam na het koken van een maaltijd

Het tweede lid geeft een soortgelijk voorschrift voor verblijfsruimten, echter met een voorgeschreven spuicapaciteit van ten minste 3 dm³ per m² vloeroppervlakte van de desbetreffende verblijfsruimte. Om te voorkomen dat de spuiventilatie in een verblijfsruimte uitsluitend via een deur kan plaatsvinden, moet iedere verblijfsruimte ten minste één te openen raam hebben. Dit raam mag ook een schuifpui zijn. Een gedeelte van de spuiventilatiecapaciteit kan daarnaast via een luik of een deur plaatsvinden.


De aannemer daarentegen verweerd zich met een artikel van jullie (vakmedianet) van 5 juli 2019 (zie bijlage)
Bijlage: woning plattegrond.pdf Reageer
Re: Spuien via Raam Slaapkamer (verblijfsruimte)
Naam:
Jack , van SenS (datum: 03-06-2020 09:41)

Is op dit forum eerder al uitgebreid aan de orde geweest (sept.2018). Gebruik zoekfunctie of zie link:
http://www.bouwhelp.nl/vraag/69886_spuiventilatie#comment69887

Eindigde toen met deze reactie van de Helpdesk Bouwbesluit:
"Het Bouwbesluit 2012 kent geen definitie van een raam, anders dan wat in het algemeen spraakgebruik als raam wordt gezien. Wat in het tweede lid van artikel 3.42 van het Bouwbesluit 2012 wordt bedoeld te bereiken, is dat in een verblijfsruimte, naast een deur, ten minste één te openen raam aanwezig moet zijn voor het kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht, die bij een huishoudelijke calamiteit kan optreden. Men spreekt van een raam, om tot uitdrukking te brengen dat het onwenselijk is om voor een spuivoorziening volledig op een voordeur te zijn aangewezen. Een voordeur houdt men namelijk, om insluiping te voorkomen, bij voorkeur dicht. Bij een balkon- of tuindeur is dat risico afhankelijk van de situatie voldoende beperkt. Het besluit verbiedt niet dat het raam in een deur is opgenomen. Dit raam mag ook een schuifpui zijn."
Re: Spuien via Raam Slaapkamer (verblijfsruimte)
Naam:
Leon , van geen (datum: 03-06-2020 10:17)

Bedankt voor de snelle reactie.Ik had deze over het hoofd gezien.

Ik heb de discussie inmiddels gelezen. Het valt mij enorm op dat er heel erg wordt gesproken in de vorm van:
'Ja, maar' en 'wat als' en 'wanneer doe je dit nu' en termen als verontreinigde lucht en wat is dat dan, helpen hier ook niet in.
Ook het artikel van vakmedianet van 5 juli 2019 brengt hier onvoldoende duidelijkheid in. Het gaat in dit artikel immers om een woonkamer situatie.

In dit betreffende geval, (spuien slaapkamer) is de wetgever volgens mij juist heel duidelijk. Er wordt zelfs een voorbeeld gegeven, van waar men voor het spuien van een slaapkamer aan moet denken, namelijk:
"Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ’s ochtends luchten van een slaapkamer"
Niets van waarde bepalingen of het hier nu om een calamiteit of sterk vervuilde lucht gaat!

Daarnaast zegt de wetgever dit dient op de volgende manier geregeld te zijn:
"Om te voorkomen dat de spuiventilatie in een verblijfsruimte uitsluitend via een deur kan plaatsvinden, moet iedere verblijfsruimte ten minste één te openen raam hebben."

De reactie van de Helpdesk Bouwbesluit, zorgt juist weer voor verwarring!
"om insluiping te voorkomen, ......of tuindeur is dat risico afhankelijk van de situatie voldoende beperkt."
Wie gaat er nu iets zeggen over de risico van de situatie?

Het betreft een achter tuin die aan 2 zijde is gelegen aan een openbaar pad, met beperkte sociale controle.

Maar inderdaad zou het raam ook in de deur mogen worden opgenomen.
Re: Spuien via Raam Slaapkamer (verblijfsruimte)
Naam:
Jack , van SenS (datum: 03-06-2020 12:52)

Reactie van Helpdesk lijkt me eigenlijk juist heel duidelijk; in de regelgeving wordt met 'deur' de toegang van de woning bedoeld. Alle andere deuren (tuindeur, balkondeur e.d.) kun je in dit geval dus beschouwen als 'raam' en die mag je gebruiken om te spuien.


Re: Spuien via Raam Slaapkamer (verblijfsruimte)
Naam:
Leon , van geen (datum: 03-06-2020 14:09)

Ja, hier verschillen we dan echt heel duidelijk van mening.

Er wordt aangegeven dat:
"Het Bouwbesluit 2012 kent geen definitie van een raam, anders dan wat in het algemeen spraakgebruik als raam wordt gezien." dit is volgens mij Basiskennis Bouwkunde.

Wanneer definities multi-interpretabel zijn ontstaan deze vervelende situaties.

Een deur moet volgens dit zelfde bouwbesluit voldoen aan bepaalde minimum maatvoering. Daarnaast is een deur 2 zijdig bedienbaar en een raam niet.

Nu zal de discussie gevoerd moeten worden over het risico van de situatie.
wanneer dit risico nu groot is, (reactie van de Helpdesk Bouwbesluit:)dan voldoet een deur niet?

De aannemer rekent overigens €2000,- om de dubbele deur situatie te veranderen in een raam situatie.


Re: Spuien via Raam Slaapkamer (verblijfsruimte)
Naam:
Jack , van SenS (datum: 03-06-2020 14:55)

Praktisch gezien is het risico van insluiping bij een raam niet minder dan bij een deur. Een voordeur is over het algemeen echter direct vanaf de openbare weg toegankelijk; dat is in de motivatie van de Helpdesk zeker meegenomen.

Het betreft hier wsl projectmatige bouw. De aanvrager (aannemer?) is wettelijk verplicht om te bouwen volgens de geldende bouwregels/Bouwbesluit. Als jij van mening bent dat daar v.w.b. de spuicapaciteit niet aan wordt voldaan, dan wens ik je veel succes om dat aan te tonen. Ik zou er geen energie in steken, maar zeker ook geen meerkosten betalen om het te wijzigen.

Wat staat er overigens op de bouwaanvraag tekeningen en -berekeningen?
Re: Spuien via Raam Slaapkamer (verblijfsruimte)
Naam:
Tom (datum: 03-06-2020 16:13)

En puur hypothetisch, als je een draaiend raam zou hebben tot op de grond, zou je dat dan wel acceptabel vinden?

Wanneer is iets een deur, en wanneer is iets een raam. Zoals je aangeeft een deur is langs 2 kanten bedienbaar. Maar als de aannemer er nu een blindplaat aan de buitenzijde opzet, is het dan in 1x een raam?

Kan je niet iets van een vergrendeling op de deur zetten zodat die maar een klein stukje opengaat?
Re: Spuien via Raam Slaapkamer (verblijfsruimte)
Naam:
pino (datum: 04-06-2020 09:26)

Ofwel een deur is een bijzonder raam
maar een raam hoeft geen deur te zijn.

ik zie geen probleem in de definitie van jack.

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl