Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: meetellen in bestaande m2's bijbehorend bouwwerk?
Naam: P. Gianni (datum: 31-03-2020 12:55)

Mijn opdrachtgever wil bij zijn bestaande woning een bijgebouw bouwen. We zitten helaas vrij krap met de m2's die vergunningsvrij nog bijgebouwd mogen worden. Om die reden ben ik kritisch aan het kijken wat wel en wat niet als (bestaand) bijbehorend bouwwerk gezien moet worden.

Artikel 1 van de BOR bijlage II geeft als definitie:'bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;'

Mag ik hieruit concluderen dat als het bouwwerk geen dak heeft het ook niet meetelt in de m2's bijbehorend bouwwerk?

Concreet betreft de vraag:

1) 20 pv-panelen die via een aluminium achterconstructie op houten, in de grond geslagen paatjes, staan

2) een 'pergola' met daarin een beweegbaar zonnescherm. Deze 'pergola' bestaat uit een staalconstructie die gefundeerd is op onderheide poeren en bekleed zijn met aluminium panelen.

In de bijlage een foto van de 'pergola'. Bij de 'pergola' betreft het uitsluitend de kolommen en liggers en niet de berging die links op de foto te zien is.

Graag jullie ideen hierover.

Bijlage: pergola.jpg Reageer
Re: meetellen in bestaande m2's bijbehorend bouwwerk
Naam:
P. Gianni (datum: 06-04-2020 09:38)

Niemand die mij hier iets over kan vertellen?
Re: meetellen in bestaande m2's bijbehorend bouwwerk
Naam:
Leon (datum: 06-04-2020 11:27)

Zowel de PV-panelen als de pergola lijken mij te vallen onder 'bouwwerk geen gebouw zijnde'. Het lijkt me niet logisch om die vierkante meters dan als bijgebouw/aanbouw aan te merken.
Re: meetellen in bestaande m2's bijbehorend bouwwerk
Naam:
Leon (datum: 06-04-2020 11:29)

Oh die benaming komt meer uit het Bouwbesluit bedenk ik me nu (dus dat kan wat verwarrend werken), maar de strekking is hetzelfde. Het heeft geen dak, al zou je daar met een zonweringsdoek nog wat vraagtekens bij kunnen stellen. Maar volgens mij is een soortgelijke kwestie al eens eerder aan bod geweest op dit forum, even de zoekfunctie gebruiken.
Re: meetellen in bestaande m2's bijbehorend bouwwerk
Naam:
P. Gianni (datum: 06-04-2020 12:19)

In de regels rondom het vergunningsvrij bouwen wordt nergens gesproken over bouwwerken geen gebouw zijnde, alleen over bijbehorende bouwwerken. Hierover wordt gezegd: 'ook een bijgebouw , overkapping of ander bouwwerk met een dak wordt aangeduid als bijbehorend bouwwerk.'

Toch is dat in principe raar; betekent dat dat je dan onbeperkt vergunningsvrij bouwwerken geen gebouw zijnde (zonder dak) mag bouwen? Dat lijkt mij toch niet de bedoeling. Of mag je helemaal geen bouwwerken geen gebouw zijnde (zonder dak) vergunningsvrij bouwen?
Re: meetellen in bestaande m2's bijbehorend bouwwerk
Naam:
Jack , van SenS (datum: 06-04-2020 13:49)

Een gebouw is elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Zodra het dakje met PV-panelen aan n zijde een gesloten wand heeft, moet je het dus beschouwen als gebouw.

De pergola is 'n bouwwerk geen gebouw zijnde. Dat is niet per definitie wel of niet vergunningsvrij. Dit kun je controleren via de vergunningencheck. Een pergola valt niet onder de activiteit "bouwen of verbouwen" maar onder "terrein inrichten of veranderen".
Re: meetellen in bestaande m2's bijbehorend bouwwerk
Naam:
P. Gianni (datum: 06-04-2020 14:27)

@Jack: ook als die pergola gefundeerd is op poeren met daaronder heipalen?

De PV-panelen hebben geen wanden en zijn ook niet in de grond gefundeerd buiten een paar houten paaltjes die iets van 50cm. de grond ingeslagen zijn.

Toen de woning gebouwd werd is die pergola benoemd als vergunningsvrij bouwen zodat de gemeente er toen niets over gezegd heeft. Dat schept nu onduidelijkheid over of het nu wel of niet moet worden meegenomen als bijbehorend bouwwerk.

Re: meetellen in bestaande m2's bijbehorend bouwwerk
Naam:
Jack , van SenS (datum: 06-04-2020 14:50)

Ik schrijf niet dat het bij voorbaat vergunningsvrij is. Ik geef aan waar je de pergola moet aanvinken als je de vergunningencheck doorloopt.

Re: meetellen in bestaande m2's bijbehorend bouwwerk
Naam:
P. Gianni (datum: 06-04-2020 15:22)

@Jack: volgens mij kun je bij de vergunningscheck nergens 'pergola' aanvinken.

Het gaat me ook niet zozeer om of ik er een vergunning voor nodig heb maar of het oppervlak meetelt in de reeds gebouwde m2's bijbehorend bouwwerk. De definitie opgenomen in bijlage II van de BOR luidt:

'bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;'

Dat is het dus niet, maar telt de oppervalk dan wel of niet mee in de maximale hoeveelheid m2 die ik vergunninsgvrij mag bouwen?

Re: meetellen in bestaande m2's bijbehorend bouwwerk
Naam:
Jack , van SenS (datum: 06-04-2020 16:32)

Bij de activiteit "terrein inrichten of veranderen" kun je "tuinmeubilair" aanvinken. Als je met je cursor er op gaat staan wordt pergola als voorbeeld genoemd.

Als we het zonweringsdoek even buiten beschouwing laten, dan heeft dit 'bouwwerk geen gebouw zijnde' geen vloeroppervlak en kun je het dus niet eens meetellen. Ongeacht of het wel/niet vergunningsvrij is. In BOR bijlage II, art. 10 staat bijv. dat het niet hoger dan 2,5m mag zijn (tbv vergunningsvrij).
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl