Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: bouwbesluit berekening
Naam: Thom (datum: 04-03-2020 09:06)

welke bouwbesluitberekening moet ik aanleveren voor het plaatsen van enkele prefab garageboxen.
Reageer
Re: bouwbesluit berekening
Naam:
Thom (datum: 04-03-2020 09:09)

AANVULLING de ventilatieberekening is wel toegevoegd.
Re: bouwbesluit berekening
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-03-2020 09:18)

Uit de vraag maak ik op dat het niet vergunningsvrij is?

Wat jij verstaat onder bouwbesluit-berekeningen kan ik niet inschatten, maar het volgende lijkt me van belang bij een (prefab) garage:
- algemeen: bebouwd opp./bvo/inhoud;
- gebruiksfunctie / opp.functiegebied;
- berekeningen fundering/constructie;
- wijze waarop vereiste ventilatie/luchtverversing wordt gerealiseerd;
Re: bouwbesluit berekening
Naam:
Thom (datum: 04-03-2020 13:22)

@Jack, omdat er meerdere van deze garageboxen naast elkaar worden geplaatst zijn deze niet vergunningsvrij. De punten die u aangaf staan op tekening of in de bijgevoegde berekening vermeld, maar dat zou niet voldoende zijn. Wordt altijd standaard meegestuurd. Vandaar ook mijn vraag. Bij navraag bij de gemeente krijg ik te horen : U bent de deskundige dus u moet weten wat er aangeleverd moet worden.
Bij tientallen gemeentes dit aangevraagd, altijd goed en nu bij deze gemeente niet.
Re: bouwbesluit berekening
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-03-2020 14:04)

Volgens mij moeten ze concreet aangeven wat er ontbreekt.

Vaak werken ze 'n checklist af, waarna een 'standaard' brief volgt. Daar staat dan bijv. op dat daglichtberekening o.i.d. ontbreekt. Dan hebben ze niet de moeite genomen om de tekening open te vouwen of iets langer naar de aanvraag te kijken.
Re: bouwbesluit berekening
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-03-2020 14:06)

Het enige wat ik nog kan bedenken is een berekening van de hemelwaterafvoer(en) ...
Re: bouwbesluit berekening
Naam:
Tom (datum: 04-03-2020 15:18)

stikstofberekening? wordt tegenwoordig ook overal bij gevraagd
Re: bouwbesluit berekening
Naam:
Tom (datum: 04-03-2020 15:19)

Maar ik ben het wel met Jack eens, als de gemeente iets mist dienen ze dit wel aan te geven, dit is een beetje kort door de bocht van ze, en niet echt klantvriendelijk...
Re: bouwbesluit berekening
Naam:
pino (datum: 04-03-2020 16:22)

Toch heeft de gemeente wel een punt.
u dient inderdaad te weten wat u moet aanleveren op basis van de standaard checklist.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013889/2009-07-01

zij moeten wel aangeven wat er ontbreekt in overeenstemming met deze lijst maar maar ik neem aan dat dat vermeld staat in het verzoek om aanvullingen.Re: bouwbesluit berekening
Naam:
Jack , van SenS (datum: 05-03-2020 08:14)

@pino; klopt. Aanvrager behoort te weten wat er ingediend moet worden. Maar als je zelf te goeder trouw meent eea compleet te hebben, mede omdat vergelijkbare aanvragen bij andere gemeenten wel als volledig worden beschouwd, dan kan ik me voorstellen dat je nu even niet weet wat er bedoeld wordt.

Is gewoon 'n flauwe opmerking van de gemeente. Als dienstverlenende instantie behoor je burgers behoorlijk te informeren, ook als je meent dat iets niet in orde is.


Re: bouwbesluit berekening
Naam:
Leon (datum: 05-03-2020 08:20)

Dat de aanvrager moet weten wat ingediend moet worden ('want u bent de deskundige') is in de basis natuurlijk juist. De gemeente hoeft je niet bij de hand te nemen om je exact uit te leggen wat je moet doen. Maar afgaande op de vraagstelling is er een set ingediend die redelijkerwijs als (zo goed als?) compleet kan worden beschouwd. Gemeente is het daar niet mee eens blijkbaar, maar dan kun je de bal toch terugkaatsen? De ambtenaar is van mening dat het niet compleet is, dat zal hij/zij toch ergens op baseren. Ik neem toch aan dat de gemeente ook 'deskundige' mensen in dienst heeft...
Re: bouwbesluit berekening
Naam:
pino (datum: 05-03-2020 11:43)

klop je krijgt als aanvrager een reactie waarin staat op welk punt je in gebreken bent gebleven.
daar hoor je als pro voldoende aan te hebben
als je geen schrijven krijgt dan heb je na x weken een vergunning van rechtswegen als je plan binnen de huidige bestemming past.

Maar dat de behandelend ambtenaar je niet verder kan helpen met de inhoud is vandaag de dag redelijk normaal
in veel gevallen is dat alleen een papier schuiver/checklist vinker die het plan uitzet naar de diverse controleurs
Als er volgens jou niets ontbreekt moet je contact zoeken met de daadwerkelijke toetser en met hem/haar van gedachten wisselen


ik heb bij deze vraagsteller echter het gevoel dat dit ook aan zijn kant de nodige kennis ontbreekt
en er een copy paste aanvraag is ingediend
die zijn op een gegeven moment achterhaald door de gewijzigde voorschriften/regelgeveing


Re: bouwbesluit berekening
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 07-03-2020 21:05)

Ze moeten toch echt iets meer kunnen dan papier schuiven. Je 'aanvullingsverzoek' is gebaseerd op AWB 4:5. De gemeente heeft dan dus blijkbaar bepaald dat ze onvoldoende gegevens hebben om de aanvraag inhoudelijk te behandelen, en moeten je in de gelegenheid stellen die specifieke zaken die ze missen aan te leveren.

Wanneer ze niet verder komen dan alleen maar verder te verwijzen naar de indieningsvereisten is er aan hun kant iets mis.

Je kunt ook pas een aanvullingsverzoek schrijven wanneer je weet welke gegevens relevant zijn of niet voor de toets, en dat is weer afhankelijk van de soort van gebouw.

Voor garageboxen met 'overige gebruiksfunctie' zijn er al nauwelijks relevante eisen, dus hoef je daar ook niet al te veel bij in te leveren. En wanneer de gemeente er niet uitkomt qua toetsing, moeten ze specifiek aangeven waarom niet.
Re: bouwbesluit berekening
Naam:
Jeroen (datum: 09-03-2020 16:43)

Waar maak je je druk om?

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl