Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam: Joost Pijnenborg, van Joost Pijnenborg (datum: 27-01-2020 10:35)

In een rijwoning met een doorlopende (oorspronkelijke) achterbouw van één bouwlaag met plat dak willen we graag een lichtstraat maken tot tegen de woningscheidende wand. Zouden we daarmee 0,5 meter uit de erfgrens blijven dan was deze lichtstraat vergunningsvrij geweest maar dat is hij in dit geval dus niet. Wat zijn de toetsingsvoorwaarden voor de benodigde vergunning? Gaat het alleen om brandoverslag? En zo ja, zou brandwerend glas dan voldoen?
Reageer
Re: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam:
pino (datum: 27-01-2020 11:53)

Dat onderscheid komt mij niet bekend vor.

regels voor vergunningsvrije bouwwerken zijn exact het zelfde als die waar wel een vergunning voor nodig is.

je moet inderdaad rekening houden met brandoverslag

Re: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam:
Joost Pijnenborg , van Joost Pijnenborg (datum: 27-01-2020 13:13)

Volgens Bor hoofdstuk II, artikel 2, lid 5, onder a en c (http://vergunningvrij.omgevingsvergunning.com/bor1-11-2014.asp) wordt het vergunningsvrij plaatsen van een "dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening" gekoppeld aan de voorwaarde dat "zijkanten, onder- en bovenzijde meer dan 0,5 m van de randen van het dakvlak of het platte dak". Rest eventueel wel de vraag of een erfgrens in een doorlopend dakvlak als dakrand moet worden begrepen?
Re: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam:
Joost Pijnenborg , van Joost Pijnenborg (datum: 27-01-2020 13:23)

Volgens de brochure "dakramen en andere daglichtvoorzieningen in een dak" van de rijksoverheid moeten ramen in een schuin dak, om ze vergunningsvrij te mogen plaatsen, ook 0,5m uit de erfgrens blijven als het dakvlak doorloopt; logischerwijs geldt dat dan ook voor platte daken. Dat suggereert m.i. niet dat een afstand van minder dan 0,5 m per definitie niet mogelijk is maar dat zo'n daglichtvoorziening voor een vergunning getoetst moet worden; de vraag is alleen waaraan (behalve brandoverslag)?
Re: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam:
Jack , van SenS (datum: 27-01-2020 13:53)

Zoals pino al aangaf; er wordt getoetst op het Bouwbesluit. Je moet sowieso voldoen aan de regelgeving/Bouwbesluit, maakt daarbij niet uit of het wel of niet vergunningsvrij is.
Re: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam:
Joost Pijnenborg , van Joost Pijnenborg (datum: 27-01-2020 14:17)

Dank voor beide antwoorden; ik begrijp ook dat altijd aan het bouwbesluit moet worden voldaan, of het werk nu vergunningsvrij is of niet. Maar kennelijk wordt er een wezenlijk verschil gelezen in een lichtstraat binnen en voorbij de 0,5 m van een dakrand (/perceelsgrens), dusdanig dat de men de ene wil toetsen via een vergunningsaanvraag en de andere niet. Ik ben op zoek naar de specifieke toetscriteria want ik kan dat onderscheid in het bouwbesluit niet terugvinden.
Re: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam:
Jack , van SenS (datum: 27-01-2020 14:37)

Dit heeft te maken met vergunningsvrij, niet waarop wel of niet getoetst wordt. Bij zowel vergunningsvrij alsook vergunningsplichtig moet je voldoen aan Bouwbesluit, bijv. mbt brandveiligheid. Die verantwoordelijkheid ligt bij de aanvrager. Bij een lichtstraat die niet tot de woningscheidende muur doorloopt moet je ook aan eisen mbt brandveiligheid (bijv. brandoverslag) voldoen. Bij vergunningsvrij is het maar de vraag of daar door iemand naar is gekeken? Maar dat geldt ook voor de andere van toepassing zijnde toetsingscriteria.


Re: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam:
Jack , van SenS (datum: 27-01-2020 14:45)

Het kan een keuze van de wetgever geweest zijn dat 0,5m (spiegelsymmetrisch dus 1m) doorgaans een voldoende veilige afstand is zonder toepassing van brandveilig glas (mbt brandoverslag). Die motivatie vind je niet terug in het bouwbesluit (heel af en toe eens in de toelichting). Vergunningvrij is niet regelvrij. Het bouwbesluit vermeld functionele en presatie-eisen. Niet welke oplossingen daar aan voldoen.
Re: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam:
Pino (datum: 27-01-2020 14:45)

Het bouwbesluit en de verdere regelgeving staan los van het al dan niet vergunningsplichtig zijn. of de manier van toetsen.

Zoek een mooi raam uit dat voldoende brandwerend is en schrijf dat voor.
ingewikkelder moet je daar niet over doen.

Re: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam:
Joost Pijnenborg , van Joost Pijnenborg (datum: 27-01-2020 15:02)

Dank Pino en Jack!
Re: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 27-01-2020 18:03)

Dat criterium had er denk ik meer mee te maken of je iets IN een dakvlak maakt, of dat je het dakvlak door iets VERVANGT. Zie ook de criteria voor dakkapellen. op het moment dat je te dicht bij de zijkanten van het dakvlak in de buurt komt, zit je ook weer meer te denken aan uitbouwen in plaats van ondergeschikte toevoegingen.

Voor je brandveiligheidsregels verandert er niet veel. Je moet nog steeds spiegelsymmetrisch over de erfgrens toetsen. Bij een plat dak kom je er dan waarschijnlijk op uit dat je geen brandwerendheid hoeft te hebben.

Of een dakraam zo dicht op de erfgrens uit privacy-oogpunt fijn is, kun je je afvragen.
Re: toetsingsvoorwaarden lichtstraat tegen erfgrens
Naam:
Joost Pijnenborg , van Joost Pijnenborg (datum: 28-01-2020 09:51)

Dank J. Bolte voor deze toevoeging!
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl