Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: 2,5m vs 4m per gemeente vergunningsvrij
Naam: Camiel, van Studio Du Saar (datum: 16-12-2019 12:15)

Beste medebouwers,

ik heb een interessante vraag. Ik merk dat gemeenten zelf bepalen wat er vergunningsvrij uit te bouwen valt aan de achterzijde.

Voorbeelden:
Amsterdam 3m
Amstelveen 2,5m
Purmerend 4m

Uiteraard dient het allemaal te passen binnen de regels van het vergunningsvrij bouwen, dus dit staat hier los van.

Als je een vergunningscheck doet mag je volgens de website van het omgevingsloket in alle gevallen tot 4m vergunningsvrij bouwen.

Maar hoe zit dit nou als de gemeente dit tegenspreekt? Die kunnen zich toch niet boven het Rijk stellen?

Het betreft nu een uitbouw van 2,5, met een halve luifel 1,5m (zie schets)

Bijlage: WhatsApp Image 2019-12-13 at 17.24.40.jpeg Reageer
Re: 2,5m vs 4m per gemeente vergunningsvrij
Naam:
Leon (datum: 16-12-2019 13:56)

Je kan de gemeente toch vragen waar ze dat op baseren? De simpele vraag 'waar staat dat dan?' lost vaak veel op. Wel om een gericht antwoord vragen (dus met artikelnummer o.i.d.), en natuurlijk zelf even checken of het er ook echt staat.
Re: 2,5m vs 4m per gemeente vergunningsvrij
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 16-12-2019 14:37)

Gemeenten bepalen dat niet zelf, maar 'vergunningsvrij bouwen' is ook een verzamelterm. Sommige vormen van vergunningvrij (de art. 2 gevallen uit bijlage II van het BOR)gaan zowel over het 'bouwen' als het vergunningvrij zijn voor de regels uit het Bestemmingsplan. Andere vormen van vergunningvrij zijn (die uit art. 3) gaan alléén over het bouwen, maar moeten nog wel voldoen aan de regels uit het BP. Anders heb je een ontheffing nodig om het te mogen maken.

In die laatste gevallen ben je dus afhankelijk van wat het BP zegt. En dat is per gemeenten vast wel verschillend ja.
Re: 2,5m vs 4m per gemeente vergunningsvrij
Naam:
Camiel , van Studio Du Saar (datum: 16-12-2019 15:43)

Het BP (bestemmingsplan) zegt 2,5 of 3 meter.

dus ik denk dat je gelijk hebt, net als dat je nu dus 5m hoog vergunningsvrij mag bouwen, maar dat er wel bij staat: controleer eerst het bestemmingsplan.

Dan gaat de vlieger dus niet op betreffende de luifel..

Re: 2,5m vs 4m per gemeente vergunningsvrij
Naam:
pino (datum: 16-12-2019 17:03)

Toch is het omgevingsloket daarin veel te vaag.

Re: 2,5m vs 4m per gemeente vergunningsvrij
Naam:
pino (datum: 17-12-2019 14:29)

volgens mij gaat het er overigens om hie groot je erf is.

als je erf voldoet is het bestemmingsplan niet van toepassing volgens art. 2Hoofdstuk II. Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist
Artikel 2

Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op:

1. gewoon onderhoud van een bouwwerk, voor zover detaillering, profilering en vormgeving van dat bouwwerk niet wijzigen;

2. werkzaamheden ingevolge een besluit als bedoeld in artikel 13, 13a of 13b van de Woningwet;

3. een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan:

1°. 5 m,

2°. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, en

3°. het hoofdgebouw,


Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl