Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Constructieberekening gallerijhekken
Naam: Leo Pouwels, van CPO vereniging 't Stijn (datum: 07-10-2019 10:28)

Wij zijn een groep van 50 plussers die in CPO (Collectie Particulier Ondernemersschap) verband onder begeleiding van een deskundige instantie momenteel een appartementencomplex van 15 woningen door een aannemer laten bouwen. We hebben deze deskundige begeleidingsinstantie in de hand genomen omdat we zelf geen deskundigheid in onze gelederen hebben. Bij het aangaan van de overeenkomst met voorgenoemde deskundige begeleiding waren wij verplicht hun architect het gebouw te laten ontwerpen. Wij dachten als leken er vanuit te mogen gaan dat het werk van de architect compleet was, tekenen/constructieberekeningen/omgevingsvergunning, enz..
Nu de bouw zijn voltooiing nadert worden wij met het volgende geconfronteerd. Het blijkt namelijk dat er gn constructietekeningen en berekeningen zijn van de gallerijhekken. Deze zijn zonder ons op de hoogte te stellen alsnog berekend waarbij de constructeur tot de conclusie is gekomen dat de getekende gallerijhekken constructief niet voldoen aan de gestelde normen. De kosten, constructeur, zwaardere uitvoering gallerijhekken (ruim 12.000,00)van deze tekortkoming wil men nu als meerkosten bij ons neerleggen. Volgens ons is dit een tekortkoming van de architect en hoort hij de kosten te dragen. Graag horen wij hoe wij hier mee om moeten gaan?
Reageer
Re: Constructieberekening gallerijhekken
Naam:
Leon (datum: 07-10-2019 11:02)

Het ligt er natuurlijk een beetje aan hoe je het afspreekt, mijn ervaring is dat de hoofdconstructeur niet rekent aan galerijhekken (tenzij je hier specifiek om vraagt). Hoeft in de regel ook niet, de hekwerkfabrikant zal dit namelijk zelf doorrekenen. En het kan heel goed voorkomen dat een hek dan net even iets zwaarder uitgevoerd moet worden, maar daar heb ik nooit een meerwerkfactuur voor richting opdrachtgever zien gaan. In beginsel is dit een punt voor de aannemer, die koopt die hekken in. De tekening van de architect zal in eerste instantie zo opgezet zijn dat het hek redelijkerwijs kan voldoen, met als voorbehoud dat de leverancier dit doorrekent. Bij meerwerk is het vaak heel makkelijk om de rekening door te schuiven naar de opdrachtgever maar dat lijkt me in dit soort gevallen niet terecht. Laat die 'begeleidingsinstantie' dit maar uitzoeken, daar heb je zo'n deskundige toch voor?
Re: Constructieberekening gallerijhekken
Naam:
Jeroen (datum: 07-10-2019 11:23)

Bij de oorspronkelijke opdracht zullen de constructeurskosten zijn meegenomen. Je mag dan in redelijkheid aannemen dat dat compleet was. Dat temeer daar jullie zelf niet deskundig zijn.Re: Constructieberekening gallerijhekken
Naam:
pino (datum: 07-10-2019 14:26)

Onkunde ontslaat je niet van verantwoordelijk.
Dat zal in dit geval waarschijnlijk nog sterker gelden aangezien het een rechtspersoon betreft en geen particulier.

De architect doet niets met constructies hem daarvoor aansprakelijk stellen kunt u beter vergeten.
In de basis is er hopelijk een constructeur aangetrokken die verantwoordelijk is voor de hoofdopzet en de algemenen samenhang van het gebouw.
Deze doet in zijn algemeenheid ook niets met hekwerken die worden uitgewerkt door een deelconstructeur in opdracht van de hoofdaannemer of 1 van zijn onderaannemers.

Dit uitwerken zou ik de prijs moeten zitten.

het meerwerk ten gevolgen van het zwaarder moeten uitvoeren van de hekken is echter m.i. wel degelijk voor rekening van de opdrachtgever tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald in de opdrachtverstrekking aan de aannemer

Re: Constructieberekening gallerijhekken
Naam:
pina (datum: 07-10-2019 14:33)

ps. als het meerwerk zich tot 250 euro per persoon beperkt heeft u begeleider het uitstekend geregeld en onder controle
Re: Constructieberekening gallerijhekken
Naam:
JG (datum: 07-10-2019 16:28)

M.i mogen de bouwers(opdrachtgevers) ervan uitgaan dat de hekken voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Er is door de gemeente een vergunning afgegeven en dan is het bouwplan getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit.
Het zou nog kunnen dat door het Bouwtoezicht als voorwaarde is gesteld dat vroegtijdig voor de aanvang van de werkzaamheden een berekening(en) van de balustrade overlegd dient te worden. Maar dan nog is het m.i. in beginsel het geen meerwerk voor de opdrachtgevers.
In dit geval gaat het om een hekwerk. Maar stel dat een verdiepingsvloer niet aan de normen voldeed. Is Pino dan ook van mening dat dit meerwerk wordt voor de opdrachtgevers?
Wellicht is n van de opdrachtgevers lid van de "Vereniging Eigenhuis" en zou die e.e.a kunnen voorleggen aan een jurist van voornoemde Verening.
Re: Constructieberekening gallerijhekken
Naam:
Jeroen (datum: 07-10-2019 17:33)

Je mag in redelijkheid aannemen dat een hekwerk gekozen door een architect voldoet aan de eisen. Dat met inbegrip van de bevestigingen. Het is even de vraag wie de constructeur heeft ingeschakeld voor de totale bouw. Als dat de architect is en de kosten zijn in de betaling aan de architect opgenomen dan is de opdracht wellicht beperkt geweest.
Verder mag je bij een prijsaanbieding door een aannemer ook verwachten dat hij tekortkomingen signaleert.
Al met al een vreemd stuk meerwerk als je het mij vraagt.
Re: Constructieberekening gallerijhekken
Naam:
Jack , van SenS (datum: 07-10-2019 17:36)

Als het een 'standaard hekwerk' betreft, dan mag je er van uit gaan dat de aannemer en leverancier redelijk eenvoudig kunnen aantonen dat het desbetreffende product voldoet.

Als het geen 'standaard hekwerk' betreft, maar redelijk afwijkend en/of anderszins bijzonder dan mag je verwachten dat deskundigen daar tijdig melding van maken en (laten) checken.

Als het echt iets bijzonders is wat de architect heeft bedacht en realisatie blijkt nu veel kostbaarder te zijn, dan hebben anderen, zoals constructeur, leverancier en (onder)aannemer, bij de prijsvorming al zitten slapen.
Re: Constructieberekening gallerijhekken
Naam:
Anne (datum: 07-10-2019 21:02)

Als het wel berekend was dan had het toch ook zwaarder moeten worden uitgevoerd en waren die kosten toch ook voor rekening van de odprachtgever gekomen? Als u deze kosten niet wilt dragen kunt u wellicht voor een eenvoudigere (goedkopere) uitvoering kiezen die wel voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.
Re: Constructieberekening gallerijhekken
Naam:
JG (datum: 07-10-2019 23:54)

Geen idee hoe e.e.a contractueel tussen de partijen is geregeld. Maar ik denk niet dat een opdrachtgever per definitie op moet draaien voor extra te maken kosten voor een bouwdeel dat te licht is ingeschat. Echter indien er sprake zou zijn van een aannemingscontract in REGIE zou dat het geval kunnen zijn. In dat geval staat de prijs bij het afsluiten van de overeenkomst niet vooraf vast. De opdrachtgever kent dan pas het te betalen bedrag achteraf nadat het werk is uitgevoerd.
Re: Constructieberekening gallerijhekken
Naam:
Jack , van SenS (datum: 08-10-2019 07:45)

In geval van meerwerkkosten wordt de opdrachtgever normaliter vr aanvang van de desbetreffende werkzaamheden daarover ingelicht en om goedkeuring gevraagd. Niet achteraf als het werk al is geschied en er geen alternatieven in overleg zijn besproken.
Re: Constructieberekening gallerijhekken
Naam:
pino (datum: 08-10-2019 08:34)

@jack ik maak niet uit her schrijven op dat de hekken al klaar zijn.

m.i. moeten ze nog gemaakt en geplaatst worden.

De dimensioneringskosten zouden niet onder het meerwerk moeten vallen daar zijn we het over eens.

zelfs als er eerst een fout was gemaakt zijn de kosten daarna niet automatisch voor de aannemer of de ontwerper die de fout heeft gemaakt.
zij draaien wel op voor de herstelkosten de extra engineering maar niet voor het onderdeel dat de opdrachtgever ook had moeten betalen als er geen fout zou zijn gemaakt

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl