Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Isolatie inwendige scheidingsconstructie
Naam: Johan Berrens, van Metz BV (datum: 19-09-2019 12:33)

Ik loop aan tegen artikel 5.3. lid 8 van het bouwbesluit.
"Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde." (deze waarde is 4,5 m²•K/W)

En wellicht ten overvloede de begripsomschrijving;
"inwendige scheidingsconstructie: constructie die de scheiding vormt tussen twee voor personen toegankelijke besloten ruimten van een gebouw"

Deze regel is vooral bedoelt voor aan de woning grenzende nevenfuncties zoals een garage of buitenberging, maar betekent volgens mij letterlijk dat een scheiding tussen een inpandige verkeersruimte, berging of technische ruimte ook aan deze strenge eis moet voldoen? Ik denk bijvoorbeeld aan de vloer van een vliering.

De casus waar ik nu aan werk is een woongebouw met een inpandig trappenhuis. Of dat trappenhuis verwarmd is doet volgens mij niet ter zake want een trappenhuis (verkeersruimte) is niet bedoelt voor het verblijven van personen en dus moeten dus de wanden die aan de woningen grenzen worden geïsoleerd.

Heeft iemand hier ervaring mee of nog beter is er ergens een schrijven waar dit duidelijk is vastgelegd?
Reageer
Re: Isolatie inwendige scheidingsconstructie
Naam:
pino (datum: 19-09-2019 20:52)

het gaat er om of die andere ruimte verwarmd is zo ja dan is het artikel niet van toepassing lees het nog maar eens goed
Re: Isolatie inwendige scheidingsconstructie
Naam:
Leon (datum: 23-09-2019 15:26)

Als je het artikel goed leest dan kom je wel degelijk tot vraagtekens pino. Is elke ruimte in huis verwarmd voor het verblijf van mensen? Lijkt me niet, een bergzolder is doorgaans niet een plek waar je verblijft. Helemaal niet gezien het feit dat deze eisen uit het Bouwbesluit komen, een stapel wetgeving waar 'verblijven' met regelmaat terugkomt. Verblijfsruimte/gebied bijvoorbeeld. In mijn optiek is dit echter een onhandige formulering in het Bouwbesluit, want in de basis zie je een woning als één verwarmde zone.

Een (simpele) stelregel die een adviseur me eens meegaf in de benadering of het een verwarmde ruimte is of niet: vraag jezelf eens af of jij 's winters een jas aandoet als je die ruimte in loopt.
Re: Isolatie inwendige scheidingsconstructie
Naam:
Johan Berrens , van Metz BV (datum: 23-09-2019 16:57)

Ik heb antwoord gekregen van de Helpdesk Bouwregelgeving.
Ik vindt dit zeer interessant voor de ontwerpen in de woningbouw.

Antwoord:
De Helpdesk Bouwbesluit geeft uitleg over en toelichting op de bouwregelgeving. Meer specifiek gaat het over de Woningwet, het Bouwbesluit 2012 en de krachtens de Wabo gestelde regels omtrent vergunningsvrij bouwen. De Helpdesk kan en mag geen specifieke situaties beoordelen en mag geen adviezen geven in specifieke situaties. Met het achtste lid van artikel 5.3 van het Bouwbesluit 2012 is inderdaad bedoeld dat ook de wand tussen een woning en een trappenhuis een Rc-waarde heeft van 4,5 m2.K/W, ongeacht de isolatie van de uitwendige scheidingsconstructie van het trappenhuis. Net als bij andere prestatieeisen staat bij de eisen aangaande de thermische isolatie de mogelijkheid open voor een in artikel 1.3 bedoelde gelijkwaardige oplossing. U zult dan ten genoegen van de gemeente aannemelijk moeten maken dat aan de in artikel 1.3 bedoelde randvoorwaarden, waaronder energiezuinigheid is voldaan. Bij een in beginsel niet voor personen bestemde ruimte, zoals een vliering ligt dit anders dan bij een gemeenschappelijke verkeersruimte of bergruimte. Daar is de vliering naar ons oordeel te beschouwen als het constructieonderdeel of samenstel van constructieonderdelen dat tesamen een in artikel 1.1 bedoelde uitwendige scheidingsconstructie vormt.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwvoorschriften/formulier-helpdesk-bouwregelgeving.

Re: Isolatie inwendige scheidingsconstructie
Naam:
Johan Berrens , van Metz BV (datum: 23-09-2019 17:03)

Ter verduidelijking het antwoordt is "Ja, de wanden van een gemeenschappelijke verkeersruimte dient te worden geïsoleerd met een Rc als van een buitengevel. Tenzij de aanvrager de vergunningverlener van een gelijkwaardige oplossing weet te overtuigen."

Allen Bedankt voor het meedenken.

P.S. voor de nerds onder ons; een gezamenlijk trappenhuis is niet gemeenschappelijk. (zie toelichting Bouwbesluit)
Re: Isolatie inwendige scheidingsconstructie
Naam:
Leon (datum: 24-09-2019 00:29)

Oh ik zie nu dat het om een gemeenschappelijk trappenhuis gaat en niet om een ruimte in de woning. Mosterd na de maaltijd: zoals je het hier stelt ken ik het ook, zo’n ruimte ligt buiten de verwarmde zone dus moet je een thermische scheiding aanbrengen. Op basis van gelijkwaardigheid kan je hier echter van afwijken, en mits je dat gemotiveerd doet zal er geen gemeente zijn die dat afwijst.
Re: Isolatie inwendige scheidingsconstructie
Naam:
Frank , van adviesbureau (datum: 25-09-2019 15:03)

Dit blijft ook bij ons bureau altijd een interessante discussie. Hierboven is iedereen het er wel over eens dat de binnenwand tussen een appartement en de gemeenschappelijke verkeersruimte geisoleerd moet worden. Prima.

- Maar wat doe jullie vervolgens in een woning met een binnenwand tussen een woonkamer (verblijfsruimte) en een bijkeuken (geen verblijfsgebied). De bijkeuken is niet bedoeld voor het verblijven van mensen en wordt dus ook niet verwarmd voor dat doel. Ook isoleren met Rc 4,5?
- Wat als de buitenberging van art.4.30 voor fietsen, inpandig in een woning wordt uitgevoerd? De buitenberging moet een nevenfunctie zijn (dus zeker niet bedoeld voor het verblijven van mensen).
- En wat doen jullie met enerzijds een gang of een overloopje in een woning en anderzijds een verblijfsruimte of toilet bijvoorbeeld, waarbij de gang of het overloopje ook weer niet bedoeld is voor het verblijven van mensen?

Collega's en ik zijn vooral van mening dat de tekst in art.5.3 lid 8 erg ongelukkig vastgelegd is. Wij houden het er meestal op, dat isolatie in deze gevallen niet nodig is op basis van een gelijkwaardigheid, die in de praktijk nooit verder uitgewerkt wordt.

Ik ben benieuwd naar jullie inzichten en werkwijze.
Re: Isolatie inwendige scheidingsconstructie
Naam:
Leon (datum: 25-09-2019 15:24)

@Frank
De enige thermische scheiding die ik 'in' een woning zou maken is die met een garage/buitenberging. Alle andere ruimten die je noemt zijn weliswaar geen verblijfsruimten maar je verwarmt ze normaliter wel gewoon mee. Andersom gedacht: mijn slaapkamer is ook een verblijfsruimte maar daar heb ik de verwarming nooit aan. Ook maar isoleren? Of de verplichting opnemen om de thermostaatknop toch maar minimaal op 3 te zetten? Allemaal papieren wijsheid natuurlijk. De EPG is er gelukkig wat eenduidiger in, een woning is in de basis gewoon één verwarmde zone. Dat was voorheen ook wel anders, toen moest elke bouwlaag separaat worden ingevoerd en kwam steeds de discussie terug of je op de zolderlaag (woonfunctie, geheel onbenoemd) nou wel of geen verwarming moest ophangen. Alles bij elkaar is de tekst in het Bouwbesluit met de beste bedoelingen opgeschreven, maar gewoon onhandig geformuleerd. En laat het dan maar aan de bouwkundige pietlutten over om daar werk van te maken ;)
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl