Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Bijgebouw aanmerken/onderdeel laten zijn van hoofdgebouw
Naam: Teun Jansen (datum: 15-08-2019 13:29)

De volgende situatie doet zicht voor:

- bouwkavel in een nieuwe woonwijk
- nagenoeg geen bestemmingsplanregels m.b.t. hoofdgebouwen (slechts nokhoogte en afstand tot zijdelingse perceelgrens is bepaald)
- wel strenge bestemmingsplaneisen m.b.t. bijgebouwen en aanbouwen.

Nu is mijn vraag:
Is er jurisprudentie of iets dergelijks om een aanbouw (in dit geval grote overkapping) die aangebouwd is aan het hoofdgebouw (woning) aan te duiden als hoofdgebouw?

Op deze manier zou ik graag vierkante meters bijgebouw willen besparen om achter op het erf te gebruiken.

Reageer
Re: Bijgebouw aanmerken/onderdeel laten zijn van hoofdgebouw
Naam:
tim (datum: 15-08-2019 13:58)

Dit is afhankelijk van de begripsbepalingen. Heb je de definitie van hoofd- en bijgebouw? Of de link van ruimtelijkeplannen.nl?
Re: Bijgebouw aanmerken/onderdeel laten zijn van hoofdgebouw
Naam:
Teun Jansen (datum: 15-08-2019 14:48)

1. Aan- en uitbouw
Een aan een hoofdgebouw gebouwd bouwwerk, dat architectonisch/bouwkundig
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, doordat de hoogte van de aan- en/of
uitbouw minimaal 1 meter onder de nok van het hoofdgebouw wordt gebouwd.
Het verschil tussen een aanbouw en een uitbouw is erin gelegen dat met een
aanbouw een afzonderlijke ruimte aan het hoofdgebouw wordt toegevoegd, die al
dan niet toegankelijk is vanuit het hoofdgebouw, terwijl met een uitbouw een
bestaande ruimte in het hoofdgebouw of aanbouw wordt vergroot.

13. Bijgebouw
Een vrijstaand gebouw dat architectonisch/bouwkundig ondergeschikt is aan een
op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en ten dienste staat van dat
hoofdgebouw.

35. Hoofdgebouw
Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel
gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken.


Re: Bijgebouw aanmerken/onderdeel laten zijn van hoofdgebouw
Naam:
tim (datum: 15-08-2019 15:38)

je zult het dus moeten ontwerpen als onderdeel van het hoofdgebouw, met maximaal 1m hoogteverschil (en moet voldoen aan de voorschriften van het hoofdgebouw).

Anders wordt het lastig denk ik. De voorschriften lijken mij helder en niet voor een andere wijze uitlegbaar dat hiervoor onderbouwing vanuit jurisprudentie noodzakelijk is...
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl