Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn?
Naam: Anton (datum: 04-06-2019 10:34)

De gemeente stelt dat de ruimte van een vergunningsvrij bijgebouw niet als verblijfsruimte benoemd mag worden, want in dat geval zou het namelijk vergunningsplichtig zijn.
Ik vermoed dat dat is omdat ze dan vinden dat het niet voldoet aan het functioneel ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw, hetgeen een voorwaarde is voor het vergunningsvrij zijn.
Maar is een verblijfsruimte inderdaad per definitie niet functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw?
Reageer
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 04-06-2019 11:24)

De definities in het bouwbesluit hebben niets te maken met de regels van vergunningsvrij bouwen.

Of het gebruik in je aanbouw ondergeschikt is aan het hoofdgebruik, moeten ze ook kunnen beantwoorden zonder daarop terug te vallen. Over het algemeen zijn ruimtes die direct nodig zijn om het hoofdgebruik vorm te geven (keuken, woonkamer, slaapkamer) niet ondergeschikt, en andere ruimtes (schuurtjes, chalet, opslag, bijkeuken, garage, hobbyruimte etc) dat wel.

Kun je waarschijnlijk ook wel ergens terugvinden in de Toelichting op bijlage II van het Bor.
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
Anton (datum: 04-06-2019 11:37)

Heer Bolte: dank voor uw reactie!

Ik dacht ook dat e.e.a. onafhankelijk van elkaar is.

De benoeming van de ruimte maakt wel duidelijk dat ie functioneel ondergeschikt is aan het gebruik van het hoofdgebouw.
Maar het is me niet duidelijk waarom die functioneel ondergeschikte ruimte geen verblijfsruimte zou kunnen zijn.
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
Anton (datum: 04-06-2019 11:48)

Een aan het hoofdgebruik ondergeschikte en vergunningsvrije bijkeuken, bijvoorbeeld, mag toch ook een verblijfsruimte zijn?
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 04-06-2019 12:22)

Vanuit het bouwbesluit is het bij de meeste gebruiksfuncties zo dat er met het verblijven van personen rekening wordt gehouden. Een hobbyruimte of studiootje heeft ook een 'verblijfsruimte', hoewel die functioneel zeker wel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

Het maakt verder ook niet uit of je er een douche of toilet in zou maken, zolang dat maar niet betekent dat het gebruik 'zoals de woonfunctie' wordt, of dat je het als apart gebruik gaat vormgeven (logeerkamer, slaapkamer of zelfs verhuur).

Het is ook wat raar dat de gemeemte dat zegt, wanneer je naar Bor Bijlage II art. 2 lid 3.c kijkt. Daar zie je dat je bij een meerlaags gebouw het 'verblijfsgebied' niet op de tweede bouwlaag mag hebben liggen. Dat impliceert dat het op de eerste bouwlaag (begane grond) juist wl zou mogen. Elk verblijfsgebied bevat ten minste 1 verblijfsruimte, dus daarmee zegt de regel eigenlijk dat puur het hebben van een verblijfsruimte in een vergunningvrij bijgebouw geen probleem zijn.


De gemeente kan daar verder ook niet zoveel van vinden. Wanneer ze vermoeden dat het gebruik in een vergunningvrij bijgebouw NIET ondergeschikt is, moeten ze daar tijdens het gebruik op komen handhaven. Niet vooraf het gebouw zelf verbieden.
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
Anton (datum: 04-06-2019 12:47)

Beste heer Bolte:

M.b.t. tot uw laatste zinnen: U heeft een goede intuitie.
Ik heb namelijk de indruk dat de gemeente daar (hoewel ten onrechte,) inderdaad bang voor is en daarom met dit soort argumenten komt.

Ik kan nu in discussie gaan met de gemeente, of maar afzien van het benoemen als verblijfsruimte.

Echter kan het dan in het laatste geval geen deel meer uitmaken van de woonfunctie. Immers de 55% VG wordt dan niet meer behaald.

Zou het een oplossing zijn om het vergunningsvrije bijgebouw dan maar te benoemen als overige gebruiksfunctie (ipv woonfunctie)?
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
pino (datum: 04-06-2019 13:20)


Waar maak je je druk over?
je hoeft het helemaal niet te benoemen (er is immers geen toets indien vergunningsvrij.

Als je het voor je opdrachtgever wilt benoemen
schrijf je iets als tuinkamer hobbyruimte atelier kantoortje voor thuiswerk in plaats van een bouwbesluitterm

je moet je opdrachtgever wel duidelijk maken dat het geen zelfstandig woonruimte of iets dergelijks mag word volgens de regelgeving wat hij daar mee doet is jouw probleem niet
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
Anton (datum: 04-06-2019 13:31)

Bedankt voor je inzicht Pino.

Het gaat in dit geval niet om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, maar een ander soort van vergunningsaanvraag.

Maar we zouden de ruimte inderdaad gewoon geheel buiten beschouwing kunnen houden bij het aantonen van de 55%VG.

Immers. Zou de ruimte ergens (vergunningsvrij) in de toekomst gebouwd worden, dan telde ie eerder ook niet mee.
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-06-2019 14:02)

Volgens mij is wel of geen verblijfsruimte niet aan de orde. Het gaat er om of de uitbreiding ondergeschikt is aan het hoofdgebruik.

Verder: een bijkeuken is geen verblijfsruimte en de 55%-eis is niet van toepassing.

En bovendien; als je de vergunningencheck zorgvuldig hebt doorlopen en het blijkt vergunningvrij ... waarom zou je je dan nog druk maken over de 'benaming'.
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
Anton (datum: 04-06-2019 14:21)

@Jack

"Volgens mij is wel of geen verblijfsruimte niet aan de orde. Het gaat er om of de uitbreiding ondergeschikt is aan het hoofdgebruik."
Het lijkt er inderdaad op, zoals ook Bolte aangeeft, dat de gemeente Bouwbesluit en vergunningsvrij bouwen door elkaar haalt.

"Verder: een bijkeuken is geen verblijfsruimte en de 55%-eis is niet van toepassing."
Hangt er een beetje vanaf denk ik. Indien er voldoende daglicht is, zou je het kunnen benoemen als verblijfsruimte. Maar indien de bijkeuken vergunningsvrij is, zou je, zoals Pino aangeeft, de ruimte geheel buiten de aanvraag en dus de 55% berekening kunnen houden.

"En bovendien; als je de vergunningencheck zorgvuldig hebt doorlopen en het blijkt vergunningvrij ... waarom zou je je dan nog druk maken over de 'benaming'."
Inderdaad. Ik begrijp de gemeente ook niet. Zie bovenstaande.
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 04-06-2019 15:08)

@Anton,

Hoe je het technisch benoemt maakt niet zoveel uit. Waarvoor ga je het gebruiken, als je het in normaal spraakgebruik zou moeten uitleggen?
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 04-06-2019 15:12)

Een goed indicatie voor ondergeschiktheid is ook of je nog steeds een goede woonfunctie overhoudt wanneer je dat specifieke gebruik weglaat.

Een bijkeuken bijvoorbeeld kan prima ondergeschikt zijn aan het hoofdgebruik als woning, TOTDAT je de oorspronkelijke keuken weghaalt, en je bijkeuken opeens je hoofdkeuken wordt.


Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
pino (datum: 04-06-2019 16:24)

Het zou fijn zijn als je benoemt welke vergunning je dan wel wilt aanvragen.

Bij de meeste gemeente is het niet twijfelachtig of je vergunningsvrij buiten de aanvraag houd.
Zij eisen van jouw dat je dit doet.

gebruik de zoekfunctie maar eens daar zijn meerdere vragen over gesteld.
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
pino (datum: 04-06-2019 16:31)

ik zou het beschouwen uit oogpunt van het bijgebouw

Als je het hoofdgebouw weghaalt of apart verkoopt
Houd je dan een volwaardig gebouw met eigen toegang vanaf de weg over?
zo ja dan is het niet zonder meer onder geschikt.


Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
Anton (datum: 04-06-2019 21:59)

Dat het ondergeschikt is, is voor mij geen punt van discussie. Het is namelijk een hobbyruimte.
Ik vind het echter vreemd dat de gemeente concludeert dat indien ik aangeef dat die hobbyruimte een verblijfsruimte is, dat zij dan vinden dat die ruimte niet meer als ondergeschikt gezien kan worden en dus vergunningsplichtig is.
Aan de andere kant heeft Pino wel een goed punt: indien vergunningsvrij, dan de ruimte gewoon buiten de aanvraag houden en dus ook niet meenemen bij de 55% VG berekening en dus ook niet als verblijfsruimte benoemen.
Misschien dat de gemeente daarop doelt.
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
Leon (datum: 05-06-2019 09:56)

Klinkt vooral als een gemeente/ambtenaar die niet weet hoe de regels werken. De simpele vraag 'waar staat dat dan?' maakt vaak vrij snel een einde aan dat soort ongein.
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
Jack , van SenS (datum: 05-06-2019 10:42)

Als het alleen deze aanbouw betreft en die is vergunningsvrij, dan komt er geen aanvraag bij de gemeente en kan die ambtenaar er nu niets van vinden. Dus; f het is onderdeel van een 'grotere' aanvraag, f je hebt keurig informatie ingewonnen bij de gemeente en je wordt vervolgens met meer vragen naar huis gestuurd ... jammer !

Volgens mij is het van belang of die hobbyruimte (verblijfsruimte) ten dienste van de woonfunctie is; zo ja dan vergunningsvrij. Dat geldt bijv. voor een uitbreiding van de woonkamer, aangebouwde keuken en zelfs hobbyruimte, berging of garage.

Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
Anton (datum: 05-06-2019 12:28)

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een splitsingsvergunning.
Daarbij mag alleen een bijgebouw op tekening staan, indien dat een vergunning heeft of vergunningvrij is.
Nogmaals, dat deze functie ondergeschikt is aan het gebruik van het hoofdgebouw staat niet ter discussie.
Maar de opmerking dat ik die hobbyruimte niet als verblijfsruimte zou mogen benoemen is, denk ik, niet correct.
Aan de andere kant zal het, hoop ik, geen probleem geven. Zoals Pino al aangaf, kan ik namelijk het vergunningsvrije bijgebouw wel op tekening zetten, maar bijvoorbeeld buiten de verantwoording van de 55% VG eis houden. Eigenlijk is dat ook wel logischer.
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
pino (datum: 05-06-2019 13:20)

Die vergunning is gemeente beleid.
en geen bouwaanvraag.


het lijkt mij wel logische dat de vergunningsvrije onderdelen daar wel benoemd moeten worden (ze zijn immers onderdeel van de splitsing)Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 05-06-2019 16:22)

Dan zou je in de huisverstingsverordening moeten kijken wat ze onder 'vergunningsvrij' verstaan. Als ze daarin terugverwijzen naar de Woningwet, Wabo of Bor, dan klopt dat wat hierboven staat. Wanneer ze er een andere definitie aanhangen (wat me niet logisch lijkt, maar goed), dan moet je het daarover hebben met ze.

Maar goed, gebruik als hobbyruimte van je vergunningvrije aanbouw mag, mits je het bij het hoofdgebruik van (een van) de woonfunctie(s) in het hoofdgebouw kunt laten horen.
Re: Mag verblijfsruimte niet functioneel ondergeschikt aan hoofdgebouw zijn
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 05-06-2019 16:23)

De ambtenaren die zich met huisvesting/splitsen/samenvoegen/BAG bezighouden hebben vaak ook niet het inzicht in de vergunningenregelgeving van de Wabo.

Je kunt ze natuurlijk ook vragen even bij de collega's van Wabo-vergunningen te checken.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl