Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: van rechtswege vergunning
Naam: angelique (datum: 22-05-2019 09:18)

Bij een project heeft de gemeente de termijn laten verlopen. Zij dachten dat er nog stukken ingediend moesten worden, maar die waren reeds in maart ingediend. Hierdoor is de vergunning dus van rechtswege verleend. Nu de vraag....... De termijn verliep op 26 april.
In de publicatie staat nu geschreven dat de vergunning op 15 mei verleend wordt (dagtekening van de brief)
In de brief staat wel beschreven dat er op grons van ...... op 26 april op uw aanvraag had moeten beslist........ Wat is nu wettelijk de datum van de vergunning?
Is dit inderdaad de publicatiedatum (en dus verzending van de brief) of dient dit 26 april te zijn...
Reageer
Re: van rechtswege vergunning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-05-2019 12:17)

Zie par. 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-04-02#Hoofdstuk4

De fictieve positieve beschikking 'ontstaat', direct na het verstrijken van de termijn. De 'inwerkingtreding' (het mogen uitvoeren zeg maar) daarvan is echter pas later, op de 3e dag na het ontstaan, en dat is dan het begin van een het bezwaartraject.

Dat is anders dan bij een 'normaal' genomen besluit, dat treedt pas in werking op het moment dat het is 'bekendgemaakt (uitgereikt of verzonden aan de aanvrager). De gemeente moet altijd bekendmaken, maar dat hoeft niet openbaar. Dus het publiceren op een site of in een huis-aan-huisblad is een service maar hoeft niet.

Bij de positief fictieve beslissing moet de gemeente wel binnen 2 weken na het ontstaan ervan alsnog die bekendmaking richting de aanvrager sturen, met daarin een uitleg over de termijnen , inwerkingtreding en bezwaartermijn. Als ze dat niet op tijd doen kun je ze in gebreke stellen en geld vangen voor elke dag dat de gemeente te laat is (tot een maximum).

Binnen 6 weken na die bekendmaking kan de gemeente alsnog besluiten de aanvraag in te trekken of er extra voorwaarden aan te verbinden. Maar dat moeten ze wel erg goed onderbouwen, en ze moeten de vergunninghouder schadeloos stellen.
Re: van rechtswege vergunning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-05-2019 12:25)

Wanneer je rekening hebt gehouden met de extra tijd voor de aanvulling, en de termijn verliep daarmee op 26 april, is er op 29 april (de volgende werkdag) dus een positief fictieve beslissing ontstaan, die op 3 mei in werking is getreden.

Vanaf 3 mei is er 6 weken de tijd voor derden om bezwaar te maken. Dus tot en met 10 juni.

Dat gaat allemaal automatisch.

De gemeente heeft vervolgens een bekendmaking gestuurd op 15 mei. Dat is eer paar dagen te laat, die had uiterlijk op 13 mei moeten komen. Maar goed, ze zijn blijkbaar niet in gebreke gesteld, en daarmee is er geen gevolg.

De bekendmaking is voor de vergunninghouder niet interessant in dit geval, maar voor de gemeente wel. Die heeft tot en met 26 juni om nog voorwaarden te regelen of een intrekking te verzorgen.
Re: van rechtswege vergunning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-05-2019 12:26)

Op het moment dat de gemeente hun bekendmaking een 'besluit' noemt, gaat er iets mis. Dat besluit is allang genomen.
Re: van rechtswege vergunning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-05-2019 12:29)

En al het bovenstaande uiteraard met de kanttekening dat het moet gaan om een reguliere Wabo-procedure. De uitgebreide procedures worden niet fataal, maar kennen alleen een termijn van orde.
Re: van rechtswege vergunning
Naam:
pino (datum: 22-05-2019 13:16)


Binnen 6 weken na die bekendmaking kan de gemeente alsnog besluiten de aanvraag in te trekken of er extra voorwaarden aan te verbinden. Maar dat moeten ze wel erg goed onderbouwen, en ze moeten de vergunninghouder schadeloos stellen.

is dat zo?
meestal staat er in de vergunning dat je mag beginnen maar voor eigen risico tot de vergunning na 6 weken onherroepelijk is geworden.
Re: van rechtswege vergunning
Naam:
angelique (datum: 22-05-2019 13:20)

Dank je wel voor de uitgebreide uitleg.
We hebben nog nooit te maken gehad met een vergunning van rechtswege. Het verdient ook niet echt de schoonheidsprijs.
In de brief wordt niet over een besluit geschreven.
We hebben inderdaad al rekening gehouden met de termijn die nodig is geweest voor aanvullende stukken en ja, het is een reguliere procedure, die al een keer verdaagd was met 6 weken...........

Re: van rechtswege vergunning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 23-05-2019 13:43)

@Pino,

zekers, zie art. 4:20f van de Awb. Er moet wel sprake zijn van 'ernstige schade voor het algemeen belang' op het moment dat de vergunning wel zou worden uitgevoerd. Je ziet dus niet zo vaak dat ze iets met dit artikel doen.


1 Het bestuursorgaan kan aan de beschikking van rechtswege alsnog voorschriften verbinden of de beschikking intrekken voor zover dit nodig is om ernstige gevolgen voor het algemeen belang te voorkomen.

2 Een beschikking als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden genomen binnen zes weken na de bekendmaking van de beschikking van rechtswege.

3 Het bestuursorgaan vergoedt de schade die door de wijziging of intrekking bedoeld in het eerste lid wordt veroorzaakt.


Re: van rechtswege vergunning
Naam:
pino (datum: 23-05-2019 14:10)

oke dit is schijnbaar iets anders dan de 6 weken bezwaar periode bij een normaal afgegeven vergunning

Re: van rechtswege vergunning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 24-05-2019 15:58)

Yes it is. Maar die bezwaarperiode geldt hier ook gewoon, vanaf 3 dagen na het verlopen van de termijn.

Daarom kun je de gemeente ook met een dwangsom verplichten om een bekendmaking te doen, anders blijft die onduidelijkheid of er nog voorwaarden gesteld moeten worden te lang hangen.

Als ik het goed heb, is het stellen van die voorwaarden wel ook weer een apart besluit, waarop ook weer bezwaar/beroep mogelijk is.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl