Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam: m. de Lange, van privé vraag (datum: 12-05-2019 20:37)

Mag ik slapen op de 'bergzolder' (onbenoemde ruimte)

Het betreft een slaapkamer op een zolder verdieping via een vlizotrap.
Hier maak ik gebruik van maar nu heeft de woningbouwvereniging mij gezegd dat ik hiermee in overtreding ben.
Ik mag deze ruimte schijnbaar niet gebruiken als slaapkamer.

Ik woon in Haarlemmermeer in een 3 kamer tussenwoning van bouwjaar 2005 en sinds bijna 2 jaar hebben we de zolder in gebruik als 3de slaapkamer.
Er is een dakraam van c.a. 60 cm bij 48 cm dat open kan. Ook bevindt de verwarmingsketel zich op de zolder.
Grondopp is ongeveer 4m bij 5 m en vanaf de vloer loopt het dak schuin omhoog naar de nog. hoogste punt zal ingeveer 3.5 m zijn.

Als de vlizotrap uitstaat zijn alle ruimten op de eerste verdieping redelijk goed te bereiken.

Kunt u mij zeggen of ik hiermee bepaalde regels overtreed en de woningbouw vereniging gelijk heeft?


Ik ben u zeer erkentelijk als u mij van informatie zou kunnen voorzien.
Wanneer u daar geen tijd voor heeft kunt u mij wellicht vertellen waar ik die informatie terug zou kunnen vinden?
Reageer
Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
rr (datum: 12-05-2019 21:32)

Is de slaapkamerpolitie van de verhuurder langs geweest?Als het een slaapkamer is, dan moeten ze oa de trap aanpassen, brandveiligheids- en ventilatie voorziening plaatsen. Kennelijk was het zo niet gebouwd/ verhuurd. Ik neem aan dat je dat vooraf wist.

Overigens is er geen wettelijk voorschrift die dit verbiedt. Alleen dus het huurcontract, en je hebt ook zoiets als gezond verstand.


Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
pino (datum: 13-05-2019 08:08)

u mag slapen waar u wilt in u woning.
ook als die ruimte officieel geen verblijfsruimte kan zijn.

Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
Jack , van SenS (datum: 13-05-2019 09:34)

Volgens de regelgeving voldoet de zolder niet als slaapkamer (verblijfsruimte).

In beginsel kan niemand kan u verbieden daar te slapen. U mag slapen in uw woning waar u wilt, al is het in de badkuip.

Geen idee of het op een andere manier gevolgen kan hebben. Bijv. als er iets gebeurt (brand) en u bent, tegen het advies van de woningbouwvereniging in, de zolder toch blijven gebruiken als slaapkamer.
Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
Leon (datum: 13-05-2019 10:06)

Aan een verblijfsruimte worden meer eisen gesteld dan aan een overige ruimte. CV-ketels hangen we niet in een slaapkamer, dat heeft een reden. Een trap is breder en minder stijl dan een vlizo-laddertje. Hoe snel ben jij buiten als er brand uitbreekt? Kom je überhaupt buiten als de hut vol staat met rook? De woningstichting heeft hier ook een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van jouw welbehagen. In het kader van oneigenlijk gebruik kunnen ze hier dus vast wel iets van vinden.
Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
pino (datum: 13-05-2019 11:52)

Persoonlijk zou ik na een dergelijk schrijven mezelf meegaand opstellen
En aan de woningbouw vragen of het mogelijk is om een volwaardige slaapkamer te realiseren in ruil voor een x huurverhoging
of een verzoek voor een groter woonruimte doen omdat deze schijnbaar te weinig slaapkamers heeft.

Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
Joost (datum: 13-05-2019 13:55)

@leon je schrijft: De woningstichting heeft hier ook een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van jouw welbehagen. In het kader van oneigenlijk gebruik kunnen ze hier dus vast wel iets van vinden.

maar is dat echt zo? of zegt je gevoel dat je denkt dat dit zo is?

Want als dit echt zo zou zijn, dan is er m.i. sprake van juridische ongelijkheid en in een zekere zin zelfs van "discriminatie". Mensen met een koopwoning hebben deze "bescherming" namelijk niet. Ik vraag me dus sterk af hoe ver die maatschappelijke verantwoordelijkheid van de woningstichting daadwerkelijk juridisch gaat.

Ik denk en hoop (maar weet dat dus niet zeker) dat deze er in principe niet is en dat de woningstichting in het geval van een ongeval, veroorzaakt door het feit dat de bewoner slaapt op de bergzolder, hierop niet aangesproken kan worden, en dat dit de verantwoordelijkheid van de huurder is. De woningstichting kan m.i. enkel verantwoordelijk zijn wanneer zij willens en wetens een "onwettelijke" situatie bewust faciliteren.
Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
Leon (datum: 13-05-2019 14:07)

@Joost
Laat ik het zo zeggen: een woningstichting is een partij die je als professionele opdrachtgever kan zien. Je mag van zo'n partij verwachten dat zij kennis van zaken hebben, in dat opzicht is het ook niet zo gek dat men hier op reageert (al is het maar om elk 'risico' uit te sluiten. Men heeft het blijkbaar geconstateerd, dan kunnen ze toch niet anders dan op deze manier reageren. En dat heeft niets met discriminatie te maken maar alles met het dragen van verantwoordelijkheid. Als eigenaar van een gebouw heb je zekere verplichtingen. En een huurder is geen eigenaar (dat wordt ook nog wel eens vergeten zo lijkt het). Overigens zal de woningstichting hier wel te maken hebben met een zekere rechtsgelijkheid, want het aantal slaapkamers en/of vierkante meters verblijfsruimte is gekoppeld aan de huurpunten en daarmee de huursom. Als je dan goedkope zolders laat gebruiken als dure verblijfsruimten dan gaat er op den duur ook iets mis. En is dat allemaal te handhaven? Nee, natuurlijk niet. Maar blijkbaar is het geconstateerd, dan kan zo'n club toch niet anders dan reageren op basis van wat de regelgeving voorschrijft (of impliceert). Het enige wat TS kan doen is zich er op aanpassen (dan maar een stapelbedje), de woning laten aanpassen of anders een vervangende woning met voldoende slaapkamers zoeken. En troost je dan met de gedachte dat je plat gezegd al die tijd te weinig hebt betaald voor je woning.
Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
pino (datum: 13-05-2019 15:57)

ik ben het met Leon eens.
Als er kan worden vastgesteld dat de woningstichting op de hoogte is hebben zij mogelijk een probleem als er iets gebeurd met iemand die op zolder slaapt

Laten we het even een simpel niet al te ernstig voorbeeld nemen
een logerend vriendje valt door het trapgat van de vlizotrap die open staat
en breekt zijn been (mooie breuk na 6 weken weer zo fit als het maar kan.)

Van je zorgverzekering krijg je standaard de vraag of dergelijke kosten het gevolg zijn van een ongelukje
zo ja dan er volgt een aansprakelijkheid stelling.
Dan komt het balletje misschien uiteindelijk via de WA verzekering van de buren bij de woningbouw omdat er geen waarschijnlijk ook geen doorvalbeveiliging aanwezig is rondom de vlizotrap

Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
pino (datum: 13-05-2019 15:58)

buren moet huurder zijn
Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
Joost (datum: 13-05-2019 16:06)

@leon... ik vind het een interessant onderwerp..

jij schrijft: En dat heeft niets met discriminatie te maken maar alles met het dragen van verantwoordelijkheid. Als eigenaar van een gebouw heb je zekere verplichtingen.

Klopt... helemaal mee eens. Maar als eigenaar van een gebouw heb je verplichtingen die gaan over de technische staat van het pand, ben je verantwoordelijk dat het gebouw gebruikt wordt waarvoor het bedoelt is binnen de wet. (geen wietteelt, winkels in woonhuizen e.d.) Maar welke verantwoordelijkheid hebben woningbouwcoorperaties meer als een andere gebouweigenaren, dat zij zich kunnen/mogen of misschien wel moeten bemoeien met hoe een gebouw gebruikt wordt, wanneer bij gebruik van een gebouw de in de wet vastgestelde regels NIET worden overtreden. (m.a.w. er vindt geen illegale wietteelt plaats oid). Wanneer gebruik past binnen de wet (en dat is wonen) lijkt mij dat er feitelijk geen juridische basis bestaat voor enige bemoeienis. In geen enkele wet is namelijk vastgesteld dat je niet in een onbenoemde ruimte zou mogen slapen.

jij schrijft ook:
Overigens zal de woningstichting hier wel te maken hebben met een zekere rechtsgelijkheid, want het aantal slaapkamers en/of vierkante meters verblijfsruimte is gekoppeld aan de huurpunten en daarmee de huursom. Als je dan goedkope zolders laat gebruiken als dure verblijfsruimten dan gaat er op den duur ook iets mis..

ook hier ben ik benieuwd naar of dit echt zo is, of dat jij denk dat het zo is??? Want ook hier lijkt mij het uitgangspunt dat iedereen, ook een huurder, zijn woning zou moeten kunnen gebruiken zoals hij/zij dit wenst, en dat een verhuurder zich, zolang bij het gebruik geen wetten overtreden worden, er geen reden tot juridische stappen zijn. Ik twijfel of jouw koppeling tussen huurpunten en daadwerkelijk gebruik van de woning hout snijd. (heb jij hier voorbeelden van rechtspraak van uit de praktijk, i.r.t. gebruik en huurpunten?)

Dit alles staat natuurlijk los van privaatrechtelijke afspraken. Als verhuurder en huurder in de huurovereenkomst afspreken dat in onbenoemde ruimten geen slaapkamers mogen worden ingericht..... dan is dat de afspraak! En is dat mijn inziens dan ook de enige juridische grond waarop de verhuurder de huurder kan aanspreken.

Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
Joost (datum: 13-05-2019 16:11)

Laten we het even een simpel niet al te ernstig voorbeeld nemen een logerend vriendje valt door het trapgat van de vlizotrap die open staat en breekt zijn been (mooie breuk na 6 weken weer zo fit als het maar kan.)


Dat kan ook gebeuren als het logerend vriendje, de ook op zolder opgeslagen legotrein wilt halen en door het trapgat valt.

Ik vraag me serieus af of hier rechtspraak over is. Hoewel ik ieders mening hier respecteer en er begrip voor heb, heb ik toch vooral het idee dat het vermoedens en gedachten zijn die niet zijn gestaafd door een daadwerkelijk rechtelijke uitspraak.Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
Leon (datum: 13-05-2019 16:56)

@Joost
Even formeel: ik vermoed dat dat zo is. Heb ik ervaringen en/of jurisprudentie van dergelijke gevallen? Nee. Heb er ook niet naar gezocht om eerlijk te zijn. Wat ik wel heb is ervaring met diverse woningstichtingen, in nieuwbouwsituaties en renovaties/groot onderhoud, voor diverse doelgroepen. En dat zijn dan diverse 'types' woningstichtingen: de één weet tot op de laatste spijker hoe ze het hebben willen en laat dat in het werk controleren door eigen opzichters, de ander heeft er (met alle respect) geen bal verstand van, stelt zich zuiver juridisch op en laat verder alles aan 'de markt' over. Maar één ding is overal hetzelfde: als het gaat over benoeming van ruimten en/of zaken als gezondheid en veiligheid dan zijn ze bijzonder voorzichtig (en dan druk ik me op mijn beurt weer bijzonder voorzichtig uit). Dergelijke zaken wil men niet voor het woord hebben, niet vanwege de tijd die ze moeten besteden aan een telefoongesprekje maar vanwege de juridische rompslomp die er uit voort kan komen. We zijn het (hopelijk) wel met elkaar eens dat een zolder in de basis niet bedoeld is om als slaapkamer te gebruiken. Onbenoemde ruimte versus verblijfsruimte is jou bekend. Als een woningstichting dan constateert dat het anders gaat, dan kunnen ze toch niet anders dan hier een opmerking over maken? Constateren en negeren kan je vrij snel uitleggen als 'goedkeuren'. Daar zal een woningstichting zich nooit aan wagen. Als het er op aan komt is het dan de professionele partij die de onwetende huurder op de gevolgen had moeten wijzen etc. etc.
Re: slaapkamer op zolder via vlizotrap
Naam:
pino (datum: 14-05-2019 08:36)

Dan heeft het vriendje net zoveel pijn Maar is de woonstichting geen verwijt te maken om basis van een bouwkundig gebrek.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl