Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam: jasper schut (datum: 23-04-2019 12:12)

Wat is het maximaal toegestane hoogteverschil/opstap binnen een gebruiksoppervlak?

In de bijlage staat een kozijn met vensterbank op 19 cm. boven vloerniveau. Loopt de gebruiksoppervlakte (bij een voldoende breed kozijn) tot aan het kozijn of tot aan de opstap.
Wanneer het tot aan de opstap is, tot welk niveau zou deze verlaagd moeten worden om binnen de gebruiksoppervlakte te vallen?Bijlage: opstap binnen go.jpg Reageer
Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
pino (datum: 23-04-2019 12:17)

Er is geen maximaal hoogte verschil
je zal op een gegevensmoment wel een plintenladder nodig hebben :)


Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
Jeroen (datum: 23-04-2019 17:12)

Als ik het goed heb is de gebruiksoppervlak binnen de wanden. Kijk eens in de norm.

Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
Jack , van SenS (datum: 24-04-2019 08:51)

Gebruiksoppervlak is het vloeroppervlak gemeten binnen de opgaande scheidingsconstructies.

Zelf zou ik in het getoonde voorbeeld zeker niet tot het kozijn meten.


Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
Jeroen (datum: 24-04-2019 21:07)

Tenzij groter dan 0,5 m2 (zie norm)

Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
Jack , van SenS (datum: 25-04-2019 09:07)

@Jeroen; tenzij groter dan 0,5mē kan ik in de huidige norm niet vinden. (Ik dacht ook dat dat er ooit in heeft gestaan).

De hoogte van de onderdorpel in dit detail is waarschijnlijk bewust op 199mm bepaald. Dan is het namelijk nog net geen 'opstap' zoals bedoeld in afdeling 2.3 van het Bouwbesluit. Of het dan meteen ook tot het GO van de ruimte gerekend moet worden? Ik neig dan toch naar dat criterium van kleiner (niet) of groter (wel) dan 0,5mē. Tekstueel kan ik het in NEN2580 niet terugvinden, in fig. A.4 wordt een nis kleiner dan 0,5mē wel benoemd (en niet meegeteld).
Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
Leon (datum: 25-04-2019 12:35)

GO reken je inderdaad tot de scheidingsconstructies, maar in dit geval is de scheidingsconstructie dus het kozijn. Als die nis breder is dan 1,8 m1, hoger dan 1,5 m en groter is dan 0,5 m2 dan hoort deze formeel bij het GO. Niveauverschillen worden bij mijn weten in de NEN niet benoemd, maar als ik even redeneer op basis van het Bouwbesluit dan opstappen van maximaal 200 mm toegestaan, die mag je maken zonder toepassing van een trap o.i.d. en horen m.i. dus redelijkerwijs tot die bouwlaag. Tot zover de theorie. Dan de praktijk: ik tel dit soort nissen bij 'standaard' kozijnen nooit mee (en met mij velen geloof ik). Als je erkers/uitbouwen gaat maken wordt het natuurlijk een ander verhaal.
Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
pino (datum: 25-04-2019 14:29)

ik zou dit zonder meer mee tellen bij een kantoor of iets dergelijks het gaat dan zomaar om tientallen verhuurbare vierkante meters.

Voor een woning doet het er m.i. niet toe.

Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
Leon (datum: 25-04-2019 15:08)

Dat is inderdaad een terechte aanvulling pino. Als zo'n kozijn er tig keer in zit per verdieping dan kan het hard gaan in de meters.
Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
Jeroen (datum: 25-04-2019 16:05)

Wordt er niet gemeten op 1,50 m + vloer?

Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
Michiel (datum: 25-04-2019 16:25)

Zoals ik het zie wordt gebruiksoppervlakte gemeten OP vloerniveau (4.5.1 van NEN 2580). Zoals je zelf al aangeeft zit de vensterbank 19cm boven vloerniveau en zal derhalve niet meetellen voor je GO.

Voor verhuurbaar vloeroppervlakte wordt gemeten op 1,5m+peil voor wat betreft een ''glaslijncorrectie'', maar hier niet aan de orde als het gaat om gebruiksoppervlakte.

De nis kleiner dan 0,5m2 wordt trouwens vermeld in 4.1, algemene gedeelte van de vloeroppervlakten van de NEN 2580. (en breder dan 1,8m1 is niet noodzakelijk voor GO)
Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
Jack , van SenS (datum: 26-04-2019 10:35)

@Michiel; helemaal eens, maar met de aanvulling dat als deze nis groter is dan 0,5mē je deze m.i. toch mee moeten tellen als GO. Je kunt het toevoegen aan GO vloerniveau of apart benoemen.
Re: Hoogteverschil vloer binnen het gebruiksoppervlak.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 02-05-2019 13:44)

Pak figuur B.1 uit de NEN2580 er even bij.
In de definitie van bijna alle oppervlaktes staat dat er wordt gemeten op vloerniveau. Heel strikt gezien kun je dus alleen bij doorlopende vloeren tot aan het kozijn/glas de oppervlakte meenemen in je NVO en GO. Je hoeft (nog) niet te kijken naar VR en VG, die beperkingen komen later tijdens je bouwbesluittoets. Wel moet de hoogte boven dat vloeroppervlak groter zijn dan 1,5 mtr.

Om de negges tot verhuurbaar oppervlak te kunnen aanwijzen is er elders in de norm een glaslijncorrectie bepaald. Maar daarmee worden de negges nog steeds geen GO. Je ziet in tabel B.1 de glaslijncorrectie ook buiten het vlak staan van het GO, bij de 'niet toegewezen' ruimtes
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl