Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam: Koen (datum: 14-03-2019 18:38)

Op mijn woning wil ik in het zijdakvlak een dakkapel plaatsen. Deze zijde grenst aan de voortuin van de buren en dan aan de toerit van een achtergelegen parkeerterrein. Het terrein is in bezit van een vve, de toerit is in bezit van de gemeente. De gemeente stelt nu dat de dakkapel vergunningsplichtig is omdat deze uitkijkt op openbaar toegankelijk gebied. (Aan de overige eisen voor een vergunningsvrije dakkapel kan worden voldaan). Op de foto de situatie, waarbij de dakkapel in lijn met de ramen eronder komt. De buren zijn akkoord.
Hoever moet ik kunnen / mogen kijken, hoe moet ik “uitkijken op openbaar toegankelijk gebied” interpreteren? In eerste instantie kijk ik uit op de tuin van de buren, daarna pas op het “openbare” deel. Bij de meeste andere vergunningvrije objecten wordt gesproken over "grenzen aan".

Bijlage: IMG_3813.JPG Reageer
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
pino (datum: 14-03-2019 21:12)

aparte situatie zo met die ramen in de zijgevel horen de panden bij elkaar?
zoals een appartement en vormen ze eigenlijk 1 pand met 2 of meer eigenaren

Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Jack , van SenS (datum: 15-03-2019 08:26)

Je grenst aan de tuin van de buren en dus niet aan openbaar gebied. Dat 'uitkijkend op' ook van belang kan zijn heb ik nog niet eerder meegemaakt.

Maar, zoals Pino al aangeeft is dit wel 'n bijzondere situatie. Als die tuin inderdaad van de buren is, dan is het opmerkelijk dat er in die zijgevel ramen zitten. Volgens Bouwbesluit mag je die bijv. voor daglichttoetreding niet meetellen, en op grond van het burgerlijk wetboek mogen in beginsel ramen op minder dan 2m van de erfgrens (loodrecht gemeten) niet doorzichtig zijn. Komt nog bij dat, als het goed is, er voorzieningen getroffen zouden moeten zijn m.b.t. brandoverslag.

Is dit zo nieuw gebouwd, of is het een situatie die 'als gevolg van' is ontstaan?
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
pino (datum: 15-03-2019 08:58)

ik denk dat beide woningen op 1 kavel staan en de buren medebewoners zijn van het zelfde gebouw
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
pino (datum: 15-03-2019 09:00)

gebeurd wel vaker als het bijvoorbeeld toch al erfpacht is
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
JG (datum: 15-03-2019 11:46)

Als ik u was zou ik de vraag voorleggen aan de helpdeks bouwregelgeving van het ministerie van Volkshuisvesting...... ( VROM)
Ingeval het antwoord voor u positief uitvalt zal wellicht de gemeente de zienswijze van VROM volgen.
Proberen e.e.a. duidelijk aan te geven door bij de vraag naast een foto ook een situatie toe te voegen.


Via "Google" het vragenformulier te vinden met de trefwoorden "Formulier helpdesk VROM"

Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Jack , van SenS (datum: 15-03-2019 12:24)

@pino; uit de foto maak ik op dat beide woningen een eigen voordeur hebben. Het zijn dus twee geschakelde woningen. Van een 'gebouw' is dan m.i. geen sprake.

Als deze situatie tgv erfpacht wel zonder meer is toegestaan (ik bedoel dan mbt daglicht, brandoverslag e.d.) dan is er toch sprake van een soort 'rechtsongelijkheid' zou ik denken.
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Michiel Meinema , van Bouwfysica Meinema (datum: 15-03-2019 13:03)

Kijkt vrijwel elk raam niet uit op "openbaar toegankelijk gebied"?
rare definitie

Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
pino (datum: 15-03-2019 13:10)

Een eigen ingang maakt er niet automatisch een apart gebouw van
ik heb onlangs een vrijwel gelijke situatie gehad daar was die ogenschijnlijk geschakelde woning in werkelijkheid een boven- en benedenwoning met hun eigen toegang
Maar ik begrijp wat je zegt misschien reageert de ts nog even.

Jouw opmerking over rechtsongelijkheid heeft twee kanten
Als dat wel hun tuintje was mocht het ook niet.

Glas mag hier overigens alleen met toestemming van de buren als de gevel een perceelgrens is maar veel bezwaar zullen ze niet hebben gezien de ramen die er al zitten


Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Jack , van SenS (datum: 15-03-2019 16:36)

Interessante bijkomstigheid is overigens dat in het Bouwbesluit de termen 'perceel' en 'perceelsgrens' regelmatig worden vermeld, maar niet omschreven in art.1.1.

Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Koen (datum: 18-03-2019 09:59)

De situatie is al zo vanuit de bouw. Er is ivm het burenrecht door de buren akkoord gegeven op de ramen in de zijgevel en zij zijn ook akkoord met de dakkapel.
De gemeente geeft nu aan dat de dakkapel "uitkijkt op openbaar toegankelijk gebied”. Deze vraag wordt ook gesteld in de vergunningcheck van het omgevingsloketonline. Ik blijf het een vreemde vraag vinden, want uiteindelijk kwijt ieder raam naar mijn idee uit op openbaar toegankelijk gebied; het is alleen de vraag hoe ver je moet kijken.
Ik ga de vraag ook eens stellen bij VROM.
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
pino (datum: 18-03-2019 10:17)

Is de gemeente voornemen een vergunning te verstrekken als je hem aanvraagt?

zo ja dan doe je dat toch gewoon aanvraag voor een dakkapel kost ook niet de hele wereldRe: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
pino (datum: 18-03-2019 10:26)

Bij een normale eengezinswoning heb je overigens gelijk dan is het bij jouw vanaf 1 meter achter jouw voorgevel achter erfgebied

waar je vergunningsvrij mag bouwen
je "kijkt" nooit verder dan je eigen perceelgrens en daar sluit bij jouw geen openbaar gebied aan
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Jack , van SenS (datum: 18-03-2019 11:48)

In BOR, bijlage II art.2 staat niet 'uitkijken op' maar 'naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak'. In deze specifieke situatie denk ik dan: al zouden er nog drie voortuinen van andere percelen tussen liggen, dan is het nog steeds een 'naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak'. Waar trekt men de grens?

Ik sluit me aan bij pino: je grens aan een niet openbaar perceel. Dat is het eerste perceel waar je 'op uitkijkt'.

Het kromme is hier natuurlijk dat als het wel de zijtuin van de desbetreffende woning zou zijn (wat er net zou uit zou kunnen zien), we het er meteen over eens zouden zijn dat het grenst aan (en uitkijkt op) openbaar gebied.

Ben benieuwd hoe hier juridisch naar wordt gekeken en wat de vraag op de Helpdesk van VROM oplevert. Laat het ons weten aub !


Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Koen (datum: 18-03-2019 11:51)

Vreemd genoeg hoeft, volgens de vergunningcheck en de brochure, bij een dakkapel in een zijdakvlak geen meter vanaf de voorgevel te worden aangehouden, maar is 50 centimeter al voldoende zoals ook een achterdakvlak.

En uiteraard kost het aanvragen van een dakkapel niet de wereld, maar ik geef het toch liever ergens anders aan uit.
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
pino (datum: 18-03-2019 13:58)

Dat heb je mis, de eerste check is of het achtererf is.
Als je hem op een halve meter wil bouwen moet je uitgaan van voorerf
En is deze altijd vergunningsplichtig
zelfs al had de voorgevel van de buurman in 1 lijn met die van jouw doorgelopen
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
pino (datum: 18-03-2019 14:40)

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Amstelveen/CVDR453903.html
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
pino (datum: 18-03-2019 14:42)

bij bovenstaande link zie je dat ze het in amstelveen per perceel bekijken

Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Leon (datum: 18-03-2019 14:56)

Strikt genomen kijkt die dakkapel dan toch niet uit op openbaar gebied maar op de grond van de buren. Nu kan ik me wel voorstellen dat de gemeente dit standpunt inneemt, want in de praktijk beleef je die gevel als zijgevel. Je kijkt immers over de voortuin van de buren heen, als het je eigen voortuin was geweest dan had niemand er moeilijk over gedaan. Probleem is dat je hier een nogal onorthodoxe hoekoplossing hebt. Ziet er aardig uit hoor, maar op dit soort punten merk je dus wel dat de standaard wetgeving niet gestoeld is op dit soort oplossingen. Ik hoop overigens voor je dat deze situatie stand gaat houden tot in de lengten der dagen. Dit lijkt me een fantastische voedingsbodem voor een aflevering van de Rijdende Rechter ;)
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
pino (datum: 18-03-2019 16:10)

de situatie is zo gebouwd.
Dus gaan we er maar vanuit dat de toestemming om daar doorzichtige ramen te hebben goed is verankerd in de koopakte van beide panden


Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Leon (datum: 18-03-2019 16:25)

Oh dat zal best maar op papier vastleggen is wat anders dan vlekkeloos gebruiken. De Rijdende Rechter bestaat bij de gratie van zaken die op papier zogenaamd goed geregeld zijn. Glas van buurman A dat direct uitkijkt op perceel B gaat een keer ter discussie komen (al dan niet terecht). En als goede buren kom je daar wel uit, in dit geval heb je het gezamenlijk zo bedacht. Maar als je een paar verhuiswagens verder bent dan kan de vlag er heel anders bij hangen.
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Koen (datum: 19-03-2019 09:44)

@pino: Ik kan nergens vinden dat de dakkapel in het achtererfgebied moet. Hieronder bijlage II van de BOR, artikel 2, lid 4 over dakkapellen:

4 een dakkapel in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
a voorzien van een plat dak,
b gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m,
c onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet,
d bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok,
e zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak, en
f niet op:
1º een woonwagen,
2º een gebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat het slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden gehouden, of
3º een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden;

Bij bijvoorbeeld een bijbehorend bouwwerk (lid 3) wordt nadrukkelijk achtererfgebied vermeld.
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Koen (datum: 19-03-2019 09:51)

De gemeente gaat overigens akkoord met een vergunningvrije dakkapel: "Wij kunnen ons enigszins vinden in uw uitleg betreffende de tuin van de buren. Dit is inderdaad geen openbaar toegankelijk gebied. Wij denken dat deze gronden de relatie met het openbaar (toegankelijk) gebied “verbreken”. Doordat de niet openbare voortuin van de buren (derden), aangrenzend is aan de zijgevel, is het zijdakvlak hier niet direct gekeerd naar openbaar toegankelijk gebied. Zoals u ook aangeeft kan de dakkapel dan ook vergunningvrij geplaatst worden, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.”

Ik heb nog geen reactie van de Helpdesk.
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
pino (datum: 20-03-2019 08:16)

Je hebt gelijk dat staat er bij een aanbouw expliciet bij en bij een dakkapel niet.

maar vreemd is dat wel.
Stel nu dat die tuin wel van jouw was geweest hoe moet je het dan zien?
Het grootste deel van het dakvlak grens dan nog steeds niet aan openbaar gebied.
mijn insteek zou dan zijn dat je op het achterste gedeelte wel een dakkapel zonder vergunning zou kunnen plaatsen

Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
Koen (datum: 22-03-2019 08:41)

Hierbij het antwoord van de Helpdesk van het VROM:

Antwoord: De eis voor het vergunningvrij bouwen van een dakkapel is gekoppeld aan het criterium "niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak". Er geldt geen criterium dat "uitkijken op…" luidt. Als de zijde grenst aan de voortuin van de buren, grenst die zijde niet aan openbaar toegankelijk gebied. Dat die zijde goed zichtbaar is vanaf openbaar toegankelijk gebied, is niet relevant. Volgens jurisprudentie moet bij de beoordeling of een erf al dan niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd uitgegaan worden van het daaraan direct naastgelegen, en dus aangrenzend, gebied waarnaar het erf gekeerd is. Zie uitspraak Rb. Amsterdam van 28 september 2012: ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5165. De rechtbank overweegt daarbij dat een andere uitleg ("zichtbaar vanaf de openbare weg" of iets dergelijks) tot gevolg zou hebben dat geen enkel erf niet naar de openbare weg is gekeerd.
Re: uitkijkend op openbaar toegankelijk gebied
Naam:
JG (datum: 23-03-2019 21:56)

Eigenaren van grond /panden mogen afspraken maken .Echter aan een mondelinge of schriftelijk vastgelegde afspraak tussen A en B is een nieuwe eigenaar van het aangrenzende perceel niet gebonden. Pas is dat het geval indien de afspraak(en) in een notariële akte is vastgelegd en zijn ingeschreven bij het kadaster.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl