Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam: Pieter (datum: 20-02-2019 20:36)

Dag allemaal,
Ik ben voornemens om vergunningsvrij een tuinhuis te gaan bouwen achterin de tuin. Ik wil dit gaan doen gebruikmakend van Artikel 3 Bijlage II Bor. Nu heb ik vooraf contact gehad met de gemeente en ben ik in een gesprek beland met een ambtenaar die beweert dat Artikel 3 enkel kan worden gebruikt wanneer ik een verblijfsruimte ga realiseren?? Dit vanwege de tekst onder Artikel 3 lid sub c Bijlage II Bor. Omdat in haar optiek een verblijfsruimte gelijk is aan een hoofdfunctie, zij noemt het namelijk slaapkamer, woonkamer etc. realiseer ik in haar optiek een extra woning en dat is weer niet toegestaan, dus ik moet een vergunning aanvragen.
Ik heb veel meegemaakt maar dit lijkt mij echt volstrekte onzin? Ik wil een tuinhuis/garage gaan bouwen en zeker geen woning.
Mijn vrouw studeert Chinese Geneeskunde en heeft vorig jaar haar papieren gehaald voor holistische therapeut en we willen graag in het bijgebouw een praktijkruimte realiseren. Het bestemmingsplan geeft aan dat voor de aldaar geldende bestemming "Wonen" maximaal 30m2 voor vrije beroepen aan huis is toegestaan, wij blijven daar ruim onder. Alle overige ruimte in het tuinhuis, zo ook heel de eerste verdieping wordt enkel "opslag".
Als ik aan alle vereisten voldoe van artikel 3 en tevens aan de planvoorschriften van het bestemmingsplan, dan kan ik toch vergunningsvrij gaan bouwen?

Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft?

Met vriendelijke groet,

Pieter
Reageer
Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
Pieter (datum: 20-02-2019 20:45)

Aanvullend, ik zal nog even zeggen hoe ik Artikel 3 lid sub c Bijlage II Bor lees, namelijk dat mocht er sprake zijn van een verblijfsruimte, dan mag deze enkel op de begane grond zijn gerealiseerd.
Verder is in mijn optiek een verblijfsruimte niet per definitie een woonfunctie en kan bijvoorbeeld een garage ook prima een verblijfsruimte hebben.
Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
Jack , van SenS (datum: 21-02-2019 09:24)

Allereerst moet je echt onderscheid maken tussen de gebruiksfunctie van een gebouw (bijv. woonfunctie, kantoorfunctie, etc.) en het gebruik van een ruimte (bijv. verblijfsruimte, verkeersruimte, bergruimte, etc.)

Een garage is niet bestemd voor het verblijven van personen, maar is bedoeld voor het stallen van een voertuig. Geen verblijfsruimte dus. Wil je het anders gebruiken, dan moet je het geen garage noemen.

Of je praktijk mag houden in of bij je woning, kun je terugvinden in het bestemmingsplan.

Als je de 'vergunningencheck' start (www.omgevingsloket.nl) en alle vragen beantwoord komt aan het eind de conclusie of je wel of niet vergunningsvrij mag bouwen. Een essentiŽle vraag is in deze situatie of je wel of niet gaat bouwen ten dienste van het wonen. Voor een tuinhuis, garage, werkkamer o.i.d. zou het antwoord ja zijn, maar in geval van een (bedrijfsmatige) praktijkruimte zou het antwoord nee moeten zijn. Dat bepaalt mede dat het vergunningsplichtig is.
Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 21-02-2019 10:46)

Niet helemaal mee eens, ook een kleine bedrijfsruimte kan ten dienste van het wonnen staan. Vooral ook wanneer je bestemmingsplan een bedrijf aan huis toestaat.

Maak niet de fout te denken dat 'ten dienste van' een woonfunctie betekent dat het 'wonen' ook meteen het hoofdgebruik moet zijn. Ook een schuurtje of garage of overdekt zwembad of hobbyruimte kunnen prima gezien worden als 'ten dienste van' de woonfucntie in het hoofdgebouw.

Kijk in het bestemmingsplan daarbij wel goed na of je je 'beroep aan huis' in het hoofdgebouw MOET uitvoeren, of dat het ook in een losstaand bijgebouw mag zijn.
Ook omdat artikel 3 van Bijlage II ALLEEN de bouwcomponent vergunningvrij maakt, maar niet de bestemmingsplancomponent. Je zult je gebouwtje dan nog steeds moeten toetsen aan de bouw- en gebruiksregels van het BP.

Wanneer je er daarmee niet uitkomt, zou je altijd nog kunnen terugvallen op artikel 2 van Bijlage II, waarbij zowel het bouwen als de bestemming vergunningsvrij zijn te realiseren. Maar dan moet je waarschijnlijk wel wat kleiner bouwen.
Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
Pieter (datum: 21-02-2019 11:39)

Heren, bedankt voor jullie vlotte reactie, zeer welkom.
Ik heb alle stappen doorlopen en de tuin achterin geeft via ruimtelijkeplannen.nl weer dat de bestemming Wonen is. De gronden met die bestemming aangewezen laten het toe om 30m2 beroep aan huis te houden. Wij gaan in het tuinhuis van 55m2 "slechts" 25m2 aanwenden voor de praktijkruimte. In het opvolgende artikel over bijgebouwen wordt hier niet over gerept, maar nergens staat expliciet vermeld dat beroep aan huis enkel in de hoofdwoning mag. Dus ik heb zelf de aanname gedaan dat dit gewoon mogelijk is. Verder gaan we de eisen voor nieuwbouw in acht nemen qua plafondhoogte. Daglichttoetreding wordt alleen iets lastiger vrees ik maar ik geloof niet dat dit voor nu het vergunningsvrij bouwen in de weg hoeft te staan, zolang ik maar voldoe aan artikel 3 Bijlage II Bor en aan de eisen uit het bestemmingsplan.

Verder noemen we het een tuinhuis die primair, kijkende naar het aantal m2 en gebruik daarvan gaat dienen als opslag.

Dank wederom voor jullie tijd en kennis.

Groet,

Pieter
Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
Jack , van SenS (datum: 21-02-2019 12:37)

Pieter, in je reactie lijk je er van uit te gaan dat je niet aan bouwbesluiteisen (zoals daglicht) hoeft te voldoen omdat het vergunningsvrij is. Dat is niet juist; vergunningsvrij of niet: je moet aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen. Dus Šls er een eis m.b.t. daglicht geldt in de gekozen gebruiksfunctie, dan moet je daaraan voldoen.
Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 21-02-2019 12:58)

@Pieter,

Heb je in het BP ook gekeken of je op die gronden buiten het 'gewone' bouwvlak nog bijgebouwen mag maken van die oppervlakte en hoogte, met meerdere verdiepingen?

Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
Pieter (datum: 21-02-2019 14:03)

@ Jack, je hebt natuurlijk gelijk, vergunningsvrij houdt niet in dat ik niet aan de regels uit het bouwbesluit hoef te voldoen. Het is meer dat ik tussen 2 grote schuren in kom te staan waardoor de hoeveelheid daglicht tegen zal gaan vallen, laat ik het zo zeggen een lekker zonnetje naar binnen is niet mogelijk. Bestaan daar alternatieven voor, bijvoorbeeld kunstmatig daglicht? Dat ik het compenseer?

@Bolte, ja dat heb ik wel goed bekeken en daar wordt het volgende over geroepen, maar daar blijf ik makkelijk binnen aangezien ik ongeveer 300m2 achtertuin heb waarvan nog niks is bebouwd:

70 m≤ indien het oppervlak van het gedeelte van het bouwperceel binnen de in artikel 18.1 bedoelde gronden en buiten het bouwvlak, groter is dan 200 m2;
met dien verstande dat het gedeelte van het bouwperceel binnen de in artikel 18.1 bedoelde gronden en buiten het bouwvlak, niet meer dan voor 45% bebouwd mag worden

Ik heb dus vrij goed mn huiswerk gedaan maar loop nu tegen een ambtenaar aan die er een aparte visie op nahoudt en dat maakt wel dat ik ongerust ben geworden, het tuinhuis wordt geprefabriceerd inmiddels en ik had dus het plan om het vergunningsvrij te gaan doen. Misschien dat ik anders mijn plan reduceer tot enkel het creŽren van opslag/berging, zodat ik i.i.g. door kan gaan met bouwen.

Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
Jack , van SenS (datum: 21-02-2019 14:40)

Je meldt 300m≤ achtertuin waarvan nog niets bebouwd, maar het nieuwe bouwwerk komt wel tussen twee schuren? Die staan dus blijkbaar niet op jouw perceel? Dan vormen die rekenkundig voor de daglichttoetreding in jouw gebouwtje geen belemmering. Een goed alternatief of aanvulling tbv daglicht is een solatube (lichtkap met soort 'spiegelbuis').
Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
Pieter (datum: 21-02-2019 14:45)

@ Jack, klopt, ze staan niet op mijn perceel. Het zijn de gebouwen van mijn beide buren. Bedoel je met geen belemmering dat het niet uitmaakt als ik te weinig daglicht binnen heb?
Dank wederom voor bovenstaand advies!
Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
Jack , van SenS (datum: 21-02-2019 16:44)

Ik bedoel dat gebouwen die niet op jouw perceel buiten beschouwing blijven in de daglichtberekening van jouw gebouw (alsof ze er niet zouden staan).

Zie bouwbesluit art.3.75 lid 3.
Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
Pieter (datum: 21-02-2019 16:55)

Thanks Jack, helder.
Re: Artikel 3 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 25-02-2019 15:25)

... totdat je gevel met dat raam minder dan 2 meter van je erfgrens in de buurt komt, dan mag je het raam en ventilatievoorzieningen niet meer meenemen in bouwbesluitberekeningen.

Daarnaast kom je ook in de knoei met het burgerlijk wetboek. Maar dat is buiten de bouwregelgeving om.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl