Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam: Anoniem (datum: 17-01-2019 22:48)

Sinds een aantal weken ben ik op de hoogte gesteld door mijn buren dat ze met een bouwplan bezig zijn. Ze zijn van plan een tuinkamer aan de huidige woning te realiseren. Op dit moment loopt er een vergunningsaanvraag bij de gemeente. Er is sprake van een afwijking van het bestemmingsplan, waardoor de gemeente mijn belang en dat van de andere belanghebbende buren moet gaan meenemen in het besluit.

De belanghebbende buren en ik zijn ronduit tegen het verhaal. Ik ben de aangrenzende buurvrouw en het komt erop neer dat ik aan de achterkant van mijn huis bijna volledig word ingebouwd. De belanghebbende buren aan de andere kant zullen ook tegen de zijkant van dit gebouw aan komen te kijken. Daarnaast wordt er voor alle belanghebbende partijen zon- en daglicht weggenomen.

De contactpersoon van de gemeente heeft gezegd dat wanneer deze vergunning afgeketst wordt, de bouwende buren alsnog deze tuinkamer mogen gaan neerzetten.

Alleen dan wordt de tuinkamer nog een meter naar rechts opgeschoven, want ze moeten dan een meter van de openbare steeg af gaan bouwen (zie tekening).

Mijn vraag is: mag dit vergunningsvrij gebouwd worden? Met het oog op de 4 meter zone, functioneel ondergeschikt gebruik, regels uit het bouwbesluit, etc.? Ik ben al een aantal weken elke dag uren lang op onderzoek uit, maar ik kom zelf niet overal uit. Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Heb a.s. dinsdag weer een belangrijk gesprek bij de gemeente, en had gehoopt dat ik voor die tijd een antwoord zou hebben.

Ik hoop dat jullie wijs kunnen worden uit de tekening... Als er meer info nodig is dan hoor ik dat graag. Heel graag zou ik jullie mening horen! Waarvoor alvast heel erg veel dank!!!

Bijlage: Tekening tuinkamer (1).pdf Reageer
Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
pino (datum: 18-01-2019 10:15)

Als je er nu eens vanuit gaat dat de gemeente zijn werk gewoon goed doet.
Dan is jouw zoektocht totaal niet zinvol.
De gemeente controleert de aanvraag op de regelgeving vanuit het bouwbesluit.
Het vergunningsvrij verhaal is op dit moment nog helemaal niet van belang ze vragen immers wel een vergunning aan.

Heb je al met je buren gepraat?
Het is altijd beter om het samen op te lossen.

Je kunt in de eerste instantie alleen bezwaar maken tegen de aanpassing in het bestemmingsplan.
In dat bezwaar is het niet zinvol dat je er allerlei wetten bijhaalt
(Als je niet precies weet waar je het over hebt werkt dit eerder negatief)

Het is in de eerste instantie ruim voldoende dat je in een nette brief aangeeft waarom je bezwaar hebt tegen de voorgenomen wijziging in het bestemmingsplan.
Ga voor het opstellen hiervan eventueel even langs een rechtswinkel.

Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
pino (datum: 18-01-2019 10:17)

ps je kan je naam net zo goed invullen
aangezien je je adres ook opgeeft

Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
Karen (datum: 18-01-2019 13:42)

Je hebt gelijk, mijn naam is Karen.

Bedankt voor je reactie!

Dit is ook uiteraard mijn eerste actie binnen dit verhaal; het bezwaar heb ik netjes ingediend bij de gemeente, net als mijn buren dit hebben gedaan.

Maar nu heb ik a.s. dinsdag een gesprek bij de gemeente, samen met de buurvrouw die gaat verbouwen, want ze willen ons er samen uit laten komen om een middenweg te vinden voor het verhaal. Volgens de omwonende buren en ik is die er niet, want wij worden op alle mogelijke fronten toch ingebouwd.

De contactpersoon van de gemeente heeft erop gehamerd dat ik me moet focussen op het vinden van deze middenweg, want, ze zei, anders gaat de buurvrouw vergunningsvrij bouwen en dan mag ze bouwen wat ze wil, en word ik nóg een stuk verder ingebouwd.

Vandaar dat ik me ook graag (alvast) wil richten op deze optie.

Ik las, bijvoorbeeld, over de regel uit het Bouwbesluit wat betreft een doorgang naar een andere verblijfsruimte, deze moet minimaal 0,85m breed zijn. Ik zag op het forum dat dit niet geldt voor particuliere bouwaanvragen? Ik heb dat niet gelezen in het bouwbesluit, maar misschien heb ik dat mis.

En kunnen zij een tuinkamer aanmerken als ondergeschikt aan het gebruik van de woning? Dit kun je toch in feite ook zien als een functionele uitbreiding van de woning?
Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 18-01-2019 14:17)

Het zal om vergunnnigsvrij te zijn vast wel wat moeten worden aangepast, maar het feit blijft dat het stuk wat aan uw perceel grenst in al die gevallen kan worden dichtgebouwd. U heeft wat dat betreft ook geen 'recht' op uitzicht of zonlicht. DAt zijn nou eenmaal de nadelen van het wonen in een dichtgebouwde omgeving.
Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
B. Dover (datum: 18-01-2019 15:55)

U kunt de regels voor vergunningsvrij terugvinden in de folder van de overheid. Deze is te vinden via onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/07/01/vergunningvrij-bouwen-bijbehorend-bouwwerk

In dit document wordt op heldere wijze en door middel van voorbeelden uitgelegd waaraan een vergunningsvrije aanbouw moet voldoen.
Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
pino (datum: 18-01-2019 16:07)

Ik vind het top van jouw gemeente om samen met de belanghebbende een oplossing proberen te vinden, in de meeste gevallen branden ze daar liever hun vingers niet aan.

Neem het advies van die ambtenaar ter harten en focus je inderdaad op een compromis.

De door jouw aangehaalde zaken snijden geen hout.
Ja die ruimte is ondergeschikt aan de woning.
tuinkamer is maar een naam je kan het ook hobbyruimte of bijkeuken noemen.

Waar je met die doorgang breedte naartoe wil is me een raadsel.


Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
Leon (datum: 21-01-2019 13:29)

Ik denk dat je je inderdaad even moet realiseren hoe het zit met rechten en plichten. De buren hebben tot in zekere mate recht om hun perceel te bebouwen, net zoals jij dat hebt. Anderzijds heb je geen enkel recht op uitzicht/zonlicht zoals je dat nu hebt. Dat soort belangen zijn afgewogen/vastgelegd in het bestemmingsplan en in de bepalingen rondom vergunningsvrij bouwen, en dat is weer gekoppeld aan het bouwrecht van de buren. Je zult er dus echt in overleg uit moeten komen (in de wetenschap dat alles wat men je tegemoet komt 'winst' is).
Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
Karen (datum: 31-01-2019 12:50)

Hartelijk dank voor jullie reacties!

Ik heb me mede dankzij jullie advies in de tussentijd gefocust op een compromis met de buren. Zij willen echter geen compromis maken, dus zij willen het eerste plan doorzetten.

Het is inderdaad zo dat er in de Nederlandse wet niets geregeld is over recht op daglicht, dat wil niet zeggen dat men er GEEN recht op heeft.

Ieder mens heeft dat namelijk wel en dit is noodzakelijk voor een goed welbevinden van een mens.

Wanneer ik op 4 meter afstand van mijn (al kleine) achterraam volledig wordt dichtgebouwd (2,75m hoog) dan lijkt het mij toch echt dat ze mij op basis van burenrecht onrechtmatige hinder aanbrengen.

Ik ga me nu focussen op een schaduw/zon berekening en in elk geval een zienswijze indienen bij de gemeente.

@pino: met die doorgang bedoelde ik: wanneer mijn buren vergunningvrij gaan bouwen, schuift de aanbouw een meter op naar mijn kant i.v.m. de openbare steeg. Er blijft dan in totaal nog krap 80 cm over voor een doorgang naar de tuinkamer. Volgens het bouwbesluit moet een vluchtroute naar een verblijfsruimte (vanuit huiskamer naar tuinkamer of andersom) breder zijn dan 0,85m.

Bij welke onafhankelijke instantie kan ik verder informeren over regels uit het bouwbesluit? Aangezien ik meer info zou willen hebben over bijvoorbeeld de veiligheidseisen; van de gemeente krijg ik alleen het antwoord; 'daar voldoen ze allemaal aan'. Dat kan maar daar wil ik graag zelf wat meer info over, en die geven zij mij niet.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!
Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
Leon (datum: 31-01-2019 13:23)

Pas wel even op met waar je tegen ageert. Bouwhoogtes bijvoorbeeld zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en (indien van toepassing) de regeling omtrent vergunningsvrij bouwen. Als het bouwwerk daar aan voldoet kun je hoog of laag springen, maar dan kan een bouwvergunning daar niet op af ketsen.
Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
pino (datum: 31-01-2019 14:06)

De vergunning aanvechten op technische aspecten is een doodlopende weg.

Die maat eisen voor de doorgang zijn dus helemaal niet relevant voor deze aanvraag.
je buren zijn niet van plan om vergunningsvrij te bouwen.
En voor verbouw gelden ze overigens ook niet zo zwart wit daar is het van rechtens verkregen niveau van toepassingRe: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
Karen (datum: 31-01-2019 14:19)

Dat klopt, bij deze aanvraag geldt dat inderdaad niet.

Dit gaat ook over de mogelijke optie vergunningvrij bouwen.

Die komt in beeld als deze vergunning niet door gaat. Die vergunningvrije optie is voor mij totaal niet aanvaardbaar. En in dat geval moeten ze voldoen aan de regels uit het bouwbesluit. Dus mijn vraag is: geldt deze regel in dat geval dan wel voor hun?
Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
Leon (datum: 31-01-2019 14:41)

Vervelend dat die optie niet aanvaardbaar is, maar houd er wel even rekening mee dat je hier feitelijks niets over te zeggen hebt. Je kan je buren verzoeken om e.e.a. aan te passen maar ze zijn je helemaal niks verplicht. Toetsingskader is het bestemmingsplan (i.g.v. vergunningsplichtig) of randvoorwaarden vergunningsvrij bouwen (i.g.v. vergunningsvrij). De regels uit het Bouwbesluit zijn altijd van toepassing, de afmeting van die steeg (want daar gaat het je om geloof ik) staan daar echter niet in genoemd. Dat zal een kwestie zijn van de eigendomssituatie en/of een regeling m.b.t. erfdienstbaarheid. En dat zijn zaken die in een bouwvergunning niet beoordeeld worden. Sterker nog: bij strijdigheid mag een vergunning daar zelfs niet op afgekeurd worden.
Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
Jack , van SenS (datum: 31-01-2019 15:34)

Als ik het goed begrijp vind je de vergunningsvrije optie dus nog ongunstiger dan de niet-vergunningsvrije optie?

Dan wordt het een lastige keuze. Stel dat jouw zienswijze/bezwaar gegrond is, dan kunnen de buren altijd nog terugvallen op de vergunningsvrije optie ... en die wil je helemaal niet? En vergunningsvrij geeft je geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Overigens; vergunningsvrij en niet-vergunningsvrij moeten beiden aan de regels van het Bouwbesluit voldoen.
Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
pino (datum: 31-01-2019 16:45)

U buren hebben al flink wat uitgegeven aan dit plan.
Die willen de vergunningsvrije versie eigenlijk niet anders hadden ze die gelijk wel gekozen.

verder acht ik de kans dat die aanvraag wordt afgewezen vrij klein.
Re: Bouwen binnen en buiten 4 meter zone (SPOEDGEVAL waarvoor graag jullie hulp)
Naam:
Karen (datum: 16-02-2019 09:58)

Nogmaals dank voor jullie feedback!

Het is inderdaad zo dat de vergunningsvrije optie nog ongunstiger wordt. Daarom is dit zo'n lastig verhaal.

Ik ben inmiddels van veel regels op de hoogte. Daarin wordt ik geholpen door twee bevriende architecten/ingenieurs.

Er is echter 1 ding wat nog niet helder voor mij is.

Deze vraag gaat in dit geval over vergunningvrij bouwen. In de folder hierover van de Rijksoverheid valt te lezen dat het te bouwen bijbehorende bouwwerk valt onder artikel 2 of 3 uit bijlage II van het Bor.

Ik ben heel benieuwd op basis van welk artikel onze situatie benaderd moet worden en of het bestemmingsplan wel of geen rol speelt. Kan iemand mij bij dit verhaal helpen?
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl