Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: druiplijn veranderen
Naam: Adams, van adamsbeveiliging (datum: 16-01-2019 07:27)

Mijn platdak ligt op 4,5meter hoog en aan een kant een hellend dak met een goot op 2,5 meter, De druiplijn mag op 3,25 liggen maar ligt nu op 4,5 meter, Als ik nu de afvoer van het hogen dak nu inwendig laat lopen praat je dan nog steeds over een druiplijn.
Reageer
Re: druiplijn veranderen
Naam:
Jack , van SenS (datum: 16-01-2019 09:18)

Dit blijkt regelmatig punt van discussie (zie ook geschiedenis van dit forum). Tot mijn verbazing is de juridische uitkomst in vergelijkbare situaties vaak dat bovenkant hellend dak (blijkbaar omdat het geen nok, maar platdak is) als druiplijn wordt beschouwd, ondanks de lager aanwezige goot.

Het verplaatsen van de afvoer heeft mijn inziens geen invloed op waar de druiplijn ligt. Check voor de volledigheid ook de definities in het bestemmingsplan.
Re: druiplijn veranderen
Naam:
Jeroen (datum: 16-01-2019 10:49)

Een puntdak o.d. mag wel, maar eenzelfde dakhelling maar dan afgeknot niet.

Ik weet wel hoe ik het zou benaderen.
Re: druiplijn veranderen
Naam:
pino (datum: 16-01-2019 11:23)

Zoek de definitie op in het bestemmingsplan waar het pand onder valt.
Die is leidend.


Re: druiplijn veranderen
Naam:
Jeroen (datum: 16-01-2019 12:19)

Daarmee kom je er niet altijd uit.
Re: druiplijn veranderen
Naam:
Leon (datum: 16-01-2019 12:29)

De wijze van meten is inderdaad leidend zoals dat in het bestemmingsplan staat, die terminologie kun je niet één op één doorzetten in je technische uitwerking.
Re: druiplijn veranderen
Naam:
pino (datum: 16-01-2019 13:18)

Toch is dat de enigste bron waar je wat aan hebt.

mocht je het niet begrijpen dan kan je hier eventueel uitleg vragen
Re: druiplijn veranderen
Naam:
Jeroen (datum: 16-01-2019 14:33)

Soms moet je zelf ook nog eens nadenken.
Wat als er twee druiplijnen zijn volgens de regeltjes?
Moet je dan de hoogste of de laagste aanhouden?
Naar mijn idee de laagste.
Re: druiplijn veranderen
Naam:
Jack , van SenS (datum: 16-01-2019 15:18)

Meestal wordt in een bestemmingsplan niet de druiplijn, maar de goothoogte van 'n bouwwerk gedefinieerd, nl: "vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel."

Een platdak heeft doorgaans geen goot, dus dan geldt als 'goothoogte'(= bovenkant goot = druiplijn) de bovenkant van het boeibord.

De vraag betreft 'n bouwwerk met plat dak op 4m, met aan één zijde een hellend dak met goot. Het plat dak wordt niet gezien als kap, dus is het boeibord van het plat dak ook 'goothoogte', en dus is 4m niet toegestaan.

Ik vraag me af hoe dit wordt beoordeeld als je een schilddak hebt, met aan 4 zijden een hellend dak en bovenop een platdak. Maar dan geen boeibord, maar chaperonpan of nokvorst als overgang aan bovenzijde hellend dak? Dan is er geen boeibord, en als enige druiplijn is er de goot onderaan het hellend dak.
Re: druiplijn veranderen
Naam:
Leon (datum: 16-01-2019 15:27)

Tja het is maar net hoe e.e.a. omschreven wordt Jack. En daarbij ligt het er ook sterk aan of je zo'n gebouw in een bestaand bestemmingsplan wil passen of dat je een bestemmingsplan schrijft op basis van een voorgenomen bouwplan. Ben je bezig met een nieuw/gewijzigd bestemmingsplan dan wordt de terminologie wel zo gekozen dat het klopt. Heb je te maken met een bestaand bestemmingsplan voor een complete bestaande wijk dan zit de kans er dik in dat dergelijke ontwerpen er niet in passen (al dan niet bewust). Simpelweg omdat die bestemmingsplannen toegespitst zijn op de standaard woningen met hellend dak. Je bent dan mede afhankelijk van de gemeente. Wellicht kan je zo'n woning dan niet maken. En wellicht is dat ook een bewuste keuze vanuit de gemeente gezien (om wat voor reden dan ook).
Re: druiplijn veranderen
Naam:
pino (datum: 17-01-2019 13:19)

tegenwoordig is de goothoogte meestal het (denkbeeldige) snijpunt tussen een dakvlak of een raaklijn aan het dakvlak en de gevel.

Vanzelfsprekend zijn alle snijpunten van belang en niet alleen de laagsteRe: druiplijn veranderen
Naam:
Jeroen (datum: 17-01-2019 21:18)

Ja, maar welke ga je dan aanhouden?
Re: druiplijn veranderen
Naam:
pino (datum: 18-01-2019 09:47)

allemaal.
en de hoogste is vanzelfsprekend maatgevend voor de maximale hoogte eis

Re: druiplijn veranderen
Naam:
Jeroen (datum: 18-01-2019 15:53)

Wat een onzin dat laatste. Waarom niet de laagste? In de meeste gevallen zal de uitvoering aan twee zijden gelijk zijn. Dan heb je een afgeknot dak. Zonder afknotting zou je geen discussie hebben.
Zonder afknotting zou de bouw gewoon veel hoger zijn.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl