Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: rookgasafvoer
Naam: Marcel Peņa (datum: 11-01-2019 22:56)

Op nog geen halve meter van het dakraam van mijn huurwoning bevindt zich een rookgasafvoerpijp van mijn buren die in hetzelfde complex wonen van de woningbouwvereniging. De wbv weigert om die op mijn verzoek te verhogen/verplaatsen. De gemeente (Amsterdam) beweert dat het Bouwbesluit alleen gaat over 2 afzonderlijke complexen en niet over huurders van hetzelfde complex. Op welke wetten/bouwvoorschriften kan ik een beroep doen om verplaatsing af te dwingen?
Reageer
Re: rookgasafvoer
Naam:
JG (datum: 12-01-2019 11:57)

Vraagpunten:
Behoort de rookgasafvoerpijp tot het oorspronkelijk complex, of is de pijp zelf door de huurder aangebracht ?

Is het een jaren bestaande situatie ?

Is het stookpatroon gewijzigd waardoor mogelijk meer rook-/of stankoverlast kan ontstaan ?


Re: rookgasafvoer
Naam:
pino (datum: 12-01-2019 15:38)

Ik neem aan dat je last hebt van die pijp.
geeft dit nogmaals aan bui de huisbaas.

met de melding dat je een huurverlagingsprocedure gaat starten als hij dit probleem niet verhelpt.

bij een halve meter kan je er vanuit gaan dat de verdunningsfactor niet in orde is

De gemeente heeft gelijk dat ze niets kunnen bij 1 eigenaar
Re: rookgasafvoer
Naam:
Frits (datum: 15-01-2019 16:51)

Vraag de gemeente eens naar artikel 3.51 lid 1

Met artikel 3.51 moet worden bepaald waar waar de aan- en afvoervoorzieningen in de uitwendige scheidingsconstructie geplaatst mogen worden.

Voorkomen moet worden dat door het gebouw zelf afgevoerde rook onverdund weer het gebouw wordt ingezogen. Om die reden stelt artikel 3.51 in het eerste lid eisen ter beperking van de concentraties verontreinigde lucht en verbrandingsgassen bij een instroomopening voor verbrandingslucht. Dit betekent dat eventuele rookgassen en verontreinigde lucht zo verdund moeten zijn dat mochten zij weer naar binnen worden gezogen, zodanig zijn verdund dat geen schadelijke effecten op de gezondheid kunnen ontstaan. Uit NEN 1087 volgt voor een specifiek geval wat de minimale afstand tussen een uit- en een instroomopening moet zijn om aan de in tabel 3.33 opgenomen verdunningsfactoren te voldoen.
Re: rookgasafvoer
Naam:
Marcel (datum: 04-02-2019 22:25)

Beste Pino, hoe weet je dat de verdunningsfactor voor die afstand niet van toepassing is? Kan ik dat in een bestaande (nen) norm terugvinden?

Met vriendelijke groet,

Marcel Peņa
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl