Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Bouwhoogte, verblijfsgebied
Naam: Angela (datum: 03-01-2019 22:50)

Wij zitten momenteel in een wat lastigere situatie met onze gemeente en ik wil zo goed mogelijk onderzoek gedaan hebben alvorens ik een reactie aan hen geef.

Wij hebben een vergunningsaanvraag gedaan voor het bouwen van een schuur met een verdieping erop. Met een nekhoogte van 5300cm, een overschrijding van 30cm van hetgeen in het BP is vastgelegd. Nu is er de mogelijkheid een beroep te doen op een binnenplanse vrijstelling, maar deze is door de gemeente afgewezen. Zij geven aan dat de tweede laag niet gebruikt mag worden als verblijfsgebied. (Ik wil graag deze hoogte omdat ik daar dan mijn atelier kan maken en mijn fotografie achtergronddoeken op kan hangen. Nu vroeg ik mij het volgende af. De stahoogte van deze ruimte zal 2.45 a 2.50m bedragen en blijft daarmee onder de vastgestelde minimumhoogte van 2.60m, mag deze dan nog wel als verblijfsruimte worden aangemerkt of kan ik op basis van die criteria toch verzoeken om de aanvraag goed te keuren? Is alles beneden de 2.60 geen overige ruimte en is dan een afwijzing op basis van "er mag geen verblijfsgebied op een tweede laag gemaakt worden" onterecht?In ieder geval alvast heel hartelijk dank voor uw reactie.

Reageer
Re: Bouwhoogte, verblijfsgebied
Naam:
pino (datum: 04-01-2019 08:41)

Ik neem aan dat er een bouwkundige betrokken is bij deze aanvraag
ga daar eens mee praten

Het bouwbesluit werk niet op de manier zoals jij hoopt.
minimaal betekend dat je die maat moet realiseren anders mag je er de desbetreffende functie er niet aan geven.
De minimale hoogte is hier overigens 2100 er van uitgaande dat dit bij een bestaande woning wordt gerealiseerd.

De term schuur dekt de lading niet.

De gemeente heeft schijnbaar aangegeven dat je wel een bergzolder mag realiseren
Weet de gemeente dat je een bedrijf aan huis wilt realiseren?
Dat is lang niet altijd toegestaan vanuit het bestemmingsplan.


Re: Bouwhoogte, verblijfsgebied
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-01-2019 09:48)

@pino; jouw redenatie dat je hier uit mag gaan van 2,1m hoogte omdat het bij een bestaande woning wordt gebouwd lijkt me niet juist. De schuur wordt nieuw gebouwd en zal aan de nieuwbouweisen (voor de desbetreffende gebruiksfuncties in die schuur) moeten voldoen.

@angela; als je aan de eisen van een verblijfsruimte moet voldoen, dan moet die hoogte van 2,6m ook nog eens over een breedte van tenminste 1,8m (en 5mē opp.) aanwezig zijn.

Wat wordt de functie op de begane grond van de schuur?
Is het gebruik van de ruimte op de verdieping hobby of (semi)beroepsmatig?
Re: Bouwhoogte, verblijfsgebied
Naam:
pino (datum: 04-01-2019 11:10)

Jack ben ik niet met je eens.
Het is voor verbouw en bijbouwen minimaal 2100 tenzij het van rechtens verkregen niveau reeds hoger is.Re: Bouwhoogte, verblijfsgebied
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-01-2019 12:37)

De schuur wordt nieuw gebouwd; er is geen sprake van verbouw.
Re: Bouwhoogte, verblijfsgebied
Naam:
Ben Dover (datum: 04-01-2019 13:40)

Ik heb dit al vaker gezegd: als het particulier opdrachtgeverschap en een woonfunctie betreft dan geldt art. 1.12a (uitzonderingen woonfunctie particulier eigendom) en daarin staat dat de eisen t.a.v. de vrije hoogte (art. 4.3 lid 6) ten minste dienen te voldoen aan de eisen voor bestaande bouw (art. 4.7 lid 1). Dit is dus ten minste 2,1m.

Als zodanig kan de TS zich dus niet beroepen op een te kleine hoogte.

Volgens mij is het overigens ook zo dat de gemeente alles behalve verplicht is om een binnenplanse afwijking te accepteren. Deze mogelijkheid is niet in het leven geroepen om meer mogelijk te maken voor de aanvrager van de vergunning maar om afwijkingen voortkomend uit bijvoorbeeld bouwfouten te kunnen accepteren zonder dat er meteen een bestemmingsplanwijziging moet worden gestart.

De 'workaround' is overigens gemakkelijk; benoem de ruimte in de aanvraag als onbenoemd en dat je deze vervolgens als werkruimte gaat gebruiken is aan jouw (je mag immers ook in de toilet gaan werken mocht je dit willen).
Re: Bouwhoogte, verblijfsgebied
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-01-2019 14:15)

Klopt helemaal, maar uit de vraagstelling maak ik op dat de schuur in dit geval niet de bij de woonfunctie behorende bergruimte o.i.d. betreft. Mag het dan nog steeds als uitzondering zoals bedoeld in artikel 1.12a worden beschouwd?

TS had natuurlijk ook de gehele schuur kunnen aanvragen als overige gebruiksfunctie, dan hoeft ze geen verblijfsruimte te benoemen en geen rekening te houden met minimale hoogte e.d. Hoe ze deze ruimtes dan daadwerkelijk gaat gebruiken bepaalt ze zelf.
Re: Bouwhoogte, verblijfsgebied
Naam:
ANGELA (datum: 01-02-2019 13:17)

Heren,

Allereerst heel hartelijk dank dat jullie de moeite hebben genomen om op mijn vraag te reageren. Ik had helaas niet door dat ik antwoorden had ontvangen, dus mijn excuses voor de vertraagde reactie mijnerzijds.

De betrokken bouwkundige laat ik even buiten beschouwing, daar dit iets is dat ik wil weten alvorens ik hem hiermee lastig ga vallen.

De aanvraag is initieel gedaan met overige ruimte/gebruiksfunctie als beschrijving. Beneden zal manlief, die veel vanuit huis werkt, zijn bureau plaatsen en zal ook een gedeelte opslag zijn voor de tuinspullen. Het is door de architect er later in gezet omdat hij meende dat de gemeente hierdoor een juister beeld van de plannen zou krijgen.

Ik wil geen bedrijf aan huis realiseren, ik wil graag mijn atelier daar maken en ben enkel hobbymatig bezig.

conform artikel https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2018-11-03/#Hoofdstuk1_Paragraaf1.1_Artikel1.1 lid 4.1 zou er dan toch helemaal geen sprake zijn van een verblijfsruimte en zou deze toch vallen onder overige gebruiksfunctie? Los van het feit dat ze altijd af kunnen zien van een binnenplanse goedkeuring, is de gegeven motivatie dan toch niet juist? En als men wel ons bouwplan wil scharen onder een andere categorie (bijvoorbeeld kantoor oid) dan is de gestelde hoogte toch 2.6m zoals in die tabel staat beschreven? Van een woonfunctie is toch geen sprake?

Ik ben me er van bewust dat ze geenszins verplicht zijn de aanvraag goed te keuren, maar ben wel van mening dat hier een gedegen motivatie voor gegeven moet worden en niet 1 obv foutieve informatie. Daarbij ben ik zo eerlijk om op voorhand aan te vragen of we die 10 procent, waar we zelfs nog onder blijven, mogen benutten. Ik had ook een schuur kunnen laten bouwen en dan achteraf ooit een keer aan moeten geven dat ik 30cm te hoog was. Helaas is eerlijk zijn niet altijd de slimste keuze, maar voor mij nog altijd wel de juiste.

Ik heb bij de gemeente een aanvraag neergelegd om de reeds verleende vergunningen waarin wel een binnen of buitenplanse ontheffing is verleend, aan mij te doen toekomen. Dan kan ik vergelijken en zien of er los van dit alles nog sprake is van een gelijkheidsbeginsel. De gemeente heeft hierop een verzoek tot een gesprek bij mij neergelegd, dus ik ben benieuwd of we elkaar kunnen vinden in dit gesprek. Ik zal het laten weten....Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl