Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Door uitstekende potdekselplanken minimale overschreiding m2 uit bestemmingsplan
Naam: Maarten (datum: 04-12-2018 18:59)

De casus: bestemmingsplan bied ruimte voor schuur van 150m2. In bouwplan is fundering+borstwering 10x15 dus 150m2, echter de potdeksels die vanaf ca. 1 meter hoogte zijn ingetekend vallen iets buiten het metselwerk (22mm). Gemeente oordeelt vervolgens dat niet wordt voldaan aan bestemmingsplan (want groter dan 150m2) en geeft aan dat uitgebreide procedure van toepassing is. Moet ik hierin mee gaan of moet dit worden gezien als minimaal overstek? Is hier jurisprudentie over? Alvast bedankt voor de reactie!
Reageer
Re: Door uitstekende potdekselplanken minimale overschreiding m2 uit bestemmingsplan
Naam:
tim (datum: 04-12-2018 19:16)

Kijk eens bij artikel wijze van meten in het bestemmingsplan. Misschien dat hier iets staat. Maar normaal is het de buitenwerkse maten van de gevels.
Eigenlijk is het een ontwerpfout(je). Daarom het bouwplan iets aanpassen zodat het voldoet, kleine aanpassing en geen dure, lange procedure.
Re: Door uitstekende potdekselplanken minimale overschreiding m2 uit bestemmingsplan
Naam:
JG (datum: 04-12-2018 19:23)

Indien er sprake is van een vergunningsplichtige schuur dan dient gemeten te worden volgens de methode zoals in het geldende bestemmingsplan is aangegeven.( onderdeel wijze van meten)
Een vergunningsvrije schuur dient gemeten te worden op de manier zoals volgt uit artikel 1 lid 2 van Bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht ( Bor)Re: Door uitstekende potdekselplanken minimale overschreiding m2 uit bestemmingsplan
Naam:
pino (datum: 05-12-2018 10:44)

Gewoon het plan aanpassen is immers een ontwerpfout.

Anderzijds als de gemeente aangeeft dat ze een procedure moeten starten betekend dat in principe dat ze wel bereid zijn om het toe te staan.
(anders zijn ze verplicht om het keihard af te wijzen ze mogen je niet zinloos op kosten jagen)

Re: Door uitstekende potdekselplanken minimale overschreiding m2 uit bestemmingsplan
Naam:
Maarten (datum: 05-12-2018 22:16)

Welnu, het geval wil dat het de legalisering van een bestaande schuur betreft. Gemeente geeft dus aan (door de uitstekende potdeksels) alleen maar te kunnen vergunnen volgens de uitgebreide procedure (ruimtelijke onderbouwing, diverse onderzoeken, 4500 aan leges....) want ik zit 1,5 m2 boven het maximum uit het bestemmingsplan. Uiteraard ben ik hier niet gelukkig mee en heb ik er spijt van, maar is er voor mij nog een andere oplossing, anders dan bovengenoemd, dan wel het aanpassen van het gebouw?
Re: Door uitstekende potdekselplanken minimale overschreiding m2 uit bestemmingsplan
Naam:
JG (datum: 05-12-2018 23:58)

In de bebouwingsvoorschriften is er meestal een algemene afwijkingsregel opgenomen met de mogelijkheid om met bepaald percentage af te wijken van de maten ( bijv. met maximaal 10 %)
Is dat aan de orde geweest ?
Dan sprake van een binnenplanse afwijking en onderbouwing kan dan vaak heel beknopt zijn.
Re: Door uitstekende potdekselplanken minimale overschreiding m2 uit bestemmingsplan
Naam:
tim (datum: 07-12-2018 16:34)

Waarom zou de gemeente moeilijk doen over 22mm?

Als de 10% geen optie is, maatvoering op tekening kloppend maken.
Re: Door uitstekende potdekselplanken minimale overschreiding m2 uit bestemmingsplan
Naam:
pino (datum: 09-12-2018 17:00)

Het is 44mm in de lengte en de breedte

Aangezien hij er al staat
Heb je de schuur al een nagemeten?


Voor 4500,- alleen leges zou ik een aannemer eens vragen wat het kost
om 1 van de gevels een stukje te verplaatsen om aan die 150 m2 te komen.

Als je het zelf doet red je het makkelijk voor dat geld

Re: Door uitstekende potdekselplanken minimale overschreiding m2 uit bestemmingsplan
Naam:
Jack , van SenS (datum: 10-12-2018 09:09)

Naar wat voor oppervlak verwijst het bestemmingsplan met die 150m ?
Als dat bruto vloeroppervlak (bvo) volgens NEN2580 is, dan wordt dat op vloerniveau gemeten. Dan voldoe je wel, toch?
Re: Door uitstekende potdekselplanken minimale overschreiding m2 uit bestemmingsplan
Naam:
Maarten (datum: 31-12-2018 09:15)

Bedankt voor de reacties allen. Gemeente doet inderdaad moeilijk over de 44mm, ze hebben de schuur namelijk buitenwerks nagemeten (klopt met de tekeningen). Denk dat ik het maar gooi op de 10% regeling, en anders moet ik in bezwaar (is van beide zijden een principekwestie geworden helaas).

Groet,

Maarten
Re: Door uitstekende potdekselplanken minimale overschreiding m2 uit bestemmingsplan
Naam:
Leon (datum: 01-01-2019 21:48)

Tja bij een nieuwbouwaanvraag snap ik dat ze er een opmerking over maken, dan is het een tekening aanpassen en klaar. Maar bij legalisatie van een bestaand bouwwerk, beetje kinderachtig als je het mij vraagt.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl