Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam: Ronald, van RG (datum: 29-10-2018 13:30)

Een opdrachtgever wil een hal bouwen op 500 mm van de erfgrens (3 zijden).
Op basis van spiegelsymmetrie kom ik tot de conclusie dat de wanden op 500 mm van de ergrens (incl. constructie) een eis hebben van 30 min.

Bouwbesluit geef een WBDBO aan van 60 min. Hierbij 30 min. voor de bouwen hal en 30 min. voor het naast gelegen perceel.

Klopt de bovenstaande redenatie?

Reageer
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Jack , van SenS (datum: 29-10-2018 14:49)

Uitkomst is juist. Redenatie is als volgt:
De eis tussen BC-en is 60min wbdbo. Omdat je tpv de erfgrens mag/moet uitgaan van 'n tov de erfgrens spiegelsymmetrisch identiek gebouw (ongeacht wat er staat of nog komt te staan) kun je volstaan met 30min wbdbo gevel voor jouw gebouw.

Je hebt het over 'n hal; houd er rekening mee dat op grond van gebruik en/of compartimentgrootte een zwaardere wbdbo-eis zou kunnen gelden.

Ik vraag me overigens af of aan drie zijden op 0,5m van de erfgrens bouwen vanuit het bestemmingsplan is toegestaan.
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Jeroen (datum: 29-10-2018 16:02)

Gaat het om een hal opgebouwd met een staalconstructie?
Hoe lang denk je dat de brandwerendheid op bezwijken dan is bij brand in die hal?
Normaal is 3 meter afstand tot de perceelsgrens in combinatie met een brandwerendheid van buiten naar binnen van 30 minuten.
50 cm? Waarom dan niet gewoon in de perceelsgrens?
Oplosbaar? Ja.
Kostbaar? Ja.


Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
pino (datum: 29-10-2018 16:05)

waarom een halve meter?

Uit praktische oogpunt kan je daar net niks mee zeker als je ook nog een hekwerk wilt plaatsen op de erfgrens.


Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Joost (datum: 30-10-2018 17:52)

bij staalbouw is het gebruikelijk om de wanden een WBDBO van 60minuten te geven van buiten naar binnen. Bij spiegelsymetrie heb je dan 60min WBDBO gerealiseerd.

maak jij je gevel 30min WBDBO en "leen" je de andere 30min van je fictieve spiegelsymmetrische buurman dan moet de draagconstructie van je hal een weerstand m.b.t. bezwijken van 30minuten hebben.

Het is erg duur om een stalen hal te beschermen voor een brandwerendheid m.b.t. bezwijken. (staal overdimensioneren, verven of brandwerend bekleden). Dus als je je gevel 60min WBDBO maakt van buiten naar binnen, heb je daar geen last meer van.

kijk voor meer informatie op de website: https://www.brandveiligmetstaal.nl/cat/2/sub/22/pagina.html

Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Joost (datum: 30-10-2018 17:53)

aanvullend: bij staalbouw is het gebruikelijk om de wanden een WBDBO van 60minuten te geven, wvan buiten naar binnen. wanneer deze wanden op minder dan 2,5 meter van de erfgrens staan. Bij spiegelsymetrie heb je dan 60min WBDBO gerealiseerd.
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Jeroen (datum: 30-10-2018 20:50)

Klopt Joost.
Maar het vreemde is dat de 60 minuten brandwerendheid niet wordt gehaald vanuit de loods in de perceelsgrens naar de ander op 2,5 m.
De eerste loods zal snel bezwijken (10 minuten) en dan is er geen gevel meer. Dan resteert alleen een gevel met een brandwerendheid van 30 minuten van binnen naar buiten die op korte afstand van de brand staat.
Afstand + gevel levert dan geen 60 minuten.Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
pino (datum: 31-10-2018 08:19)

Daarom zegt Joost ook dat die gevel 60 minuten brandwerend moet zijn i.p.v. 30

Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Leon (datum: 31-10-2018 08:31)

Dat maakt niet uit pino. Als één pand enkelzijdig 60 minuten is en de ander dubbelzijdig 30 minuten dan heb je in één richting altijd een probleem. Bekijk dat foldertje van 'bouwen met staal' maar eens, het staat er zelfs in. Niet specifiek genoemd natuurlijk, maar bekijk de plaatjes maar eens. Om die reden zou je wat mij betreft bij spiegelsymmetrie ook nooit met brandwerendheid in een enkele richting moeten rekenen.
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Jeroen (datum: 31-10-2018 08:59)

Leuk Leon, maar dat kost kapitalen.
De gedachte is natuurlijk feitelijk niet verkeerd.
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Jack , van SenS (datum: 31-10-2018 09:40)

Voorgaande discussie is absoluut zinvol, maar TS heeft (nog) niets aangegeven mbt bouwmethodiek en/of materiaalkeuze.

Terug naar de vraag van TS; de redenatie is in beginsel juist. De wijze waarop aan de functionele eis (60min wbdbo) voldaan kan worden leidt dus tot deze discussie.

Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Roy (datum: 31-10-2018 10:51)

Wij hebben deze discussie eens gevoerd met de brandweer. In overleg met de brandweer hebben we besloten om de vraag bij ATGB voor te leggen, zie onderstaande link:

https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/742

Conclusie: gevel brandwerend maken met een brandwerendheid van 60 minuten van buiten naar binnen.
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Leon (datum: 31-10-2018 11:03)

@Roy
De enige conclusie die je hier trekt is dat spiegelsymmetrie twee kanten op werkt. Dat zal ook niemand tegenspreken. De conclusie die ik trek is dat wanneer beide buren een verschillende wijze (of eigenlijk: richting) van brandwerendheid aanhouden op basis van spiegelsymmetrie, er in werkelijkheid nog steeds een 'gat' in de brandwerendheid zit.

Dat dit niet praktisch/wenselijk is, dat geloof ik meteen. Maar feitelijk zit er dan dus een gat in de regelgeving. En dat heeft men blijkbaar ook door, gezien de opmerking dat genoemde oplossing in het BBL niet meer kan/mag.
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Jack , van SenS (datum: 31-10-2018 12:03)

Dat 'gat' in de regelgeving zit er sowieso; je mag immers uitgaan van een spiegelsymmetrisch identiek gebouw, ongeacht de werkelijke situatie.
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Leon (datum: 31-10-2018 12:33)

Dat was precies mijn conclusie :)
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Joost (datum: 31-10-2018 12:40)

precies. dat "gat" in de regelgeving zit er. Maar in de praktijk is de risico's te overzien, en wordt e.e.a. dus geaccepteerd.

De voorgestelde methodiek (60min buiten-binnen) pas je alleen toe bij hallenbouw (staalskelet en gevelbeplating) en dan enkel bij die hallen die kleiner dan 2,500m2 zijn. Want daarboven geld de BVB/NEN6060 en dan gaat de vlieger niet meer op.


Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
pino (datum: 31-10-2018 13:38)

Als je een standaard hal bouwt.
neem je gewoon 60 van buiten naar binnen.

Bij brand in jouw hal is die toch verloren
Bij brand bij de buren is jouw eigendom optimaal volgens de voorschriften beschermd wat je buren ook gedaan hebben

wat mij betreft dus altijd economische bouwen. en die 60 minuten buiten - binnen voorschrijven vanuit de ontwikkelaar/bestemmingsplan

Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
pino (datum: 31-10-2018 13:42)

bijkomend voordeel dat je die bescherming dan ook hebt bij een brand buiten in een container of een stapel pallets.

Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 31-10-2018 16:59)

@Joost,

je weerstand tegen bezwijken volgt uit de WBDBO die je kiest, ongeacht de richting. Lees maar na in de NEN6068.

Wat ze bij bouwen met staal omschrijven is niet de juiste manier. In het BBL komt er een revisie op het spiegelsymmetrie-artikel om dat duidelijker te laten uitkomen.
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Jeroen (datum: 31-10-2018 17:46)

Weerstand tegen bezwijken en WBDBO zijn afzonderlijke zaken, die wel relatie met elkaar kunnen hebben door een bepaalde gekozen oplossing.

Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 07-11-2018 10:08)

In heb bouwbesluit worden ze niet samen behandeld, en in die zijn zijn ze 'afzonderlijk', maar wanneer je wat dieper in de NEN6068 gaat neuzen zul je zien dat de WTB en de WBDBO elkaar wel moeten volgen voor een brandwerende constructie.

Dat willen ze bij bouwen met staal liever niet horen, want dat betekent dat ze hun constructie van die enkelzijdige 60 minuten wand toch brandwerend moeten gaan behandelen om een WTB van 60 te gaan halen. En dan heeft de loophole in de regels geen zin meer.
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
pino (datum: 14-11-2018 13:14)

Bolte ik snap je bezwaar niet

mij lijk een kavelpaspoort met een voorgeschreven oplossing of een verplichting de werkelijke situatie te beschouwen een veel betere oplossing dan dit halve zachte spiegel gedoe

maar los daarvan
Een onbehandelde constructie in samenhang met een 6o minuten jasje is m.i qua veiligheid op dit moment te verkiezen boven de 30-30 oplossing
Aangezien je niet weet wat je buurman gaat toepassen en jouw pand optimaal bescherm is met die oplossing


Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
Leon (datum: 14-11-2018 15:59)

Klopt pino, maar je komt daarmee op een hellend vlak. Want wat is het doel van je brandwerendheid? Jezelf beschermen tegen de buurman? Of je buurman beschermen tegen jouw eigen handel? Feitelijk wil je dat laatste, want als jij om wat voor reden dan ook je brandwerendheid omhoog zou willen brengen, dan heb je dat in eigen hand. Denk aan een groter brandcompartiment met verhoogde brandwerendheid (bijvoorbeeld 90 of zelfs 120 minuten i.p.v. de standaard 60). Zit je wel in de gelijkwaardigheid, maar toch.
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
pino (datum: 14-11-2018 20:12)

Nee ik wil het eerste bij een simpele hal.

de inventaris in de hal die brand is toch verloren evenals de hal zelf

Verder wordt er vaak ook het nodige buiten opgeslagen bij dat soort panden.
dan wil ik ook 60 minuten bescherming en niet 30

Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 16-11-2018 10:55)

Tja, de bouwregelgeving zit nou eenmaal zo in elkaar dat je juist niets mag verwachten van je buurman. Een kavelpaspoort is een leuk idee, maar dan trek je de bouwregels naar het ruimtelijk domein, en je maakt ze ook nog een keer decentraal. dat is juist waar we vanaf wilden in NL.

En het is toch ook zo dat iedereen recht heeft op zijn eigen brandje, wanneer de buren er maar geen last van hebben. De brandwerendheid op jouw terrein is jouw verantwoordelijkheid, en je mag daarbij de buren niets opleggen.

Ook gaat de brandweer voor haar inzet en mogelijkheden uit van een brandwerendheid op jouw gevel. Dat blijkt niet zo duidelijk uit Bouwbesluit, maar dat zie je wel weer terug in bijvoorbeeld de NEN6060.


Denk er trouwens ook aan dat als je een inrichting bent volgens de Wet Milieubeheer, je ook met PGS-normen te maken kunt hebben die een brandwerendheid 'op de erfgrens' voorschrijven, zonder spiegelsymmetrie. Dat is een nog hardere beoordeling waarbij je ook niet wegkomt met deze oplossing.
Re: WBDBO op 500 mm vanaf de erfgrens
Naam:
pino (datum: 16-11-2018 12:21)

Wat je schrijft is m.i. prima in overeenstemming met 60 minuten buiten binnen
Daarbij verwacht ik niets van de buurman

als hij wel iets van mij verwacht is dat zijn probleem.

Speciale gevallen zijn geen standaard hallen.

het verschil tussen 120 minuten of 30 minuten behandelen is veel kleiner dan tussen 0 en 30Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl