Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Definitie vrijstaand in bestemmingsplan
Naam: Anita, van Van Giersbergen Metselwerken (datum: 22-10-2018 11:40)

Goedemorgen,

Is het mogelijk een twee-onder-een kap woning te bouwen binnen het bestemmingsplan als het volgende hierin staat:

.2.1 Hoofdgebouwen:

Bij de bouw van hoofdgebouwen dienen de volgende bepalingen in acht te worden
genomen:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. binnen het bouwvlak, ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand', zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;
c. de voorgevel van een hoofdgebouw dient in de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden gebouwd, uitgezonderd het bepaalde in sub d.
d. ter plaatse van de aangeduide gevellijn mag de voorgevel van het hoofdgebouw in of maximaal 3 meter uit de bouwgrens worden gebouwd.
e. op de gronden mag maximaal één woning per bouwperceel (dus niet twee of meer hoofdgebouwen boven elkaar en geen woningen achter elkaar) worden opgericht.
f. de maximale bouwdiepte van een hoofdgebouw bedaagt 10 meter;
g. de minimale gevelbreedte van een hoofdgebouw bedraagt 6 meter, met uitzondering van vrijstaande hoofdgebouwen waarvan de minimale gevelbreedte 7 meter bedraagt.
h. ten aanzien van de maximale goothoogte gelden de aanduidingen op de verbeelding.
i. ten aanzien van de maximale bouwhoogte gelden de aanduidingen op de verbeelding.
j. ter plaaste van de aanduiding 'doorgang' dient de afstand tussen het peil en de onderzijde van het bovenliggende bouwdeel minimaal 4 meter te bedragen.
k. de minimale afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 3 meter aan beide zijden.

Een twee onder een kap op een perceel is toch ook vrijstaand?

Hoor het graag,
Met vriendelijke groet,
Anita van Giersbergen
Reageer
Re: Definitie vrijstaand in bestemmingsplan
Naam:
pino (datum: 22-10-2018 12:03)

Als het kavel waar je wilt bouwen bestemd is voor een vrijstaande woning moet je met je hoofdgebouw 3 meter van de erfgrens blijven volgens bepaling K

twee onder een kap is vanzelfsprekend geen vrijstaande woning

Re: Definitie vrijstaand in bestemmingsplan
Naam:
Leon (datum: 22-10-2018 12:31)

Het moet vrijstaand zijn en je mag maar n woning per perceel bouwen. Duidelijker dan dit krijg je het niet volgens mij :)
Re: Definitie vrijstaand in bestemmingsplan
Naam:
Leon (datum: 22-10-2018 12:32)

Overigens sluit ik niet uit dat men bij de algemene bepalingen ook nog wel heeft gedefinieerd wat een vrijstaande woning is.
Re: Definitie vrijstaand in bestemmingsplan
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-10-2018 13:06)

Volgens jouw definitie is dus elk gebouw in Nederland 'vrijstaand'? :)

Er staat in de regels duidelijk dat het per woning geldt, niet per gebouw op een perceel...
Re: Definitie vrijstaand in bestemmingsplan
Naam:
Jeroen (datum: 22-10-2018 22:15)

Zijn er misschien ontheffings- of vrijstellingsbepalingen opgenomen in het bestemmingsplan?
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl